Pedagogika

Turinys. Įvadas. Šiuolaikinės psichologijos požiūris į mokymasi. Mokymosi dėsningumai. Sėkmingo mokymosi veiksnių klasifikacija. Specialiųjų sugebėjimų lavinimas. Individualaus mokymo tikslai. Savarankiškumo skatinimas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Mes suaugę ir vaikai esame žmonės – labai sudėtingos būtybės apibūdinamos individo asmens ir asmenybės sąvokomis. ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įžanga. Pradinis mokymas. Vidurinis mokymas. Klaipėdos ir vilniaus krašto mokyklos. Mokytojų pradinei ir vidurinei mokyklai ruošimas. Lietuvos aukštosios mokyklos. Išvados. Darbo refleksija. Literatūra. Įžanga. Jau nuo pat vaikystės girdėjau pasakojimus apie mokyklą nepriklausomos lietuvos metais. Mano senelis buvo tų laikų pradžios mokyklos mokytojas. Daug ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  6 psl.
2011 06 25
. ŠEIMA KAIP SOCIALINIS INSTITUTAS . Šeima- tai socialinė grupė susieta bendros socialinės gyvenamos vietos ekonominio bendradarbiavimo ir reprodukcijos . Ji jungia suaugusius abiejų lyčių asmenis iš kurių bent du palaiko socialiai pateisinamus lytinius santykius turi vieną ar daugiau palikuonių ar įsūnytų vaikų . Šeima laikoma pagrindiniu visuomenės institutu nes tenkina ...
Pedagogika,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Ugdymo esmė. Ugdymas dažniausiai suprantamas kaip svarbiausios visuomeninės patirties perdavimas perdavimas jaunajai kartai siekiant ją kuo geriau parengti gyvenimui išugdyti kuo tobulesnę asmenybę. Sąvoka ugdymas pastaruoju metu ypač dažnai vartojama ir nevienodai traktuojama. Tačiau neatsižvelgiant į tai ar ugdymas suprantamas kaip ugdynių ir ugdytojų bendra veikla ar kaip jų ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Panevėžio kolegija. Sveikatos socialinės priežiūros ir edukologijos fakultetas. Pedagogikos katedra. Referatas. Ugdytojas. Panevėžys. Turinys. Tikslai. Įvadas. Ugdytojo. Charakteristika. Bendroji ugdytojo. Charakteristika. Pedagoginis pašaukimas ir pedagogo. Priedermė. 6-. Pedagoginis. Darbas. 8-. Pedagoginis menas ir. Kultūra. 10-. Pedagoginiai. Gebėjimai. Pedagoginės doros. ...
Pedagogika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas?. ?????????????????????????. Mokinio šeimos pažinimo metodai??????????????????. Pedagoginio tėvų švietimo formos??????????????????. Tėvų susirinkimai???. ???????????????. ??. Individualūs pokalbiai??. ?????????????????. Paskaitos????????????????????????. Klausimų- atsakymų vakarai?????????????????. Disputai?????????????????????????. Atvirų durų dienos?. ...
Pedagogika,  Referatai,  41 psl.
2011 06 25
Švietimo ištekliai. Ugdytiniai. Žalingi moksleivių įpročiai. Narkotinių tabakoalkoholionarkotikųbei psichotropinių medžiagų vartojimas lietuvoje. Tebeplinta. Rizikingiausias amžius žalingiems įpročiams formuotis – mokyklinis. Mokykla gali. Atlikti labai svarbų narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos vaidmenį. Švietimassveiko gyvenimo nuostatų ...
Pedagogika,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
Pedagogika,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
Ugdymo teologijoje akcentuojamos vertybės. Psichologo v. Franklio nuomone prasmingas gyvenimas neįmanomas be keturių dalykų tam tikrų tikslų vertybių supratimo savikontrolės ir vertės bei reikšmingumo jausmo 5. Psichologiniu bei pedagoginiu požiūriu nėra svarbu ar žmogus suvokia kokioms vertybėms jis tarnauja gali būti kad aukščiausiąją vertybę yra priėmęs neįsisąmonintos ...
Pedagogika,  Konspektai,  3 psl.
2011 06 25
Pamokos planas. Klasė. Pamokos tema impresionizmas. Tapybos technikos naujovės. Nagrinėjama vizualinės kalbos problema mokinių supažindinimas su impresionizmo kryptimi atsiradusiomis tapybos technikos naujovėmis. Pamokos tikslai. Mokomieji žinios mokėjimai mokiniai supažindinami su impresionizmo kryptimi dailės reformomis. Lavinamieji įgūdžiai meno kultūros aplinkos pažinimas ...
Pedagogika,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Mokyklinės brandos įvertinimas. Mokyklai subrendusius reikia laikyti vaikus kurių morfofunkcinis psiachinis ir socialinis išsivystymo lygis leidžia pradėti sistemingai mokytis ir auklėtis mokykloje. Mokyklinės branda gali būti per ankstyva arba per vėlyva. Įvairių autorių duomeninmis mokyklai subrendusių šešerių metų vaikų būna 49 – 74 šešerių ir pusės metų – 57 - 91 ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Pedagoginė psichologija. Egzamino tematika. Pedagoginės psichologijos dalykas uždaviniai ir struktūra. Psichologija yra mokslas apie individų bei grupių mintis ir elgesį. Pedagoginė psichologija- mokslas apie tas mintis ir elgesį kurie susiję su mokymu ir mokymusi ypač mokykloje. ? pedag. Psich. Padeda spręsti iškilusias problemas mokytojams ir visiems tiems kurie moko ir auklėja. ? ...
Pedagogika,  Konspektai,  12 psl.
2011 06 25
. TURINYS . ĮVADAS . LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMOS BRUOŽAI . MOKYMOSI PAGRINDAI . Mokyklos įtaka paaugliams . IŠVADOS . LITERATŪRA . ĮVADAS . Lietuvos švietimo reformos gairėse rašoma kad papildomasis ugdymas – nenutrūkstamo ugdymo dalis skirta vaikų ir suaugusiųjų intelektinių techninių meninių socialinių ir kitų gebėjimų ugdymui . Tai įdomi veikla po pamokų atitraukianti ...
Pedagogika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25