Pedagogika

...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
. UGDYMO TIKSLŲ PROBLEMA . MŪSŲ UGDYMO TIKSLAS . Ugdymas – tikslinga sąmoninga veikla tikslo supratimas yra viena svarbiausių pedagogikos problemų . Tikslas tai norimas pasiekti dalykas idealas . Ugdymo tikslas yra pedagoginės veiklos rezultato idealus vaizdinys . Vadinasi pedagogas savo veiklą organizuoja su tikslu . Kuo geriau supranta savo tikslą tuo geriau vykdo savo pareigą . ...
Pedagogika,  Konspektai,  42 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Konfliktų psichologinės ypatybės. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimai. 7. Įžanga. Konfliktinė situacija yra savotiškas inteligentiškumo testas. Ir iš to kaip žmogus elgiasi galima spręsti apie jo vidinę kultūrą. Dauguma žmonių neigiamai vertina konfliktus. Kodėl taip yra pirmiausia konfliktai audrina stiprias emocijas ir kelia ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Kūdikio pažintinė raida įvairių ugdymo krypčių atstovų akimis. Žaidimo samprata raida struktūra ir uždaviniai. Vaiko valios vystymosi bruožai. Veiksmas ir efektas. Žaidimas ir laikas. Žaidimo reikšmė vaiko vystymuisi. Žaidimas svarbiausia kūdikio veikla ir pažinimo būdas. – 12mėn. Kūdikio pažintinė raida. – 12 mėn. Kūdikio aplinkos pažinimo ranka ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  17 psl.
2011 06 25
Turinys. Pratarmė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos problemos. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Kalbos lavinimo galimybės. Konstatuojamo tyrimo metodika ir organizavimas. Apklausos organizavimas. Kalbos tyrimo metodas. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Pratarmė. Maži vaikai visada smalsūs betarpiški konkrečiai mąstantys ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  10 psl.
2011 06 25
Kas tai yra nuotolinės studijos. Dieninių studijų mokymasis vyksta tiesiogiai bendraujant mokytojui ir mokiniui. Tai leidžia mokytojui sekti mokymosi procesą koreguoti jį taisyti besimokančiojo klaidas. Tačiau studijos dieną kitame mieste tinka ne visiems ne kiekienas gali palikti namus bei darbą. Todėl populiarėja kitokio pobūdžio studijų formos - vakarinės ir neakivaizdinės. ...
Pedagogika,  Referatai,  29 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Priešmokyklinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Priešmokyklinio ugdymo turinio sudarymo principai. Kompetencijų grupės. Vaikų darželio programa ?vėrinėlis?. Programos tikslai ir uždaviniai. Ugdymo sritys. Ankstyvojo ugdymo vadovas. ?ankstyvojo ugdymo vadovo? tikslai nuostatos ir principai. Svarbiausi mažo vaiko ...
Pedagogika,  Referatai,  20 psl.
2011 06 25
Turinys. Neformalus ugdymas švietimo sistemoje. Bartkuškio pagrindinė mokykla. Neformalaus ugdymo tikslai ir uždaviniai. Situacijos analizė. Išvados. Neformalusis ugdymas švietimo sistemoje. Siekdama gerinti vaikų užimtumą ugdyti jų saviraišką stiprinti ugdymo institucijų ryšį su vietos bendruomene didinti rizikos vaikų adaptacijos ir reabilitacijos visuomenėje galimybes ...
Pedagogika,  Analizės,  5 psl.
2011 06 25
Atsakomybė – tai žmogaus reakcija į situaciją. Laikyti žmogų atsakingą už savo poelgius vadinasi tikėtis gauti iš jo protingą atsakymą į klausimą kodėl jis pasielgė taip o ne kitaip. Atsakomybė reiškia kad žmogus ar žmonių grupė turi teigiamą požiūrį savanoriškai pripažįsta objektyvią būtybę. Žmonių poelgiams pritariame tada kai matome jog juos galime protu ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Darbai kuriuos gali dirbti neregys. Aklųjų ir silpnaregių užimtumas. Ūkinė veikla. Neįgalieji rinkos ekonomikoje. Aklųjų ir silpnaregių integracijos į darbą tyrimas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Silpnaregystė ir aklumas žinomi nuo seniausių laikų. Tačiau regėjimo praradimas nėra tokia gniuždanti sielos būsena kaip mano dažnas regintis žmogus. Vis dėlto ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  14 psl.
2011 06 25
Mokyklų vidaus audito idėja. Mokyklų įsivertinimas vidaus auditas – palyginti nauja praktika lietuvos švietime. Jo diegimo sėkmę gali lemti ne tik metodikos kokybė bet ir gebėjimas suprasti iš kitos kultūros škotijos perimtą idėją bei kultūrinis pasirengimas ją taikyti. Mokyklos įsivertinimo idėja killo suvokus kad organizacijos veiklos negalima patobulinti jei to nenori ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Vaikų neurozės. Kaip gydoma neurozė. Ankstyvojo bei ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų bei elgesio korekcija. ?elgesio korekcijos būdai kurie gali būti taikomi ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Išvados. Literatūra. Įvadas. Lietuvos respublikos specialiojo ugdymo įstatymas įpareigoja išskirtinį dėmesį skirti specialiųjų poreikių vaikų ir ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
. TURINYS . ĮVADAS . ŠEIMOS ĮTAKA VAIKO SOCIALINIŲ ĮGUDŽIŲ UGDYMUI . SOCIALINIŲ ĮGUDŽIŲ UGDYMAS IR DEMOKRATIJA IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE . Į VAIKĄ ORIENTUOTOS GRUPĖS . SOCIALINIŲ ĮGUDŽIŲ FORMAVIMAS LAVINIMAS . a Vaiko veiklos kultūrą . b Bendravimo kultūra . c Higienos kultūros . d Įtvirtintas dorovinis . e Elgesio kultūros . PASIRUOŠIMAS MOKYKLAI . IŠVADOS . ...
Pedagogika,  Referatai,  16 psl.
2011 06 25
Vaikų seksualinė prievarta. Įvadas. Įvadas. Bendra charakteristika. Seksualinę prievartą apibrėžiančios sąvokos. Vaikų seksualinės prievartos priežastys. Seksualinės prievartos simptomai. Vaikų seksualinės prievartos pasekmės. Galimi sprendimo būdai. Literatūros sąrašas. Įvadas. Prievarta kaip fenomenas lydi visą žmonijos istoriją ją aprašo įvairūs autoriai nuo ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Išsivysčiusiose pasaulio šalyse daugiausiai jaunimo ir vaikų miršta dėl patirtų traumų ir nalaimingų atsitikimų. Lietuvoje palyginant su kitomis šalimis traumas patiria bei nuo jų miršta žymiai daugiau vaikų. Nelaimingus atsitkimus apsinuodijimus ir traumas galima vadinti lietuvos nacionaline nelaime nes mirtingumas lyginant su kitomis europos šalimis yra labai aukštas ir toliau ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  14 psl.
2011 06 25