Pedagogika

. MOKYMO PROCESO ESMĖ TIKSLAI STRUKTŪRA . TURINYS . Įžanga . Mokymo proceso esmė . Mokymo proceso tikslai . Mokymo proceso struktūra moksliškumas sistemingumas ir nuoseklumas žinių tvirtumas sąmojingumas ir aktyvumas teorijos ir praktikos ryšys vaizdumas prieinamumas . Literatūros sąrašas . Jaunosios kartos ugdymas – ypatinga visuomenės funkcija . Ją visų pirma vykdo tėvai jie ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Projekto pavadinimas sveika mokykla be cigaretės rankoje‘‘. Situacijos analizė žalingi įpročiai kurie yra blogi trukdo tobulėti kenkia sveikatai trumpina amžių trukdo darbinę bei kūrybinę veiklą. Žmonės dažnai puikiai žino kaip vienas ar kitas žalingas įprotis atsiliepia sveikatai bet negali jiems atsispirti. Taigi vienas iš daugelių žalingų įpročių yra rūkymas. ...
Pedagogika,  Analizės,  2 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Klaipėdos universitetas. Pedagogikos fakultetas. Vaizdinės atminties tyrimas. Klaipėda. Įvadas. Atminties vaidmuo vaiko vystymosi procese didžiulis. Žinių apie aplinkinį pasaulį ir save suvokimas sugebėjimų įgūdžių įpročių įgijimas elgesio normų įvaldymas – visa tai susiję su atmintimi. Mokėdamas vienaip ar kitaip įsiminti vaikas mokosi turėti tikslą – įsiminti – ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Socialinio pedagogo samprata. Socialinis pedagogas – specialistas kurio darbo objektas nėra techninė negyva užduotis o gyvas žmogus kuriam reikia padėti žengti gyvenimo keliu todėl socialiniam pedagogui kaip ir pedagogams apskritai keliami tam tikri tinkamumo šiam darbui reikalavimai. Pedagogui reikiamas savybes galima skirstyti i dvi grupes – tai prigimtinės ir įgyjamos. ...
Pedagogika,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Socialinio pedagogo profesionalumas ir daugiavaikų šeimų samprata. Socialinio pedagogo darbo pobūdis. Daugiavaikių šeimų samprata. Socialinio pedagogo darbas su daugiavaikėmis šeimomis. Socialinio pedagogo veiklos su daugiavaikėmis šeimomis tyirmas. Tyrimo metodika. Socialinių pedagogų tyrimo analizė. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Įvadas. Temos ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  13 psl.
2011 06 25
Pratarmė. Atmintis. Skiriamos trys atminties posistemės sensorinė trumpalaikė ir ilgalaikė. Sensorinėje atminties posistemėje labai trumpai paprastai trumpiau nei sekundę laikoma jutimo organais gauta ir jutimiškai apdorota t. Y. Suvokta informacija. Ji gali būti išskirstoma pagal jaudinimo pobūdį pvz. Regimoji girdimoji ir t. T. Manoma jog sensorinėje atmintyje vyrauja fiziniai ...
Pedagogika,  Analizės,  15 psl.
2011 06 25
Narkomanijos problema. Narkotikai priežastys pasekmės vartotojai. Su narkotinėmis priemonėmis žmonija pažįstama nuo seniausių laikų. Jų vartojimas pirmiausia buvo siejamas su buitiniais arba religiniais papročiais ir tradicijomis ten kur augo augalų turinčių narkotinių savybių. Būtent tie regionai ir tapo pirmaisiais narkotikų vartojimo židiniais pietryčių azija opijinės ...
Pedagogika,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Šeimos pedagoginis švietimas. Mokyklos ?n? tėvų pedagoginis švietimas. Kokia mokykloje tėvų pedagoginio švietimo sistema kas daroma tėvams klasėse. Kokios prevencinės priemonės alkoholiui narkotikams necenzūriniams žodžiams smurtui. Tėvų pedagoginis švietimas kultūros kėlimui laikraštis ?lietuvos rytas?. Išvados. Naudota literatūra. Šeimos pedagoginis švietimas. ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Vertybės kaip gyvenimo ir tikslas ir esmė. Vertybės - auklėjimo turinys. Vertybių įsisavinimas. Ugdymo kryptys. Ugdytojų ir ugdytinių bendravimas. Pedagoginiai santykiai nulemiantys vertybių įsisąmoninimą. Išvados. Literatūra. Vertybės kaip gyvenimo ir tikslas ir esmė. Vertybė - tai kažkas patvaresnio auklėtinio sieloje. Jeigu interesai ir polinkiai bei ...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
T u r i n y s. Įvadas. I. Teatras mano gyvenime. Pirmoji mano pažintis su teatru. Mano meninis ugdymas per dailę muziką šokį. Ii. Teatro svarba mano darbe. Teatro pažinimas ikimokyklinėje įstaigoje. Teatro įtaka vaikų meniniam ugdymui. Teatras saugaus eismo mokykloje. Saugaus eismo pažinimas per vaidybą. Vaikas ir kolektyvas. Meninės veiklos įgūdžių tobulinimas. Ar mano įgytas ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas????????????????????????????????3. Ugdymo uždaviniai ir jų klasifikacijos. ??????????. Ugdymo uždavinių samprata ir klasifikavimas. ????. ???. Ugdymo uždavinių turinys. ?????????????. ??. Bendrasis ugdymo tikslas ir bendrieji uždaviniai?????????????. Ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimas???????. ??. Įgyvendinimo sąlygos???????????????????????. Tiesioginiai ir ...
Pedagogika,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
Į v a d a s. Būti pedagogu – sunkus ir atsakingas uždavinys. Ypač šiandien kai yra keliami dideli reikalavimai mokymo kokybei bei jo rezultatams. Pedagogo darbas reikalauja ne vien tik profesionalaus pasiruošimo bet ir kokybiškų žinių bei analitinio – mokslinio mąstymo. O. M. Charles knyga ?pedagoginio tyrimo įvadas? yra skirta. 1 pedagogams siekiantiems aukštesnio mokslinio ...
Pedagogika,  Analizės,  3 psl.
2011 06 25
Vilniaus kolegija. Verslo vadybos fakultetas. Suaugusiųjų mokymo skyrius. Olga kotenkova. Mvno3m. Rašto ir verslo korespondencijos. Kontrolinis darbas. Dėstytojas am. Kunčinienė. Vertinimas. 20042005 m. M. Vilnius. Turinys. Dokumentai. Jų reikšmė. Dokumentu rekvizitai jų rašymo būdai. ????????. ?. ?. Verslo korespondencija. Verslo laiškų stiliai struktūra kalba ir tonas. ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25