Pedagogika

Oficialūs priėmimai. Pagal tarptautinį protokolą įvairios vaišės pobūviai banketai vadinami priėmimais. Jie rengiami kokio nors asmens garbei nacionalinių ar kalendorinių švenčių sutarčių pasirašymo vizitų jubiliejų įkurtuvių ir įvairiomis kitomis progomis. Oficialūs priėmimai dažniausiai rengiami merijose ambasadose viešbučiuose restoranuose. Tai priklauso nuo ...
Pedagogika,  Konspektai,  3 psl.
2011 06 25
Tema ?dar ne vakaras?. Klasė. Tikslai auklėjamieji ugdyti bendravimą fantaziją kūrybiškumą kultūringą elgesį draugiškumą ir pagarbą priešininkui. Lavinamieji lavinti gebėjimą savarankiškai ir kolektyviai mąstyti plėtoti pasitikėjimą savimi lavinti vaizduotę fantaziją kūrybiškumą skatinti mokinius gerų rezultatų. Pažintiniai mokyti vertinti savo ir kitų elgesį ...
Pedagogika,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. I. Įvadas?????????????????????2 p. Ii. Vertinimas testais????????????????. 3 p. Iii. Mokyklose naudojamų standartinių testų tipai. ????4 p. Iii. Gabumų testai?????????????????. 4 p. Iii. Mokymosi rezultatų testai?????????????. 4-5 p. Iv. Neformalus ir formalus vertinimas. ????????. 6 p. Iv. Neformalus vertinimas. ?????????????. 6 p. Iv. Nuomonės susidarymas?????????????. 6 p. Iv. ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  20 psl.
2011 06 25
Įvadas. Ugdymo institucijose žmogus mokslinamas lavinamas auklėjamas t. Y. Ugdomas. Vienose pvz. Bažnyčioje siekiama tik auklėjamųjų tikslų kitose pvz. Sporto būreliuose – fizinio lavinimo dar kitose pvz. Mokykloje – ir tų ir tų bet svarbiausia mokslinimo. Vienose ugdymo institucijose pvz. Mokykloje ugdoma sistemingai per grįžtamąjį ryšį fiksuojami pasiekimai ko išmoko ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Alkoholiai???????????? ???????????. Etilo alkoholis??????????. ???????????. Alkoholio surogatai???????. ???????????. Metilo alkoholis?????????. ???????????. Alilo alkoholis??????????. ???????????. Amilo alkoholis?????????. ???????????. Butilo alkoholis?????????. ???????????. Izoamilo alkoholis????????. ???????????. Izopropilo alkoholis???????. ??????????. ?. Propilo alkoholis????????? ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Ką turi žinoti ir. Mokėti treneris. Technika. Pagrindinės žinios. - technikos tobulinimas pvz. Įvairesni gabumai ir įgūdžiai geriau pakeliama įtampa asmeninis kūrybingumas ir sugebėjimai. - sudėtingesni taktikos įgūdžiai pvz. Sudėtingesnės žaidimo sistemos ir sportininkų sugebėjimas operatyviau priimti sprendimus pvz. Sugebėjimas reaguoti į įvairias varžybų situacijas ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Planas. Įvadas. I. Profiliavimas- esminės švietimo reformos žingsnis. Moksleiviai mokytojai tėvai – profilinio mokymo vertintojai. Mobilių grupių sudarymo ypatumai. Kaip pasirinkti profilį. A informacija. B galimybių pažinimas ir įvertinimas. C pedagoginė ir psichologinė pagalba. Ii. Ugdymo turinio kaita. Ugdymo turinio konsultantų veikla. Naujos bibliotekos. Vaidmuo ugdymo ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  12 psl.
2011 06 25
Planas. Planas. Įžanga. Treneris ir jo veikla. Trenerio veiklos sudėtingumas. Trenerio ugdomosios veiklos ypatumai dirbant su 13 – 16 metų amžiaus paaugliais. Trenerio ugdomosios veiklos ypatumai dirbant su 17 – 20 metų amžiaus jaunuoliais. Mano trenerė. Pagrindiniai sporto pedagogo sugebėjimai. Išvados. Naudota literatūra. Iš studento s. Šalkauskio laiško kunigui j. Tumui. ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Santrauka. Įvadas. Gamtos mokslų dalyko turinį sudaro. Taip pat įeina gretutinės artimos sritys. Įgytos profesinės kompetencijos. Literatūros apžvalga. Bendra pasaulio pažinimo kurso struktūra ir samprata. Gamtamokslinio ugdymo turinys pradinėje mokykloje. Gamtamokslinio ugdymo metodai pradinėje mokykloje. Gamtamokslinio ugdymo mokymo organizavimo formos. Pradinėje mokykloje. ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  23 psl.
2011 06 25
Pedagogikos profesijos esmė ir ypatumai. Pedagogo profesijos ištakos. Pedagoginio darbo specifika savitumas. Pedagogo profesijos struktūra – profesiograma. Pedagogo kompetencija ir sugebėjimai. Pedagogo funkcijos asmenybė ir autoritetas. Šiuolaikinė mokytojo situacija. Xxia. Iššūkiai pedagogo profesijai. Pedagogas – kvalifikuotas asmuo ugdantis kitą žmogų asmenybę. Ugdo – moko ...
Pedagogika,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  37 psl.
2011 06 25
Turinys. 2-4 metų vaiko egocentrinė ir socializuota kalba. 2-4 metų vaiko kalbos žodynas ir gramatika. 2-4 metų vaikų kalbos ugdymas. 2-4 metų vaiko kalbos pasiekimai. Egocentrinė ir socializuota kalba. 2-4 metų vaiko kalbai būdingas egocentrizmas. R. Žukauskienė 1996 nurodo kad j. Piaget nustatė kad beveik pusė ikimokyklinio amžiaus vaiko sakomų sakinių yra egocentriški. ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Bausmių ir skatinimo šeimoje teoriniai pagrindai. Bausmių naudojimo šeimoje ypatumai. Skatinimo šeimoje aspektai. Bausmių ir skatinimų šeimoje bei jų sprendimo būdų empirinis tyrimas. Tyrimo eiga ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Tėvų požiūrio į bausmes ir skatinimą rezultatų vertinimas. Vaikų požiūrio į bausmes ir skatinimą rezultatų ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  21 psl.
2011 06 25