Pedagogika

I. Įvadas. 3 psl. Ii. Pagrindiniai kaitos principai. 5 psl. Iii. Švietimo kaita – dabarties būtinybė. 8 psl. Iii. Reforma padarė švietimo sistemą lankstesnę ir atviresnę???9 psl. Iii. Reforma pagerino išsilavinimo kokybę?????????. 10 psl. Iii. Reforma išplėtė mokymosi galimybes iš dalies padidino švietimo. Prieinamumą????????????????????. 11 psl. Iv. Išvados. 13 psl. Naudota ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Asmenybės vingiai. A. Maceinos ir mokytojo s. Šalkauskio sąlyčio taškai?????. A. Maceinos filosofavimo pradžia?????????????. Kultūra kaip vertybė. Įvadas. Antanas maceina yra ir ilgą laiką dar bus vienas žymiausių lietuvos filosofų nugyvenęs gana turiningą kultūrinį bei visuomeninį gyvenimą. Turime nemažai jo veikalų praturtinusių lietuviškąjį ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Išplėstinis planas. Tema. Alkoholio žala ir pasekmės žmogaus organizmui. Tikslai. Pažintiniai supažindinti mokinius su priežastimis kurios skatina žmones vartoti alkoholį suteikti žinių apie žalingą alkoholio poveikį jauniems žmonėms padėti mokiniams suvokti alkoholio reklamos tikslą. Auklėjamieji ugdyti vaikų darbą grupėje formuoti nuostatas prieš alkoholizmą asmens ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Įvadas. Žmogaus teisės šiandieniniame pasaulyje tapo viena iš labiausiai gvildenamų temų. Ypatinga vieta sprendžiant žmogaus teisių klausimus skiriama ir vaiko teisėms. Šiandien dar daug vaikų patiria smurtą nepriteklių jaučiasi nesaugūs. Kaip parodė praktika vaikų teisių ir teisėtų interesų kartais nepaiso ne tik pedagogai bet ir artimiausi vaikams žmonės – tėvai. ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Sveikos gyvensenos samprata. Sveikos gyvensenos vaikų ld. Sistema vilniaus mieste. Rytinės mankštos poveikis vaiko dienos darbingumui. Grūdinimasis. Sveika mityba. Higieninių įgūdžių formavimas vaikų darželije. Vaikų poilsis ir laisvalaikis. Saugi ir sveika aplinka vaikų darželije. Klaipėdos ld. Želmenėlis? sveikos gyvensenos ugdymo programos apžvalga. Vaikų ...
Pedagogika,  Referatai,  22 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Interesai ir mokymasis. Perer jarvis apie interesus ir mokymąsi. Profesiniai interesai kaip atskira interesų rūšys. Kaip tirti ir vertinti interesus. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Pradėdama rašyti referatą tema ?interesai ir mokymasis? pirmiausia norėjau išsiaiškinti kas yra interesai ir kas yra mokymasis. Manau kad tai yra svarbu padaryti nes atrodo kad ...
Pedagogika,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I. Lytinio ugdymo lytinio auklėjimo ir lytinio švietimo skirtumai. Ii. Lytinio ugdymo turinys bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose. Iii. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų analizė. Iv. Lytinio ugdymo turinys ir jo perteikimas bendrojo lavinimo mokykloje. V. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas lytiškumo ugdyme. Vi. Nevyriausybinių organizacijų ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  18 psl.
2011 06 25
Kurčiųjų vaikų tėvų švietimas pagal džono treisio klinikos rekomendacijas. Bežodinis bendravimas. Žmonių bendravimą jūs įsivaizduojate kaip kalbėjimą ir klausymą kalbant apie skaitymą ir rašymą galvojate apie žodžius jų pagalba išreikštas mintis. Kalba yra tik viena bendravimo forma. Mes bendraujame ir be žodžių – tai bežodinis neverbalinis bendravimas. Bežodinis ...
Pedagogika,  Konspektai,  2 psl.
2011 06 25
Lyrikos skaitymas literatūros pamokose. Aptariant lyrikos skaitymą literatūros pamokose remiamasi l. Ruseckienės knyga ?literatūros pedagogikos studijos? bei 2003-ųjų metų ?bendrosiomis programomis?. Skyriuje ?lyrikos skaitymas? pirmiausia aptariama dainuojamoji liaudies lyrika. Skaitant dainas kaip poetinius tekstus siūloma vadovautis d. Saukos nurodytais bendraisiais nagrinėjimo ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Ugdymo idealas ir šiuolaikinio sveikatos ugdytojo veiklos vizija. Šiuolaikinė visuomenė be galo greitai kinta. Lygiai taip pat kinta gyvenimo vertybių tikslo siekių suvokimas. Mes tampame nebe tokie susivaržę uždari tačiau dažnai tenka stebėtis atkreipus dėmesį į jaunesnes kartas. Regis jie auga jau visai kitokie nors yra ugdomi beveik pagal tokią pačią programą kaip ir buvome ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Švietimo valdymas?????????. 2 psl. Švietimo struktūra?????????. 3 psl. Aukštasis mokslas??????????6 psl. Išvados??????????????. 7 psl. Literatūra????????????? 7 psl. Palyginimui pasirinkau dvi pažangias vakarų europos šalis besiskiriančias dydžiu tačiau turinčias ir daug bendro kultūriniame ir kituose lygmenyse. Pirmiausiai derėtų trumpai aptarti pačias šalis. Taigi ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Kultūros sąvokos apibrėžimas. Ugdymo samprata. Indijos ir pietryčių azijos šalių kultūriniai ypatumai ir ugdymas. Indija. Pietryčių azija. Indonezija. Malaizija. Tailandas. Filipinai. Vietnamas. Kinija. Korėja. Japonija. Išvados. Literatūra. Įvadas. Šiuo metu labai populiaru lyginti kultūras. Daugeliui žmonių keliauti po tolimas šalis tapo prieinama galimybe ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys ????????????????????????????????????. Teoriniai profesinio konsultavimo aspektai ??????????????. ???????. Profesinio konsultavimo savoka ??????????????????????????. Pirmieji profesinio konsultavimo žingsniai pasaulyje ?????????. ????????. Pirmieji profesinio konsultavimo žingsniai lietuvoje ????????????. ?????. Europos sąjungos nuostatos reglamentuojančios profesinio ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Įvadas. Žmogus nugyvenęs ilgus savo gyvenimo metus nori kad juo būtų tinkamai pasirūpinta. Daugelio senelių namų ir kitų organizacijų tikslas yra padėti pagyvenusiam žmogui patenkinti savo buitinius poreikius išsaugoti esamą sveikatą ją stiprinti saugoti ir ginti jų teises interesus skatinti juos integruotis visuomenėje. Tai daryti turi stengtis kiekvienas iš mūsų kuriam ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga ????????????????????????. 3 psl. Kas yra dorovė??????????????????. 4 psl. Dorumo ugdymo taisyklės ?????????????. 5 psl. Išvada ????????????????????????. 8 psl. Literatūros sąrašas ??????????????????9 psl. Įžanga. Janas amonas komenskis 1592 – 1670 įžymus čekų mokslininkas pedagogas ir visuomenės veikėjas savo kūriniais ir veikla pelnęs didžią pagarbą ir ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25