Pedagogika

...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Besimokanti organizacija. Besimokančios organizacijos apibrėžimai. Besimokančios organizacijos bruožai. Organizacijos mokymosi proceso struktūra. Individualus mokymasis organizacijos kontekste. Kolektyvinis mokymasis. Organizacinis mokymasis. Mokykla kaip besimokanti organizacija. Išvados. Literatūros sąrašas. Besimokanti organizacija. Besimokančią organizaciją ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  26 psl.
2011 06 25
Įvadas. Kritinis mąstymas. Kas tai mados klyksmas šiuolaikiniame ugdymo procese ar naudinga naujovė padedanti mokytojams pasiekti užsibrėžtą tikslą. Kritinis mąstymas yra vienas iš svarbiausių įgūdžių atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Jaunimui labiau negu bet kada reikia mokėti spręsti sudėtingas problemas kritiškai vertinti aplinkybes pasverti alternatyvias nuomones ir ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Meilė kaip dorovinė vertybė ir santuokos pagrindas. Kas yra meilė keldami tokį klausimą ieškome ne vien kokio nors bendro paaiškinimo. Norime žinoti kaip su meile susitinkame ką ji mums duoda. Meilei apibudinti neužtektų net kelių popieriaus lapų net įvairiose knygose ją autoriai apibudina įvairiai. Meilė yra jausmas – švelnumas rūpestingumas ir ilgesingas troškimas. ...
Pedagogika,  Rašiniai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Tabako atsiradimo istorija. Rūkymo priežastys. Rūkymo pasekmės. Kova su rūkymu šeimoje. Išvados. Situacija. Anketa. Apklausos rezultatai. Literatūros sąrašas. Įvadas. Kiekvieno žmogaus elgesys priklauso nuo įpročių. Įpročiai yra suautomatinti veiklos komponentai susiję su poreikiu juos tenkinti. K. Miškinis. Šeimos pedagogika. Kaip žinome iš savo gyvenimo ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas 3p. Žmogaus poreikių teorinis pagrindimas 4p. Poreikių samprata 4-5p. Poreikių teorijų apžvalga 5-6p. Jotainių pensionato įsikūrimo prielaidos ir institucijos raida 6-7p. Jotainių pensionato gyventojų bendruomenės įvairovė 7-8p. Socialinio darbuotojo vaidmuo tenkinant pensionato gyventojų. Bendruomenės poreikius 8-11p. Jotainių pensionato gyventojų bendruomenės ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  11 psl.
2011 06 25
Seksualinis smurtas prieš vaikus šeimoje. Turinys. Įvadas. Teoriniai seksualinio smurto prieš vaikus šeimoje pagrindai. Smurto ir prievartos prieš vaikus samprata. Žiauraus elgesio ir seksualinės prievartos prieš vaikus šeimoje sąvokos. Prievartos prieš vaikus šeimoje rūšys ir formos. Seksualinės prievartos prieš vaiką šeimoje priežastys prielaidos. Seksualinės prievartos ...
Pedagogika,  Referatai,  23 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Mikčiojimas ir jo atsiradimo priežastys. Mikčiojimo simptomatika. Mikčiojimo šalinimo būdai. Korekcinis logopedo darbas su mikčiojančiais vaikais. Išvados. Literatūra. Įvadas. Vaikų kalbvos sutrikimai esti įvairūs. Jie skiriasi sunkumo laipsniu pobūdžiu struktūra ir pašalinimo galimybėmis. Vienas iš sudėtingiausių kalbos sutrikimų yra mikčiojimas. ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Žaidimas ir jo tipai. Turinys. Žaidimo samprata. Žaidimo esmė. Žaidimų tipai. Žaidimų tipai pagal piaget. Socialinis ir vaidmeninis žaidimų tipai. Socialinis žaidimas. Vaidmeninis žaidimas. Žaidimo reikšmė vaiko vystymuisi. Žaidimo įtaka kalbos lavėjimui. Žaidimo reikšmė refleksinio mąstymo vystymuisi. Išvados. Naudota literatūra. ?. Vaikas į žaidimą žiūri kaip į ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
. Turinys . Įvadas 3 psl . Istorinė potvynių apžvalga . 4 psl . Potvynių priežastys ir tikimybė . 7 psl . Fizikiniai potvynių rodikliai ir teritorinė sklaida . 10 psl . Ekstremalių potvynių kriterijai grėsmė ir padaryti nuostoliai . 12 psl . Išvados . 14 psl . Literatūra . 15 psl . Įvadas . Kiekvienais metais pasaulyje įvykstančios gamtos stichinės nelaimės padaro didžiulę ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. 2psl. Biografija ir kūryba. 2psl. Graham ir denishawn. 3psl. Graham ir ?greenwich village follies?. 3psl. Graham ir horst‘as. 4psl. Graham technika. 4psl. Graham ir lamentation. 5psl. Graham primitive mysteries. 5psl. Graham amerikietiškos temos. 5psl. Marthos graham naujovės. 8psl. Naudota literatūra. 12psl. Martha graham 1894 – 1991. Martha graham buvo viena iš ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Mikčiojimas ir jo rūšys. Ribinis mikčiojimas. Nežymus mikčiojimas. Įsitvirninęs mikčiojimas. Mikčiojimo šalinimas ir korekcinis darbas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Nuo senų laikų bandoma išsiaiškinti kas yra mikčiojimas kaip atsiranda kokios priežastys jį sukelia. Įvairių autorių duomenimis pasaulyje mikčioja 2-3 žmonių. Lietuvoje tai siekia iki 4-5. ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Gyvenimas yra sunkus? - šia trumpa fraze primena mums scottas peckas 1978 ir naivu būtų teigti kad tapti labiau pasitikintiems savimi mūsų kasdieniame gyvenime nėra sunku. Daugelis iš mūsų kartais pajunta jog sunku gauti iš gyvenimotai ko nori. Kitiems lygiai taip pat sunku suvokti ko jie iš tiesų nori. Galbūt jaučiamės įsipinklioję į netikrus santykius tačiau stinga drąsos ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25