Pedagogika

Pedagogika - žmogaus ugdymo mokslas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Ugdymo samprata apibrėžtis ir funkcijos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Pradedant pedagogikos studijas pirmiausia reikia suvokti sąvokas objektą ryšį su kitais mokslais. Pedagogikos terminas sudarytas iš dviejų senosios graikų kalbos žodžių pais paidos - vaikas ir aigen - vesti. Graikų kalboje ...
Pedagogika,  Konspektai,  12 psl.
2011 06 25
Žmonės negalėtų gyventi dirbti ir veikti be ryšio vieni su kitais. Bendraudami jie dalyvauja įvairioje veikloje - gamybinėje mokslinėje. Kultūrinėje keičiasi patirtimi išgyvenimais mintimis. Bendravimas ypač reikalingas mokykloje. Bendraudami ugdome mokinio. Asmenybę geriau pažįstame ir realizuojame visus mokymo bei auklėjimo. Uždavinius. Pamokose vyksta individualus bendravimas ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Agresijos samprata. Agresijos priežastys. Agresija vadinamas toks elgesys kuriuo vykdomas žodinis arba fizinis smurtas kito asmens atžvilgiu. Agresija – tai veiksmai sukeliantys psichologinę ar fizinę žalą kitiems asmenims. Agresyvus elgesys gali būti fizinis mušimas spardymas kandžiojimas daiktų laužymas ir daužymas ir žodinis gąsdinimas įžeidinėjimas pravardžiavimas ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Vilnius. Pamokos motyvacija ši pamoka skirta tam kad moksleiviai susipažintų su viena pagrindinių valdžios institucijų - parlamentu. Pagrindinis didaktinis tikslas supažindinti moksleivius su nauja medžiaga ir ją įtvirtinti. Pamokos tipas žinių perteikimas ir įtvirtinimas. Pamokos tikslai. Mokomieji. A po pamokos mokiniai turėtų mokėti paaiškinti pagrindines šios temos sąvokas. ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Įvadas. Viena iš aktualiausių visuomenės problemų – smurtas. Ši problema egzistuoja gatvėse smurtas demonstruojamas filmuose spaudoje ir kt. Nors dauguma vaikų gyvena darniose šeimose tačiau yra rizikos grupė vaikų kurie patiria smurtą savo namuose iš pačių artimiausių žmonių. Šeimoje kur vaikai turėtų patirti saugumą būtent ir prasideda smurtas. Šeima kaip institucija ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Socialinės pedagogikos idėjos antikoje. Socialinės pedagogikos idėjos viduramžiais. Socialinės pedagogikos idėjos renesanso laikotarpiu. Šviečiamojo laikotarpio socialinės pedagogikos idėjos. Sistemų teorija socialinėje pedagogikoje. Filosofinės srovės. Egzistencializmas. Humanizmas. Idealizmas. Pozityvizmas. Neopozityvizmas. Socialinės pedagogikos idėjos ...
Pedagogika,  Referatai,  31 psl.
2011 06 25
Teorija. Asmenybė – tai žmogus pasiekęs pakankamai aukštą fizinio psichinio ir socialinio šsivystymo lygį kuris leidžia jam elgtis neatsižvelgiant į tiesioginius poveikius ir situacijas vadovaujantis esminiais gyvenimo principais ir įsitikinimais. Pasak c. Rogerso gerai funkcionuojant asmenybė yra žmogus kuris visiškai atviras savo vidiniam ir išoriniam patyrimui išgyvenantis ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Socialinės pedagogikos rašto darbas. ’’moksleivių savijauta ir jos sąsaja su. Psichologine mokyklos aplinka’’. Vilnius. Turinys. Įvadas?????????????????????????. 3. Tyrimo objektas ir metodai????????????????. 4. Rezultatai. Sveikatos ir savijautos mokykloje vertinimas??????? 5. Veiksniai lemiantys moksleivių savijautą mokykloje. A mokytojų pagalba ?????????????????. 6. B ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas ???????????????????. Matriarchalinė šeima ?????????????. Patriarchalinė šeima. Senųjų vestuvių papročiai ???????????. Žmonos vogimo papročiai ?????. ???. Žmonos pirkimo papročiai ????????. Naminės vestuvės ????????????. Išvados ???????????????????. Įvadas. Vestuvės - viena iš svarbiausių bendruomenės ir šeimos švenčių. Naujos šeimos kūrimas rūpi visiems ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  29 psl.
2011 06 25
Darbas su šeima. Kai socialiniai darbuotojai dirba su šeimomis ir grupėmis jie tampa. Jų tarpusavio santykių dalimi. Kai darbuotojas dirba su šeimomis ar. Grupėmis jis yra gerokai didesnės sąveikos sistemos dalis. Faktiškai. Sąveika tarp šeimos narių vyksta kai nedirbama su klientu. Darbuotojas visada turi remtis savo patyrimu kurį įgijo savo šeimoje ir. Toje grupėje kuriai ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I. Muzikinio ugdymo samprata ir tikslas. Ii. Muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas ii klasėje pagal e. Veličkos. Absoliučiąją sistemą. Dainavimas. Solfedžiavimas. Ritmika. Grojimas. Muzikos klausymasis. Iii. Muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas ii klasėje pagal. V. Krakauskaitės reliatyviąją sistemą. 9. Ritmas. Ritmo pratimai. Ostinatinis pritarimas. Grojimas. ...
Pedagogika,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas ?????????????????????????????. Aktyviųjų mokymosi metodų samprata. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė. ?. Mokymosi metodų įvairovė. Fizinio ugdymo organizavimo ypatumai. Pradinėje mokykloje. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų fiziniai ypatumai. Fizinio ugdymo organizavimo ypatumai pradinėje mokykloje. Aktyviųjų mokymosi metodų panaudojimas kūno. Kultūros ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  50 psl.
2011 06 25
Šventiniams pietums arba vakarienei stalas dengiamas balta staltiese. Ant stalo tinka gėlės pamerktos nedidelėmis puokštelėmis žemose plačiose vazelėse. Stalo viduryje paprastai dedama vaza su vaisiais indeliai su pipirais garstyčiomis actu. Šaltieji užkandžiai išdėstomi apie stalo vidurį duona dedama abiejuose stalo galuose. Alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų statoma keliose ...
Pedagogika,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas 2 psl. Taisyklingos kalbos ugdymas ir jo motyvacija. Rašytinės kalbos ugdymo reikšmė. Dinis rašybos mokymas ir jo reikšmė 1-4 klasėje elementoriniu ir 3 psl. Poelementoriniu laikotarpiu. Pradinių klasių mokinių rašymo sutrikimai 4 psl. Tarties vaidmuo 5 psl. Regimųjų vaizdinių ir motorinių judesių vaidmuo 7 psl. Pasyviojo ir aktyviojo žodyno vaidmuo 9 psl. ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  17 psl.
2011 06 25