Pedagogika

. REFERATAS . VAIKO VYSTYMASIS . IR PRIEŽIŪRA . VILNIUS . VAIKO AMŽIAUS LAIKOTARPIAI . Nuo gimimo momento vaiko organizmas kinta tobulėja protiškai fiziškai bręsta kol užauga . Atitinkamai nuo augimo laikotarpiu vaiko organizmui būdingos tam tikros morfologinės ypatybės . Jos nulemia organizmo funkcines sąvybes . Visas vaiko raidos laikotarpis skirstomas į . prenetalinį . ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Įžanga. Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai kurios pagrindinis tikslas - savarankiška jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina mokytis dirbti naujomis sąlygomis. Svarbiausia mokytojo ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Mokyklos ir švietimo kaitos samprata. Besimokančio individo reikšmė visuomeninių procesų raidoje. Besimokančios organizacijos bruožai. Išvados. Literatūra. Mokykla kaip besimokanti organizacija socialinės kaitos kontekste. Įvadas. Šiandieniniame pasaulyje tiek visuomenėje tiek mokyklose kurios yra jos dalis pastebimi esminiai pokyčiai. Pasaulyje vyksta ...
Pedagogika,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas - 2 -. Lytinis auklėjimas – svarbi rengimo gyvenimui dalis - 3 -. Lytinio švietimo atsiradimas - 4 -. Lytinis ugdymas ar lytinis švietimas - 4 -. Kas yra lytiškumas - 6 -. Lytinis švietimas turi būti kontroliuojamas - 7 -. Lytinis auklėjimas šeimoje - 8 -. Šiuolaikinės civilizacijos įtaka jaunimo lytiniam ugdymui - 9 -. Jaunimo lytinio gyvenimo psichohigiena - 10 -. ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas????????????????????????????????. Vaiko atsiradimas šeimoje??????????????????. ?. Vaikų ir tėvų bendravimas istoriškai sąlygiškas???????. Tėvų ir vaikų bendravimas šiuolaikiniame gyvenime?????. Tėvų ir vaikų santykiai????????????????????. ?. Auklėjamoji tėvų pozicija????????????????????. Pedagoginės tėvų pareigos??????????????????. ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
Klaipėdos universitetas. Edukologijos katedra. Valdorfo pedagoginė sistema ir jos taikymas. Vadovas. A. I. Vaitkienė. Klaipėda. Įvadas. Valdorfo pedagogika-tai vaikystės pedagogika gerbianti ir ginanti vaiką. Tai mokytojų ir tėvų saviugdos pedagogika teigianti kad kitame gali matyti tai ką esi suvokęs savyje. Tai meilės pedagogika mylinti vaiką tokį koks jis yra nes jis dieviškas ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas. Vilnius. Vilniaus pilaitės vidurinė mokykla yra trijų gatvių apsuptyje įsruties tolminkiemio ir i. Kanto. Ji pastatyta 1992 m. Pirmaisiais metais šioje mokykloje mokėsi 400 mokinių dirbo 41 mokytojas. Pirmasis mokyklos direktorius buvo k. Armonas. Dabar mokykloje mokosi 786 mokiniai dirba 68 mokytojai. Mokyklos direktorius z. Popovas ...
Pedagogika,  Rašiniai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Trumpas supažindinimas apie 2 - 3 metų vaikus. Saugaus elgesio principų formavimas. 4. Vaistai namuose. 5. Testas. Literatūra. Įvadas. Susilaukus vaikelio namuose atsiranda papildomų problemų. Tėvai turi savo įprastą namų aplinką pertvarkyti taip kad mažyliui butų joje saugu kad jis ramiai galėtų žaisti sveikai vystytis. Juk tėveliai negali kiekviena minutę ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Žemaičių tautinai rūbai. Tradicinis lietuviu liaudies menas atsirado ir rutuliojosi kartu su darbine veikla. Jame daug simboliu vaizduojančiu dangaus kūnus gyvulius įvairius augalus ir kt. Simboliais puošiami memorialiniai paminklai stogastulpiai koplytstulpiai kryžiai taip pat trobos baldai darbo įrankiai apyvokos daiktai. Ypatingą vietą kaip menas užima lietuvių liaudies ...
Pedagogika,  Rašiniai,  3 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Vakaronės. Vakarai. Šokių vakaras. Poilsio vakaras. Klausimų ir atsakymų vakarai. Siurprizų vakarai. Rytmečiai ir popietės. Apibendrinimas. Literatūra. Įvadas. Daugelis pedagogų ar besiruošiantys jais tapti sutiktų su nuomone kad mokyklos kultūrinis gyvenimas priklauso ne tik nuo regiono ar vietos papročių ir tradicijų aplinkos kurioje yra mokykla bet ir nuo ...
Pedagogika,  Rašiniai,  3 psl.
2011 06 25
Pamoka – tai dugiau ar mažiau išbaigtas mokymo proceso gabalėlis ląstelė. Joje kaip van - dens lašelyje atsispindi įvairios mokymo proceso pusės rekalavimai jam. Pamoka kaip mokymo forma labai paranki profesiniam rengimui – ji leidžia išsaugoti mokinių darbingumą dėmesį kaitaliojant dalykus dėstytojus mokymo turinį mokymo auklėjimo ir lavinimo tikslus tolygiai ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Fprivate typepictaltbibliografi. Lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka informacijos centras. Paieškos rezultatas. Paieškos sąlygos. Asmenvardis. Žodžiai straipsnio antraštėje turizmas reikalingas bent vienas žodis. Leidinio pavadinimas. Leidimo metai 1992 -. Leidinio numeris. Apie asmenį. Reikšminiai žodžiai. Udk. Rūšiuoti pagal abėcėlę. Pateikti įrašus jei jų ne ...
Pedagogika,  Referatai,  51 psl.
2011 06 25
Protokolas– yra dok. Kuriame fiksuojami kolegialiu struktūrų taip pat. Pasėdžių susirinkimų pasitarimų klausimų svarstymo eiga ir būtini. Priimti nutarimai. Pasirašo išrinktas asmuo. Protokolo tekstas susideda iš. Įvado ir pagrindines dalies. Įvade įrašoma posedžio pirmininko sekretores. Dalyvaujusiu asmenų vardai ir pavardes pareigos taip pat įrašoma kokiai. Įmonei firmai ...
Pedagogika,  Konspektai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas--------------------------------------------------------------------------------------------. Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas. Socialinės apsaugos svarba---------------------------------------------------------. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija--------------------------. Socialinio darbo esmė ir ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25