Pedagogika

...
Pedagogika,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
. Turinys . Savarankiško darbo ir veiklos samprata . Mokinių savarankiškos veiklos problema mokymo procese . Savarankiško mokinių darbo per pamoką organizavimas . Savarankiško mokinių darbo struktūra . Svarbiausios savarankiško mokinių darbo rūšys . Sąlygos užtikrinančios savarankiško darbo sėkmę . Išvados . Naudota literatūra . Pamoka – tokia organizacinė mokymo forma kai ...
Pedagogika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Lietuvos kūno kultūros akademija. Peagogikos ir psichologijos katedra. Referatas. Auklėjamosios veiklos vertinimo aspektai. Atliko. Tikrino. Kaunas. Turinys. Įvadas. Auklėjimo prasmė bei ypatumai. Pedagogo auklėjamosios įtakos reikšmė. Saviaukla. Asmenybės pozicijos keitimas. Auklėjimo principai. Auklėjimo kompleksiškumas. Literatūra. Įvadas. Kad auklėjimas yra būtinas nurodo ...
Pedagogika,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Visais laikais pedagogas savo darbo procese turėjo mokėti mokymąsį. Paversti kuo patrauklesnį ir labiau prieinamą mokiniui kaip to proceso. Dalyviui. N. M. Grendstad knygoje ?mokytis – tai atrasti? būtent ir atskleidžiamos. Pagrindinės tezės leidžiančios kiekvienam mokytojui labiau suprasti. Jausmų vaizduotės kūno kalbos ir atradimo esmės įtraukimą į mokymo. Procesą. ...
Pedagogika,  Analizės,  2 psl.
2011 06 25
2000 m. Kovą europos taryba lisabonoje numatė europos sąjungos politiką ir veiksmus. Buvo prieita išvada kad sėkmingą perėjimo prie žiniomis pagrįsto ūkio ir visuomenės turi lydėti perėjimas prie mokymosi visą gyvenimą. Tai patvirtina kad europa neginčijamai įžengė į žinių amžių ir kad tai turės įtakos kultūriniam ekonominiam bei socialiniam gyvenimui. Kadangi mokymosi ...
Pedagogika,  Analizės,  8 psl.
2011 06 25
. UGDYMO SAMPRATA . PAGRĮSKITE TEIGINĮ KAD UGDYNMAS DAUGIAMATIS TEIGINYS . Ugdymas – fizinių psichinių žmogaus galių vystymasis plėtros procesas kuriuo metu ugdytinis bendraudamas su mokytoju įgyja fundamentalių žinių informacijos mokosi kultūros elgesio normų prisitaiko prie aplinkos sąlygų . Ugdymas visada vaidina svarbų vaidmenį . Ugdymą galima apibūdinti kaip kaip ...
Pedagogika,  Referatai,  114 psl.
2011 06 25
. LIETUVOS MOKYKLOS REFORMA . TIKSLAS IR UŽDAVINIAI EIGA IR PROBLEMOS . vykdoma jau daugiau kaip 10m . Ji tebevykdoma ir šiandien . I etape 1988 iki 1990 atlikti tokie darbai pas-kelbta tautinės mok-los kon-cepcija pradėtos burti LT pe-gų mokslininkų menininkų jėgos siekiant sukurti naujas savosios tautos kultūra pagrįs-tas ugdymo turinio programas vadovėlius mo-kymo priemo-nes ...
Pedagogika,  Konspektai,  74 psl.
2011 06 25
Turinys. Darbinis auklėjimas?. ????????????????????????1. Ekoniminis auklėjimas. Fizinis grūdinimas. Išvados. Naudota litratūra. 9. Dabinis auklėjimas. ?bendrųjų programų? skyriuje ?darbai ir buities kultūra? taip apibūdinama svarbiausia darbų ir buities kultūros mokymo ?misija? ?. Ugdyti mąstantį nebijantį problemų žmogų atsakingą už savo tautos jos kultūros raidą ir ...
Pedagogika,  Testai,  5 psl.
2011 06 25
Socialinio darbuotojo vaidmens analizė. Įstaiga kurioje atlieku praktika – kaišiadorių rajono žiežmarių bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Jos pagrindinė veikla yra ugdymas pagal formaliojo švietimo pradinio pagrindinio vidurinio ar atitinkamas specialiojo ugdymo programas. Ši mokykla sudaro lygias mokyklinio starto galimybes žiežmarių miestelio ir jo apylinkių vaikams teikia ...
Pedagogika,  Analizės,  4 psl.
2011 06 25
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikas žaidžia su daiktais žodžiais mintimis. Žaidimas – ypatinga vaiko veikla kylanti iš vidinės traukos poreikio ką nors veikti pasiekti. Noras žaisti nors dažnai ir nemotyvuotas yra absoliučiai individualus. Jokios išorinės paskatos ar trukdymai negali turėti daug įtakos šiam vaiko norui rastis. Žaidimas – ypatinga vidinė vaiko būsena. ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  34 psl.
2011 06 25
Referatas. Kalbos ir klausos sutrikimai. Darbo vadovas. N. Leikus. Kėdainiai. Turinys. Įvadas. Kalbos sutrikimai. Kalba artikuliacija ir bendravimas. Vaiko kalbos raida. Ankstyvasis stimuliavimas. Klausos sutrikimai. Klausos sutrikimų priežastys. Klausos sutrikimų pasekmės. Vaikai. Naudota literatūra. Įvadas. Daugelis mūsų gana anksti įgyja nuostabų gebėjimą žodžiais perduoti savo ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. I. Įvadas????????????????????????3 psl. Ii. Užklasinio darbo esmė ir uždaviniai????????????. 4 psl. Iii. Šiandieninės organizuoto laisvalaikio problemos ir perspektyvos?6 psl. Iv. Nepamokinės veiklos įvairovė???????????????8 psl. V. Išvados????????????????????????. 10 psl. Naudota literatūra????????????????????11 psl. I. Įvadas. Mokykla su pamokų tyla – negyva mokykla ...
Pedagogika,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Europos konvencija dėl sprendimų susijusių su vaikų globa pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo. 1980 m. Gegužės 20 d. Liuksemburgas. Šią konvenciją pasirašiusios valstybės europos tarybos narės. Pripažindamos kad valstybėse europos tarybos narėse sprendžiant vaiko globos klausimą svarbiausia – vaiko gerovė. Manydamos jog priemonės kuriomis siekiama platesnio ...
Pedagogika,  Analizės,  7 psl.
2011 06 25
Vilniaus pedagoginis universitetas. Šokių edukologijos specialybės. I kurso studentės. Renatos samusevos. Jievai jackevičiūtėi-šimauskienei. Savarankiškas darbas. Vilnius. Plie. Plie – tai pancūziškas pavadinimas kojų judėsiams kuris reiškia prisėdimą arba pritupimą. Plie yra naudojamas 5 - iose pozicijose. Iš pradžių jis yra daromas ne visiškai prisėdus – demi-plie – ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Socialinė pedagogika. Kalbant apie socialinio pedagogo veiklą pirmiausia reikėtų nusakyti kas yra socialinė pedagogika apskritai kokia jos paskirtis tikslai ir uždaviniai ką ji nagrinėja ir tiria. Yra keletas socialinės pedagogikos apibrėžimųvieni paprasčiausių- socialinė pedagogika- mokslas kuris tiria žmogaus rengimo gyvenimui konkrečiomis sąlygomis būdus ir metodus ir nurodo ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25