Pedagogika

Veritnimas ir įvertinimas. Vadovai turi vertinti ir įvertinti su jais dirbančius žmones beveik visuose situacijuose. Taip pat ir mokytojai turi įvertinti savo mokinius nors kai kam toji pareiga nemaloni. Kad ir kaip būtų vertinimas įvertinimas ir pažymiai yra nepaprastai svarbūs mokiniams ir jų tėvams. Vertinimui išeikvojama nemaža mokytojo laiko dalis. Yra įrodyta kad mokytojai ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Smurtas prieš vaikus. Vaikai – tai žmonijos ateitis mūsų džiaugsmas ir pasididžiavimas. Sunkiai įsivaizduojama laiminga šeima be nuostabaus krykštaujančio mažylio be skambaus jo juoko aidinčio tarsi varpelis. Nuoširdus ir naivus vaiko žvilgsnis tyras ir platus šypsnys – yra tokie mieli kad gali suminkštinti net pačio didžiausio pikčiurnos širdį priversti nusišypsoti net ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Socializacijos periodai. A. Juodaitytės 2002 teigimu nuo pat pirmųjų savo gyvenimo dienų žmogus yra apsuptas panašių į save ir įtraukiamas į įvairaus pobūdžio socialinę sąveiką. Pirmąją socialinio bendravimo patirtį žmogus įgyja dar prieš išmokdamas kalbėti. Būdamas sociumo dalis jis susiformuoja subjektyviąją patirtį kuri tampa neatskiriama nuo asmenybės ir ...
Pedagogika,  Konspektai,  12 psl.
2011 06 25
Įvadas. Jau keletą metų lietuvoje vis aktyviau keliami viešumon vaikų patiriamo smurto klausimai. Tiesa yra ta kad neretai labiausiai savo vaikus skriaudžia patys tėvai. Skamba paradoksaliai juk tėvai turėtų užtikrinti vaiko saugumą. Dažnas tėvas ar mama galbūt net neįsivaizduoja kad skriaudžia savo vaikus nes tradiciškai vienoks ar kitoks netinkamas tėvų elgesys su savo ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Įvadas. Bendrame šeimos gyvenimo kelyje sutuoktinių tykoja daugybė pavojų vargų ir vargelių. Šeimos gyvenimas – nuolatinis vyro ir žmonos bendravimas retsykiais pertraukiamas ginčais konfliktais ir nusivylimais. Gailabet ne visos šeimos kliūtys lengvai įveikiamos ne visi ginčai ir nesutarimai vedusiųjų nugalimi vardan santuokos ir šeimos išsaugojimo. Neretai jie priartina ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
Įvadas. Problemos aktualumas. Motyvacija – tai veiksmų bei elgesio skatinimas dygstantis žmogaus psichikoje. Motyvacija yra labai svarbi nes apima labai plačią sferą poreikius interesus vertybes pažiūras įsitikinimus. Kartu ji veikia jausmus ir emocijas turi įtakos charakterio formavimuisi. Esant motyvacijai nuobodulį keičia susidomėjimas kylantis aktyvumas energija. . Motyvai – ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  4 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje. Kada ir kokią informaciją pateikti moksleiviams. Kaip kalbėtis su moksleiviais. Seksualinės prievartos prieš vaikus prevencija mokykloje. Vaikų informavimas ir mokymas. Priemonės apsisaugoti nuo seksualinės ar kitokių prievartos formų. Tėvų švietimas ir tėvystės įgūdžių skatinimas. Socialinių ...
Pedagogika,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Operacinių sąvokų ir terminų žodynas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Aukštojo mokslo pagrindas. Aukštojo mokslo masiškumas nuolatinio mokymosi koncepcija bei lietuvos švietimo klasifikacija. Ar aukštasis mokslas masinis. Aukštojo mokslo mastai. Aukštojo universitetinio išsilavinimo įgijimas. Aukštojo mokslo kokybė. Mokymasis visą gyvenimą lygis ...
Pedagogika,  Referatai,  31 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  16 psl.
2011 06 25
Pavadinimas tautiskumo ugdymas. Apibūdinimas tautiškumas- tai būdas arba forma kuria reiškiasi tauta. Tautiškumą reikia ugdyti nuo pat vaiko gimimo ir visas tautiškumo mokymasis trunka visą gyvenimą. Tautiškumas įgyjamas per tautinę kultūrą. Kuo žmogus labiau dalyvauja aktyvioje veikloje susijusioje su tautiškumo ugdymu visuomenėje tuo jis labiau tobulėja ir mokosi tautiškumo. ...
Pedagogika,  Testai,  1 psl.
2011 06 25
Pedagogikos mokslo šaknys siekia senovės graikiją iš ten ir žodis ? paidagogike techne ? graikiškai reiškiantis ugdymo mokslą ir meną. Pirmieji įvedę mokymo sistemą buvo antikos mokytojo sokrato mokiniai platonas ir aristotelis vėlesnę antikinę mokymo sistemą vystė plutarchas ciceronas ir quintilionas. Plutarchas davė išbaigtą graikų ugdymo sampratą ciceronas perteikė ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  11 psl.
2011 06 25
Šiaulių universitetas. Specialiosios pedagogikos fakultetas. Specialiosios pedagogikos katedra. Laura barčianskaitė. Specialiosios pedagogikos ir. Logopedijos studijų programos. Ii kurso 4 grupės 7 pogrupio. Studentė. Jaunesnysis mokyklinis amžius. 7 – 11 m. . Darbo vadovė l. Miltenienė. Šiauliai. Turinys. Įvadas. Vaiko anatominiai ir fiziologiniai pakitimai. Skaitymo ir rašymo ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai. Nepilnamečių nusikaltimai – svarbi visuomenės problema. Tokių nusikaltimų skaičius yra išaugęs apie tai daug kalbama ir rašoma. Tačiau diskusijose dažniausiai akcentuojamas tik pats faktas ir jo mastai pamirštant kad yra ir kita pusė – šį reiškinį lemiantys veiksniai. Nors šiai temai lietuvoje kol kas dar nėra skiriama ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Klasės auklėtojo vieta ir vaidmuo ugdymo procese. Įvadas. Švietymos reformos kaita kelia vis sudėtingesnius reikalavimus ugdymo proceso organizavimui. Visų pirma tai susiję su sistemingų požiūriu į mokyklos veiklą su gebėjimu suvokti savo kaip pedagogo ir klasės auklėtojo misiją. Mokykla – intelektualinės dvasinės kulturinės veiklos lemiančios vaiko asmenybės tapsmą ...
Pedagogika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25