Pedagogika

Šiaulių universitetas. Specialiosios pedagogikos fakultetas. Specialiosios pedagogikos katedra. Xxxxx. Specialiosios pedagogikos ir logopedijos. Studijų programos. 2 kurso studentė. Kūrybiniai mokymosi metodai. Referatas. Darbo vadovė –. Xxxxx. Šiauliai. Turinys. Įvadas. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai. Kūrybinio mąstymo savybė. Kūrybiškumas ir vaizduotė. Saviraiška – ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Skaitymas – vienas iš kalbinės veiklos rūšių. Veiksniai kurie lemia sėkmingą skaitymą 3. Faktoriai kurie būtini sėkmingam skaitymui 3. Uždaviniai mokytojui 3. Teksto parinkimas. Darbo organizavimas. Skaitymo įgūdžių formavimas. Garsinis skaitymas. Racionalus skaitymas 6. Skaitomo teksto supratimas. Veiksniai lemiantys supratimą. Įvairios skaitymo strategijos ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  17 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I. Lyginamosios edukologijos sąvoka istorinė raida. Lyginamosios edukologijos samprata. Lyginamosios edukologijos istorinė raida. Lyginamosios edukologijos pagrindinės teorinės idėjos. Ii. Lyginamosios edukologijos tyrimų sritys. Ii. Lyginamosios edukologijos vieta šiuolaikinės edukologijos mokslų sistemoje. Vi. Lyginamosios pedagogikos pagrindai. Lyginamosios ...
Pedagogika,  Referatai,  21 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Pedagogikos ryšio su kitais mokslais esmė. Pedagogikos ryšiai su kitais socialiniais mokslais. Ryšys su filosofija. Ryšys su sociologija. Ryšys su etika. Ryšys su estetika. 7. Pedagogika ir psichologija jų sąveikos problemos. Ypatinga psichologijos svarba pedagogikai. Psichologija netapatinama su pedagogika. Ryšys su biomedicinos gamtos ir technologijos mokslais. ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Sąvoka. Daugialypė informacijos terpė – distancinių studijų pagrindas. Distancinis mokymasis ir mokymosi principai. Dėstytojo ir studento vaidmenys bei sąveika distancinių studijų procese. Išvados. Įvadas. Pasaulis greitai kinta. Vyksta permainos rinkose darbo vietų namų ūkio laisvalaikio aplinkoje. Žmonių veiklą vis mažiau riboja atstumas ir laikas. Veikla ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Kūdikio gimimas buvo džiaugsminga visos bendruomenės šventė. Apie įvykį greitai sužinodavo visas kaimas o moterys ruošdavosi būtinai nueiti į radynas. Radynos – kūdikio ir jo motinos lankymas. Lankydavo tik ištekėjusios moterys giminaitės ir kaimynės. Netekėjusių merginų ir vyrų į radynas nekviesdavo. Liaudis buvo įsitikinusi kad lankyti gimdyvę yra būtina. Kai ji ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Statistika. Turinys statistika yra mokslas tiriantis masinių visuomeninių ar gamtos reiškinių kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kiekybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes. Statistika taip pat vadinamas kiekybinių duomenų rinkimas apdorojimas ir analizė. Statistika taip pat gali reikšti reiškinių ir procesų kiekybinių duomenų ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Vilniaus pedagoginis universitetas. Vystymosi psichologijos. I kurso magistrantės. Vaidos stonytės. Vaizduotė ir jos lavinimo metodika. Referatas. Vilnius -. Turinys. Įvadas. Teoriniai pagrindai. Ką gali žmogaus vaizduotė. Vaikų mąstymas ir vaizduotė. Vaizduotė ir žaidimas. Ar kėdė tik kėdė. Vaizduotės panaudojimas. Vaizduotės lavinimo metodika. Pasirengimas vaizduotės ...
Pedagogika,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Dailė programoje. Dailės ugdymo turinio struktūros dalys. Įvadas į dailės vaizdų pasaulį. Spalvotas pasaulis. Formų kalba. Meninė nuovoka. Dailės ugdymo tikslas- sudaryti sąlygas vaikams. Aplinkos skirtos meninei vaikų veiklai paruošimas. Dailės ir meno veikloje naudojamos priemonės. Molbertas. Piešimas. Lipdymas. Aplikavimas. Karpymas. Konstravimas. ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Literatūra. Bižys n. Linkaitytė g. Valiukevičiūtė a. 1996 pamokos mokytojui vilnius. Butkienė g. Kepalaitė a. 1996 mokymasis ir asmenybės brendimas vilnius. Jakavičius v. Juška a. 1996 mokyklos pedagogika kaunas. Jovaiša l. 1993 edukologijos pradmenys vilnius. Rajeckas v. 1997 mkymo metodai vilnius. Įvadas. Aktyviais mokymo metodais vadiname pedagogo ir jo vadovaujamų moksleivių ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikai. Požiūris į neįgaliuosius įvairiais laikais. Specialusis ugdymas. Neįgalių vaikų ugdymas nepriklausomoje lietuvoje 1918-1940 m. Neįgalių vaikų ugdymas lietuvoje sovietų okupacijos metais. Neįgalių vaikų ugdymas lietuvoje hitlerinės vokietijos okupacijos metais. Neįgalių vaikų ugdymas po nepriklausomybės atgavimo. Lietuvos ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Mokytojo pedagoginė veikla. Mokytojo funkcijos. Mokytojo asmenybė. Sugebėjimai. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Mokytojas – terminas kilęs nuo žodžio mokslas o iš čia – mokyti mokykla mokinys. Vadinasi mokytojo paskirtis ir svarbiausias jo uždavinys – perteikti mokiniui mokslo pagrindus. Mokymas – tai ne vien žinių perdavimas mokiniui. ...
Pedagogika,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Specialioji pedagogika. Specialioji pedagogika tai mokslas apie vaikų žmonių su negaliomis psichinėmis fizinėmis dvasinėmis- lavinimą ugdymą ir integraciją. Spec. Pedagogikos objektas- vaikas su spec. Poreikiais ugdymas. Spec. Pedagogikos mokslo ir jo specialistų tikslas padėti lavinant spec. Poreikių vaikus kovoti su negaliomis ir integruotis į visuomenę. Šioje srityje dirba ...
Pedagogika,  Konspektai,  7 psl.
2011 06 25
Šiaulių universitetas. Edukologijos fakultetas. Psichologijos katedra. Pradinio ugdymo ir muzikos. Studijų programos. Iii kurso studentė. Gamtamokslinių didaktinių žaidimų įtaka pradinių klasių mokinių ugdymui. Kursinis darbas. Kursinio darbo vadovė – lekt. I. Kundratienė. Šiauliai. Turinys. Įvadas. Didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje. Žaidimų samprata ir ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  17 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  12 psl.
2011 06 25