Pedagogika

?sportas turėtų tapti negalios ištikto žmogaus ieškančio ar užmezgančio kontaktą su jį supančiu pasauliu varomąja jėga pripažįstant jį kaip lygiateisį ir gerbiamą pilietį. ?. Taip rašė seras ludwigas guttmannas žmonių su fizine negalia sporto veiklos pradininkas. Negalia praeityje niekada nebuvo neįveikiama kliūtis laimėjimams julius cezaris nelsonas bethovenas - visi ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  15 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. 2 psl. Mokyklos bendruomenės gyvenimas. 3 psl. Mokyklos bendruomenės organizacijos modelis. 5 psl. Mokyklos bendruomenės organizacijos požymiai. 5 psl. Mokyklos savivalda. 6 psl. Pedagogai mokyklos bendruomenėje. 7 psl. Moksleiviai ir jų tėvai mokyklos bendruomenėje. 8 psl. Išvados. 9 psl. Literatūros sąrašas. 10 psl. Įžanga. Bendruomenė – fizinių biologinių ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas??????????????????. Temų sistemos pagrindai???????????. Bendrieji uždaviniai?????????????. Grupės veikla???????????????. 3-. Veikla kampeliuose?????????????4-. Šventės vaikų darželyje???????????. 5-. Pabaiga??????????????????. Naudota literatūra??????????????. Vaiko ugdymas darželyje. Įvadas. Norint kad iš mažo žmogučio išaugtų svarbi asmenybė privalu jį tinkamai ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Įžanga. Šiandien būtina sudaryti mokiniui sąlygas auklėtis išgyventi vertybių reikšmę sau ir pasaulio tobulėjimui padėti adekvačiai susivokti savyje ir pasaulyje skatinti realizuoti naujas vertybes gyvenime nes tik taip išsiskleidžia asmenybės branda. Auklėjimą nereikėtų suprasti ir kaip mokymą ir auklėjimą. Šiandieninėje mokykloje auklėjimas įsilieja į visą ugdymo ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Ižanga???????????????????????????. Pedagogo savybės??????????????????????. Organizacinė veikla?????????????????????. Klasės vadovo vaidmuo???????????????????. Pagrindiniai klass vadovo darbo principai. Testinumo principas. Perimamumo pirmumo principas. Įvairumo principas. Konfidencialumo principas. Asmeniškumo principas. Teisingumo principas. Ugdymas kaip kultūros ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Paauglystė. Paauglystė kiekvieno vaiko gyvenime yra labai svarbus etapas nes būtent šiuo metu vaikai iš vaikystės pereina į brandą – jie po truputį tampa suaugusiais. Tačiau paauglystė yra bene pats maištingiausias sunkiausias ir daugiausiai problemų sukeliantis žmogaus amžiaus tarpsnis. Daugelis jį vadina ?pereinamuoju? ?sunkiu? ?kritiniu? amžiumi. Paauglystė? sunkus amžius ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
Įvadas. ?žmogus nėra nei angelas nei gyvulys ir būtų nelaimė jei kas panorėtų iš žmogaus padaryti angelą nes tuomet dažniausiai išeina gyvulys?b. Paskalis 1939. Žmogus apdovanotas didžiuliu pranašumu vaikšto iškelta galva plačiai dairosi bet užtat dažnai lyg per rūką ir klaidingai mato dažnai užmiršęs kaip reikia žengti klupdamas vėl prisimena ant kokio siauručio ...
Pedagogika,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Griaučių sudėtis ir funkcijos. Kaulų sandara. Kaulų augimas ir raida. Skeleto dalys. Kaip išvengti laikysenos ydų vaikams. Mokykliniai baldai. Profilaktiniai patarimai. Pasekmės. Nugaros skausmų gydymas. Sveikatos ugdymas mokykloje. Literatūra. Įvadas. Beveik apie 50 vaikų turi ydinga laikyseną. Dažniausiai žmogus apie tai nežino ir nieko nesiskundžia. Mūsų ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
. AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . Turinys . Ivadas . Auklėjimas šeimoje . Šeimos santykių tipai . Auklėjimo šeimoje stilius . Šeimyninių santykių tipų klasifikacija 6- . Auklėjimo šeimoje klaidos . Išvados . Įvadas . Savo rašto darbe siekiu atskleisti auklėjimo šeimoje naudingumą šeimos funkcijas kaip auklejimas šeimoje įtakoja tolesnę žmogaus raidą . Būsimieji tėvai susimąsto ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Mokinių mokymosi motyvacijos kelimo problema šiuolaikinėje mokykloje. Turinys. Įvadas. ??. Mokymosi motyvacijos kaip nuolatinio mokymosi prielaidos teoriniai pagrindai. Motyvo ir motyvacijos apibrėžtys?????????????????????. Motyvacijos teorijos ir jų reikšmė asmenybės ugdymui??????????. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymo ir motyvacijos kelimo akcentavimas strateginiuose švietimo ...
Pedagogika,  Referatai,  22 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Memorandumo raiška ir pritaikomumas lietuvoje. Išvados. Literatūra. Įvadas. Lietuvai tapus europos sąjungos nare ypatingai didelis dėmesys skiriamas suaugusiųjų mokymuisi. Mokymasis visą gyvenimą tapo svarbiu dalyku šiandieniniame gyvenime. Didelė konkurencija darbo rinkoje verčia ne tik įgyti tam tikrą kvalifikaciją bet nuolat ją kelti ir tobulinti. Todėl ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Atkūrusi nepriklausomybę lietuva ryžtingai žengė demokratinės visuomenės kūrimo ir rinkos ekonomikos link. Ekonominiai politiniai ir socialiniai pokyčiai paveikė daugelio lietuvos žmonių gyvenimą. Nepriklausomoje lietuvoje gimė jau 375 tūkstančiai vaikų. Prieš vienuoliką metų pasaulio viršūnių susitikime vaikų klausimais pasaulio vadovai prisiėmė bendrą įsipareigojimą ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Tautiškumo samprata. Tautiško auklėjimo tikslai ir uždaviniai. Tautiškumo ugdymo metodai. Išvados. Naudota literatūra. Vėlinių renginys tautiškumo ugdymo aspektu. Įvadas. Tautiškumas- tai būdas arba forma kuria reiškiasi tauta. Tautiškumą reikia ugdyti nuo pat vaiko gimimo ir visas tautiškumo mokymasis trunka visą gyvenimą. Tautiškumas įgyjamas per tautinę ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25