Pedagogika

Ugdymas ? visuomeninės-istorinės patirties perdavimas jaunosioms kartoms siekiant parengti jas gyvenimui ir darbui. Šitaip supratę ugdymą turime pabrėžti jog šiame procese tam tikrus santykius arba bendravimą užmezga vyresnieji tėvai mokytojai ir pan. Turį patirtį ir net specialiai pasirengę ją perteikti tai mokytojai kurie organizuoja mokykloje mokymo procesą ir vaikai jaunoji ...
Pedagogika,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Įvadas. Lietuvos švietimo reformos pabrėžia humanišką jauno žmogaus ugdymo procesą – ugdyti ir skatinti norą mokytis patirti teigiamus jausmus šiame procese bei realizuoti ir formuoti tokius poreikius kurie išplaukia iš pačių moksleivių iniciatyvos. Žmogaus dvasią mąstymo kultūrą ir jausmus gerokai praturtino meno muzikos apraiškos. Tai tarsi materializuojasi žmogaus ...
Pedagogika,  Referatai,  16 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  13 psl.
2011 06 25
Klubas užuovėja. Kuriant klubą pirmiausia reikia išsiaiškinti kas bus klubo lankytojai ko jie norėtų kas ir kaip galėtų patenkinti klubo lankytojų poreikius. Daug jaunesniojo amžiaus vaikų po pamokų ilgą laiką priversti būti vieni. Daug paauglių iš nepilnų šeimų motinos ilgai ar pamainomis dirba o vaikai namuose lieka vieni. Vieniems namuose liūdna kiti ?užsimiršta? ...
Pedagogika,  Rašiniai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Gimnazija. Samprata ir reikšmė. Gimnazijos struktūra. Gimnazijos funkcijos. Gimnazijos uždaviniai. Ugdymo organizavimas. Gimnazijos pedagogas. Gimnazistas. Gimnazijos jos ypatumai ir specifika. Tyrimo tikslas metodika ir organizavimas. Mokytojų apklausos rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai. Įvadas. Per pirmąjį lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį ...
Pedagogika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Vienas pačių gražiausių. Žmogiškumo reiškinių būtinas supratimui ir taikai. Tarp žmonių užtikrinti yra tolerancija. Prof. Juozas blažys. Gyvename laikmetyje kai egzistuoja daugybė skirtingai atrodančių skirtingai besielgiančių kitoniškai mąstančių individų gyvename visuomenėje kurioje gausu skirtybių. Ir tai tampa viena didžiausių nūdienos problemų. Pasaulyje kuriame ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Piršlybos visais laikais buvo būtina sudėtinė kiekvienų vestuvių dalis. Jos visoje lietuvoje vykdavo dažniausiai baigiantis lauko darbams rudenį arba žiemą per mėsiedą. Xix a. Antrojoje pusėje paruošiamoji piršlybų dalis buvo vadinama atklausais sanvedybomis. Piršlys – tai viena iš spalvingiausių figūrų lietuvių liaudies vestuvėse. Piršlys vadovauja vestuvėms jis ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Įvadas. Referato pradžioje norėtume visų pirma išsiaiškinti kas yra apskritai šeima jos funkcija ir svarba visuomenėje. Nes kad ir apie kokios valstybės šeimą kalbėtume daugelis dalykų išlieka tie patys. Šeima gyvenanti tiek lietuvoje tiek anglijoje ar japonijoje atlieka tas pačias funkcijas. Taigi ?šeima – pagrindinė visuomenės ląstelė pirminis jos kolektyvas?. Taip teigia ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
?mokymosi negalės‘‘ bei ?mokymasis ir negalės‘‘. Tokiu dviprasmišku pasakymu norima pabrėžti du mokymosi sunkumų aspektusdvi jų kilmės priežasčių grupes 1 sunkumus negalias nesklandumus problemas kylančius dėl paties mokymosi mechanizmo nepakankamo funkcionavimo kuriuos galia įvardyti žodžiais ?mokymosi negalės‘‘2 sunkumus kylančius dėl kitų funkcinių sistemų ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Kursinis darbas. Veiksniai sąlygojantys sėkmingą vaiko adaptaciją mokykloje. Vilnius. Turinys. Turinys. Įvadas. Mokykla vaiko akimis. Žvilgsnis į pirmoko psichines savybes. Pradinuko psichinio brendimo ypatybės. Mokinių tarpusavio santykiai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Įvadas. ?vaiką turime su pagarba sutikti su meile auginti laisvą išlydėti?. R. Šteineris. Sulaukus ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Lietuvos švietimo sistemos sandara. Neformalaus ugdymo apibrėžimas. Neformalus vaikų švietimas. Neformalaus vaikų švietimo reglamentavimas. Neformalaus vaikų švietimo finansavimas. Neformalus jaunimo ugdymas. Neformalaus jaunimo ugdymo reglamentavimas. Neformalaus jaunimo ugdymo finansavimas. Neformalaus jaunimo ugdymo vykdytojai. Neformalus suaugusiųjų ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  19 psl.
2011 06 25
2kl. Muzikos reikšmė-muzikos praeitis žmoguje gyvūnuose augaluose. Didelį poveikį muzika daro žmogui. Muzikos garsas nuo senovės būdavo išreiškiamas džiaugsmasskatinama garsais kareivių drąsaeinant į mūšį. Muzika buvo naudojama ir rimčiai liūdniems ritualams aukojant įv. Nuotaikoms ir būsenoms išreikšti. Ilgainiui muzika keitėsi žmog. Požiūris į muz. Didėjojo jos ...
Pedagogika,  Konspektai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. I. Neįgaliųjų vaikų globa ir jos rūšys??????. Ii. Neįgaliųjų vaikų ugdymas????????. Iii. Globa ir neįgaliųjų vaikų ugdymas jav. Protiniai atsilikimai???????????. Klausos sutrikimai???????????. Iv. Neįgaliųjų vaikų globa ir ugdymas lietuvoje. Vaikai turintys regos sutrikimų ???????????. Vaikai su fizine negalia cerebriniu paralyžiumi. Vaikai su klausos sutrikimais. ...
Pedagogika,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Ikimokyklinėje vaikystėje suaugęs yra vaikui didžiausias autoritetas. Į daug ką vaikai žiūri ? suaugusiojo akimis? perimdami iš jų pažiūras ir poelgius. Visą ką suaugęs vertina neigiamai- vaikas vertina blogai tai ką teigiamai- gerai. Suaugęs naudojasi vertinimu tuo išreikšdamas savo požiūrį ne tik į t. T. Veiksmus bet ir vaiko asmenybę tuo išaiškindamas vaikui kaikurių ...
Pedagogika,  Analizės,  3 psl.
2011 06 25
Šiame darbe pateikiamos lyčių aspekto integravimo strategijai būtinos išankstinės prielaidos ir palankios sąlygos. Taip pat pateikiama lyčių aspekto integravimo strategijos sudėtinių dalių bei veikėjų apžvalga. Kokios būtinos išankstinės prielaidos ir palankios sąlygos. Svarbu skirti reikiamą dėmesį lyčių aspekto integravimo strategijos įdiegimo schemai tam kad būtų ...
Pedagogika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25