Pedagogika

Profilinio mokymo modelis. Profilinio mokymo modelis aprašo pagrindinius vidurinio ugdymo organizavimo principus ir mokymosi alternatyvas. Jo esmė yra mokymo diferencijavimas atsižvelgiant į moksleivių siekius polinkius gebėjimus sudarant jiems galimybes pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus bei skirtingus jų kursus. Profilinio mokymo uždaviniai. Profiliniu mokymu siekiama. ? ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Klausimas. Kodėl studentai nusirašinėja. Šios problemos aktualumą ir svarbą studentų tarpe apibūdina sociologinės apklausos pagal kurias nustatyta kad i-ii kursuose nusirašinėja apytiksliai 40 studentų ii-iv kursuose 60 studentų. Mūsų iškelto klausimo naujumas pasižymi tuo kad bėgant laikui tobulėja nusirašinėjimo metodai bei priemonės. Yra naudojamos ne tik vadinamos ...
Pedagogika,  Analizės,  2 psl.
2011 06 25
Įvadas. Gamta moters organizmą sutvarkė taip kad ji galėtu atlikti svarbiausią fiziologinę funkciją pastoti ušnešioti vaisių ir lengvai jį pagimdyti. Šeimos kūrimas- ne vien fiziologinė būtinybė bet ir gražus dviejų žmonių bendravimas. Nėštumas daro didelę įtaką moters organizmui. Jo metu moters organizme vyksta daug pakitimų prie kurių dažnai veikiant centriniai ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Blogas elgesys su vaiku. Pagal vaikų teisių konvenciją kiekvienas vaikas pasaulyje turi teisę į pragyvenimo lygį reikalingą dėl jo fizinio protinio dvasinio ir socialinio vystimosi. Didelę įtaką turi faktorius kokioje aplinkoje auga vaikas. O kartais vaiko namai tampa baimės šaltiniu. Atviras blogas elgesys su vaiku yra vienas iš sensacingų dalių vaiko psichologijoje. ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Jau įprasta kad vilniuje pavasarį gausu festivalių taigi ir tai kad jau aštuntą kartą 2004 m. Balandžio 29 d. – gegužės 4 d. Vilniuje vyko įspūdinga šiuolaikinio meno šventė tai tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis naujasis baltijos šokis ‘04’’ atrodo įprasta ir natūralu. Taigi taip pat natūralu būtų pripažinti kad per tuos metus ir festivalis ir jo rengėjų ...
Pedagogika,  Rašiniai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas??????????????????????????????. Saviaukos samprata?????????????????????. Saviauklos sąlygos?????????????????????. Saviauklos rūšys??????????????????????. Žmogaus tapimas asmenybe ir asmenybės samprata???. Išvados?????????????????????????????. Literatūra???????????????????????????. Įvadas. Žmogus yra labai sudėtinga būtybė gyvendamas jis įgyja asmens ypatybes pastovi ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Auklėjimo rezultatų išsiauklėjimo nustatymas. Išsiauklėjimas – visuma asmens vertybinių orientacijų įvertintų pagal visuomenės aprobuotas elgesio normas konkretus asmenybės pozicijos lygis jovaiša l. 2007. Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius. . Tyrimai rodo kad auklėjimo procese formuojama asmenybės pozicija turėtų būti vertinama žinių apie tinkamą elgesį paties ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  29 psl.
2011 06 25
Įvadas. Žmogaus prigimtis gali atsiskleisti tik tada kai yra palankios tam sąlygos. Ta aplinka kurioje žmogus veikia turi atitikti jo prigimties polinkius ir poreikius. Labai svarbu toje aplinkoje jaustis dvasiškai laisvu. Norint būti geru pedagogu reikia ne tik gražių norų bet ir turėti pašaukimą. Pedagoginis procesas - tai mokytojo ir mokinio sąveika. Jos sėkmes paslaptis yra ...
Pedagogika,  Referatai,  18 psl.
2011 06 25
Kauno technologijos universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šveicarijos švietimo sistema. Valstybės pagrindų individualus darbas. Parengė. Tikrino dėst. Kaunas. Turinys. Įvadas. Šveicarijos politinė sistema. Šveicarijos švietimo sistema. Ikimokyklinė pakopa. Privalomas ugdymas ir mokyklų valdymas. Pradinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Pirmoji vidurinė pakopa. 8. Antroji ...
Pedagogika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Komenskis giliai išnagrinėjęs iki jo buvusią pedagogikos teoriją ir praktiką sukūrė savo vientisą pedagoginę teoriją paremtą liaudiškumo idėja apimdamas visus svarbiausius mokymo ir lavinimo klausimus profesorius j. Laužikas ryškiai parodo neatskiriamą komenskio filosofinių ir pedagoginių idėjų ryšį. Jis daro teisingą išvadą kad komenskio filosofinėse pažiūrose ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  11 psl.
2011 06 25
Pedagogikos istorijos objektas. Objektas tai ką tyria šis mokslas. Pedagogikos istorijos objektas yra pedagoginė mintis ir ugdymo teorijos. Mokslas atsirado vėliau buvo pirmiausia pavienės idėjos. Pedagogikos istorija nagrinėja įvairias ugdymo teorijas vystymąsi jų klaidą. Pedagogikos istorijos objektas daugiakomponentis ped. Mokslo ugdymas šviet. Mokslo sistema atskiri švietėjai. ...
Pedagogika,  Rašiniai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Lietuvos geografinė padėtis. Geografija. Didžiausi atstumai. Miestai. Lietuvos reljefas. Lietuvos kraštovaizdis. Istorija. Lietuvos vardo kilmė. Vėliava. Tautinis himnas. Valdžia. Politinė sistema. Tautiniai skirtumai. Religija. Piniginis vienetas. Lietuvos valstybės istorija. Lietuvos švietimo sistema. Dabartinė lietuvos švietimo situacija. Alžyras. Alžyro ...
Pedagogika,  Analizės,  18 psl.
2011 06 25
. REFERATAS . VAIKO VYSTYMASIS . IR PRIEŽIŪRA . VILNIUS . VAIKO AMŽIAUS LAIKOTARPIAI . Nuo gimimo momento vaiko organizmas kinta tobulėja protiškai fiziškai bręsta kol užauga . Atitinkamai nuo augimo laikotarpiu vaiko organizmui būdingos tam tikros morfologinės ypatybės . Jos nulemia organizmo funkcines sąvybes . Visas vaiko raidos laikotarpis skirstomas į . prenetalinį . ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Įžanga. Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai kurios pagrindinis tikslas - savarankiška jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina mokytis dirbti naujomis sąlygomis. Svarbiausia mokytojo ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Mokyklos ir švietimo kaitos samprata. Besimokančio individo reikšmė visuomeninių procesų raidoje. Besimokančios organizacijos bruožai. Išvados. Literatūra. Mokykla kaip besimokanti organizacija socialinės kaitos kontekste. Įvadas. Šiandieniniame pasaulyje tiek visuomenėje tiek mokyklose kurios yra jos dalis pastebimi esminiai pokyčiai. Pasaulyje vyksta ...
Pedagogika,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25