Pedagogika

Kauno medicinos universitetas. Visuomenės sveikatos fakultetas. Profilaktinės medicinos katedra. Dvyliktos klasės mokinio savaitinis mokymosi krūvis. Edukologijos pagrindų kursinis darbas. Vadovas. Doc. Dr. V. Šveikauskas. 2005-01 -. -. Atliko. Slaugos fakulteto 5 gr. Studentė. A. Dambrovickaitė. 2005-01-. Kaunas. Santrauka. Dambrovickaitė a. Dvyliktos klasės mokinio savaitinis mokymosi ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  16 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  22 psl.
2011 06 25
Įvadas. Vaiko laisvalaikis – tai laisvas laikas kurio metu jis gali skirti savo intelektines ir dvasines jėgas laisvai pasirenkamai veiklai kuri padėtų atstatyti ir ugdyti jo jėgas. Visa mokinių nepamokinė veikla yra auklėjamoji veikla. Auklėjimo uždaviniai turi būti sprendžiami visomis užklasinio darbo formomis ir priemonėmis renginiai turi būti turiningi įdomūs. Lietuvos ...
Pedagogika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Įvadas. Apie hiperaktyvumu vadinamą vaikų sutrikimą vis dar žinome tiek mažai kad dažnas jį palaikome komplimentu nors iš tiesų tai – diagnozė. Psichologijos žodynas hiperaktyvumą apibūdina kaip emociškai sutrikusių protiškai atsilikusių arba turinčių centrinės nervų sistemos pažeidimų vaikų padidėjusį judrumą neramumą. Tokie vaikai nuolat imasi vis naujos ir naujos ...
Pedagogika,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  11 psl.
2011 06 25
T u r i n y s. Pratarmė. Grupės susidarymo priežastys. Bendravimas kaip keitimasis informacija. Bendravimas kaip individų sąveika. Grupių rūšys. Žmogaus statusas grupėje. Lyderiavimas. Tarpasmeniniai santykiai. Santykiai tarp paauglių ir tėvų. Paauglys asocialioje aplinkoje. Asmenybės persiorientavimas į asocialų raidos kelią. Išvados. Literatūros sąrašas. Pratarmė. Be kitų ...
Pedagogika,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
I. Įvadas. Sąvoka ?atmintis? mums gerai pažįstama. Ji apibūdinama labai įvairiai. Atmintis – tai sugebėjimas įsiminti laikyti ir po kiek laiko atgaminti jutimų dėka surinktą informaciją. Atmintis – tai gebėjimas ne tik greitai bei daug informacijos įsiminti ir ilgai išsaugoti bet ir tiksliai atgaminti tada kai to reikia. Atmintis – tai pats svarbiausias žmogaus asmenybės ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Socialinė psichologinė ir pedagoginė diagnostika ???????????. A pedagoginė diagnostika??????????????????????. ???. B socialinė diagnostika????????????????????????. ??. C socialinė psichologinė diagnostika?????????????????????. Socialinės pedagogikos diagnostikos struktūra ???????????. Socialinės pedagoginės diagnostikos tyrimų metodai ????????. 5. I. Socialiai pedagogiškai ...
Pedagogika,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Mano amžiaus tarpsniai. Tarpsnis 18 – 34 metų. Tarpsnis 35 – 59 metų. Vėlyvasis amžius – per 60 metų. Išvados. Literatūra. Įvadas. Kiekvienas žmogus gyvena kažkokioje aplinkoje kuri vienaip ar kitaip veikia jo raidą. Aktyviausiai raidos psichologiją nagrinėjo gesellis piaget frendas eriksonas harighurotas ir levinsonas. Jie sukūrė taip vadinamą ?pakopų ...
Pedagogika,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Įvadas. Auklėjomo teorija – pedagogikos mokslų disciplina tyrinėjanti žmogaus auklėjimą pagal visuomenės gyvenimo tikslus ir idealus. Svarbiausias jos uždavinys – tirti žmogaus ir aplinkos sąveiką brandinančią asmenybę gebančią aktyviai veikti visuomeninių santykių sistemoje ir sukurti moksliškai pagrįstą pedagoginės veiklos programą ir metodiką. Referatas. Auklėjimo ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Vaikus žalojantis pedagogų elgesys. Svarbiausi veikiantieji asmenys mokykloje be abejo visais laikais buvo ir tebėra mokytojai. Nepaisant visų naujų pedagoginių idėjų teigiančių kad mokyklos dėmesio centre turėtų atsidurti vaikas nei moksleiviai nei jų tėvai svarbiausiomis figūromis mokykloje taip ir netapo. Taigi turėtume pasistengti kuo geriau pažinti tuos nuo kurių mokykloje ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas 3 psl. Mokymas 4 psl. Suaugusiųjų mokymosi motyvacija 5 psl. Mokymasis visą gyvenimą 6 psl. Suaugusiųjų švietimas 7 psl. Nuotolinis mokymas kaip švietimo būdas 9 psl. Auklėjimas 10 psl. Išvados 13 psl. Literatūros sąrašas 14 psl. Įvadas. Ugdytiniu suprantamas visų amžiaus tarpsnių ir visų socialinių padėčių žmogus. Žmogaus kaip ugdytinio samprata ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Įvadas. Lengvoji atletika –?sporto karalienė? viena masiškiausių sporto šakų padedanti žmogui visapusiškai fiziškai vystytis tobulėti. Į vieną sporto rūšį - lengvąja atletiką - buvo sujungti ėjimas bėgimas šuoliai metimai ir daugiakovė. Šiuo metu lengvajai atletikai lietuvoje vadovauja lietuvos lengvosios atletikos federacijallaf kuri įkurta 1921m. Llaf organizuoja ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25