Pedagogikos referatai

Šiaulių universitetas. Edukologijos fakultetas. Edukologijos katedra. . Edukologijos programos. I kurso studentė. Pic. Referatas. Darbo vadovė. Lekt. V. Lukavičienė. Šiauliai. Turinys. Įvadas. I. Pykčio samprata ir jo. Ypatumai. Pykčio. Apibūdinimas. Pykčio. Priežastys. Pykčio išreiškimo būdai esminiai jų. Požymiai. Pateisinamas nepriimtinas ir bergždžias. Pyktis. Vaikas ir. ...
Pedagogika,  Referatai,  17 psl.
2011 06 25
Žmogaus agresyvumo priežastys. Agresija yra labai populiari elgesio forma – turbūt nėra žmogaus galinčio sąžiningai prisipažinti kad jis niekada nebuvo fiziškai arba verbališkai agresyvus. Agresija yra toks elgesio tipas kuris pasireiškia kiekvieno žmogaus gyvenime nepaisant jo amžiaus lyties rasės išpažįstamos religijos arba įsitikinimų. Šiame referate trumpai išdėstoma ...
Pedagogika,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Intuicija ir nuojauta. Neverbalinių gestų kilmė. I. Gestas ok arba pirštais rodomas apskritimas. Ii. Pakeltas nykštys. Iii. V-ženklas. Gestų savybės. Mimika ir žvilgsnis. Apibendrinimas. Literatūra. Kūno kalba. Įžanga. Mūsų bendravimas kupinas staigmenų prieštaravimų smagių minčių ir konfliktų. Bendravimas atsirado kartu su žmonija tačiau šio meno ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Tema mamos dienos šventė. Idėja surengti gražią ir šiltą šventę vaikams ir jų mamoms. Tikslas ugdyti vaiko požiūrį į meilę dėkingumą ir supratimą. Uždaviniai. Padėti vaikiui pajusti tėvų ir vaikų bendruomenės narių tarpusavio santykius. Perimti pagarbą mamai. Žadinti meilės dėkingumo ir pagarbos jausmą. Ugdyti šeimos tarpusavio santykius. Vieta l. Ivinskio vid ...
Pedagogika,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Įvadas. Ugdymo sistemos sąvoka apima visas žmogaus auginimo mokymo švietimo lavinimo auklėjimo institucijas organizacijas formalius ir neformalius kolektyvus grupes susiformavusias veikiant socialinėms istorinėms kultūrinėms aplinkybėms valstybės ekonominei ir politinei santvarkai. Ugdymas priklauso nuo visuomenės klasinės sudėties ir kultūros lygio žmogaus asmenybės formąvimasi ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Sveikatos stiprinimas. Vadovaujantis. ?ankstyvojo ugdymo vadovu?. Ankstyvajame amžiuje. Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo sampratoje teigiama kad žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos yra jo vaikystėje. Todėl pačiu pirmuoju uždaviniu pažymima - saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą tenkinti pagrindinius jo poreikius - saugumo aktyvumo saviraiškos. Šiandien ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Įvadas. Prieš pradedant plačiau kalbėti apie ugdymą vaikystėje reikėtų išsiaiškinti kas tai yra ?vaikystė? ir ?vaikas?. Lietuvos enciklopedija vaikystę apibūdina tik kaip ?vaiko amžių žmogaus augimo ir brendimo laikotarpį nuo vaikystės iki paauglystės?. Amžiaus tarpsnių aspektu – tai vaikai nuo gimimo iki 18-os metų. Vaikų teisių konvencijoje teigiama ?vaiku laikomas ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Įvadas. Paskutiniu metu vis dažniau susiduriu su įvairios aplinkos žmonėmis. Jeigu iki šiol mano aplinkoje buvo kalbėta apie tai kas yra gera dora ir teisinga stengiamasi rodyti ir matyti tik tai kas gražu tai dabar visa tai yra tik viena medalio pusė. Pradėjus studijuoti socialinę pedagogiką kasdien išgirstu apie tai kas vyksta aplink mus apie tai kokios problemos aktualiausios ...
Pedagogika,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Įvadas. Lietuvos respublikos konstitucijos 21 straipsnis pripažįsta žmogaus teisę į asmens neliečiamybę draudžiama žmogų žeminti žaloti kankinti žiauriai su juo elgtis. Joje akcentuojama viena svarbiausių prigimtinių vaiko teisių- gyventi be prievartos ir pažeminimo. Todėl lietuva dar 1995 m. Liepos 5 dieną ratifikavo jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją kurios 34 ...
Pedagogika,  Referatai,  23 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Konfliktų psichologinės ypatybės. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimai. 7. Įžanga. Konfliktinė situacija yra savotiškas inteligentiškumo testas. Ir iš to kaip žmogus elgiasi galima spręsti apie jo vidinę kultūrą. Dauguma žmonių neigiamai vertina konfliktus. Kodėl taip yra pirmiausia konfliktai audrina stiprias emocijas ir kelia ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Kas tai yra nuotolinės studijos. Dieninių studijų mokymasis vyksta tiesiogiai bendraujant mokytojui ir mokiniui. Tai leidžia mokytojui sekti mokymosi procesą koreguoti jį taisyti besimokančiojo klaidas. Tačiau studijos dieną kitame mieste tinka ne visiems ne kiekienas gali palikti namus bei darbą. Todėl populiarėja kitokio pobūdžio studijų formos - vakarinės ir neakivaizdinės. ...
Pedagogika,  Referatai,  29 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Priešmokyklinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Priešmokyklinio ugdymo turinio sudarymo principai. Kompetencijų grupės. Vaikų darželio programa ?vėrinėlis?. Programos tikslai ir uždaviniai. Ugdymo sritys. Ankstyvojo ugdymo vadovas. ?ankstyvojo ugdymo vadovo? tikslai nuostatos ir principai. Svarbiausi mažo vaiko ...
Pedagogika,  Referatai,  20 psl.
2011 06 25
Atsakomybė – tai žmogaus reakcija į situaciją. Laikyti žmogų atsakingą už savo poelgius vadinasi tikėtis gauti iš jo protingą atsakymą į klausimą kodėl jis pasielgė taip o ne kitaip. Atsakomybė reiškia kad žmogus ar žmonių grupė turi teigiamą požiūrį savanoriškai pripažįsta objektyvią būtybę. Žmonių poelgiams pritariame tada kai matome jog juos galime protu ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Mokyklų vidaus audito idėja. Mokyklų įsivertinimas vidaus auditas – palyginti nauja praktika lietuvos švietime. Jo diegimo sėkmę gali lemti ne tik metodikos kokybė bet ir gebėjimas suprasti iš kitos kultūros škotijos perimtą idėją bei kultūrinis pasirengimas ją taikyti. Mokyklos įsivertinimo idėja killo suvokus kad organizacijos veiklos negalima patobulinti jei to nenori ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25