Pedagogika

Šeimos gyvenimą visada gaubė savotiškas romantizmas. Žmonėms paprastai atrodo kad jeigu jau yra ?šeima? tai tarpusavio santykiai joje savaime bus puikūs. Bet tai akivaizdi netiesa kadangi visos šeimos yra mūšio laukas jos susideda iš nusidėjėlių – ir tiktai nusidėjėlių. Pažvelgus į statistiką šeimos dabartis lietuvoje atrodo niūriai. Santuokų skaičius nuolat mažėja ...
Pedagogika,  Rašiniai,  3 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Įžanga. Imetec‘o mokyklos tobulinimo programa nuo 1976 metų kai buvo patvirtinta vadinama institucinio ugdymo programa iup. Iš pat pradžių buvo žinoma kad dėl praktinio pedagoginio darbo pokyčių mokykloje dažnai keisis mokytojų ir švietimo vadovų nuostatos bei poelgiai o gal ir mokyklos kultūra. Pradinis taškas yra mokykla. Prieš imantis ?inovacijų? ji turi išsiaiškinti ko ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslai. Problema. Lietuvos ir latvijos panašumai ir skirtumai. Lietuvos švietimo sistema. Latvijos švietimo sistema. Išvados. Literatūra. Įvadas. Žengiant kokybinį šuolį iš pedagoginių į edukologinius tyrinėjimus ypatingą reikšmę įgauna lyginamoji edukologija kaip edukologijos šaka leidžianti lyginamuoju aspektu pažvelgti į ...
Pedagogika,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Kas yra socializavimas. Pagrindiniai socializacijos uždaviniai. Šeimos reikšmė vaiko socializavimuisi. Socializacija pagal lytį. Išvados. Literatūra. Įvadas. Xxi a. - tai informacinių technologijų amžius o šių dienų visuomenė – tai spartaus informacijos daugėjimo visuomenė. Išskirtiniausia šių dienų vaiko gyvenimo aplinkybė – technikos ir įvairių ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
I. Edukologijos mokslo samprata ir raidos etapai. Edukologijos ir pedagogikos ryšys. Edukologijos tyrimo objektas ir subjektai. Edukologija-žmogaus ugdymo mokslas. Ugdymo mokslas prasidėjo nuo pedagogikos. Pedagogikos mokslas suprantamas kaip vaikų jaunosios kartos mokymo mokslas. Andragogika- suaugusio žmogaus ugdymas saviugda. Jos sudaro edukologiją. Ugdymo mokslas nuo pedagogikos iki ...
Pedagogika,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  12 psl.
2011 06 25
Laiškas mokytojui. Elektroninės pamokos – kaip vaizdinė priemonė. Sugalvoję kurti dešimt 5 klasės istorijos elektroninių pamokų nekėlėme sau tikslo parašyti naują istorijos vadovėlį. Norėjome pakeisti mokymo būdą sukurti naują vaizdžią šiuolaikinę tai ypatingai svarbu vaikams priemonę. Kiekvienas mokytojas ruošiasi pamokoms stengiasi kad gvildenamos temos būtų ...
Pedagogika,  Konspektai,  2 psl.
2011 06 25
Vaiko problemos analizė. Problema – meluoja sunkiai sekasi mokslai. Mantas meluoja beveik visada. Pvz. - išpurvino striukę – apkaltino kitus vaikus. - sugadino televizorių – apkaltino jaunesnį brolį. - mokytoja kvietėsi tėvus į mokyklą – pats pasirašė raštelyje. Ir kt. Pagrindinė priežastis – noras išvengti bausmės nes tėvai naudoja autoritarinius auklėjimo metodus. ...
Pedagogika,  Analizės,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Pedagogikos sąvoka. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Ugdymo procesas. Ugdymo turinio reforma. Peagogika - tai mokslas apie ugdymo proces?. Ji nagr. Specialiai organizuoto ugdymo rei?kinius specifinis jř bruo?as - gr??tamoji informacija apie asmenyb?s pokyčius. Jos d?ka ugdymo rei?kiniai siejami tarpusavyje tampa procesu - asmenyb?s ugdymo procesu arba tiesiog pedagoginiu. Pedag. ...
Pedagogika,  Konspektai,  14 psl.
2011 06 25
Įvadas. Temos aktualumas. Visame pasaulyje problemiško elgesio ir rizikos grupės šeimos yra viena iš skaudžiausių ir sunkiausiai sprendžiamų visuomenės problemų. Vykstant įvairioms ekonominėms permainoms tokios šeimos dažnai tampa įvairių neigiamų reiškinių priežastimi. Šiuo metu vis greičiau į gyvenimą skverbiasi alkoholizmas narkomanija. Jis gali pražudyti žmogaus ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Valios samprata funkcijos ugdymo keliai ir būdai??. Valios samprata?????????????????. ??. ?. ?. Sudėtingas valios veiksmas ir jo struktūra???. ??. ?. Asmenybės valios ypatybės????????????. ??. Mokinių valios ugdymo uždaviniai?????????. ???. Mokinių valios ugdymas. Keliai būdai priemonės???. ??. Valios atskleidimo ir treniravimo būdai?????????. ?. Valios ugdymas ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  10 psl.
2011 06 25
Veritnimas ir įvertinimas. Vadovai turi vertinti ir įvertinti su jais dirbančius žmones beveik visuose situacijuose. Taip pat ir mokytojai turi įvertinti savo mokinius nors kai kam toji pareiga nemaloni. Kad ir kaip būtų vertinimas įvertinimas ir pažymiai yra nepaprastai svarbūs mokiniams ir jų tėvams. Vertinimui išeikvojama nemaža mokytojo laiko dalis. Yra įrodyta kad mokytojai ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25