Pedagogika

Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos psichologijos fakultetas. Ikimokyklinės pedagogikos. I kurso magistrantės. Nijolės smilinskienės. Grupė kaip socialinis psichologinis ugdymo veiksnys. Vilnius. 2002m. Turinys. Grupė jos formavimosi etapai. 2psl. Mokyklinės grupės. 3psl. Psichologiniai grupės veiksniai. 5psl. Socialiniai grupės veiksniai. 7psl. Grupinis prisitaikymas. 7psl. ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys ??????????????????????????. ???????. Įvadas ???????????????????????????????. ??. Internetinė žiniasklaida. Jos galimybės ???????????????. ?????. Įstatymai tarptautiniai dokumentai rekomendacijos ir kodeksai kurių turi laikytis. Internetinė žiniasklaida ????????????????????????. Elektroniniai laikraščiai ???????????????????????????. Įpareigojimai ...
Pedagogika,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
Socialinių tyrimu etika. Bendrosios pastabos. Besivystant socialiniams mokslams vis aktualesni tampa moraliniai tyrimų klausimai susiję su tyrimo dalyviais. Aktualios edukaciniuose tyrimuose yra etinės problemos reikalaujančios išlaikyti pusiausvyrą tarp tyrėjo noro gauti objektyvią informaciją ir tiriamojo asmens saugos. Literatūroje tai dar vadinama išlaidų naudos santykiu. Šis ...
Pedagogika,  Konspektai,  6 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  16 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Socializacijos objektas ir jo vieta ikimokykliniame ugdyme. Socializacijos procesą įtakojantys veiksniai. Socializacijos problemų raiška tarpukario lietuvos pedagoginėje periodinėje spaudoje. Artimiausios aplinkos poveikis vaikui. Visuomeniško ugdymo sunkumai. Tautinis auklėjimas prieš nutautėjimo grėsmę. Kino filmų įtaką vaikams. Lyginamoji analizė. Išvados. ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  27 psl.
2011 06 25
Šiandien pasaulyje vykstant sparčiam globalizacijos bei visapusiško modernėjimo procesui pedagogikos mokslui tenka savita ir itin prasminga misija. Žmonių bendruomenei dabar kaip ir bet kuriame jos civilizacijos raidos etape būdingas jaunosios kartos ugdymas perteikiant kultūrą bei jos vertybes. Taigi ugdymas ir socializacija yra pagrindiniai mechanizmai kurių dėka mūsų jaunojoje ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  4 psl.
2011 06 25
Moksleiviai turintys girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimų. Jei jūsų vaiko sąsiuvinis mirgėte mirga nuo mokytojų pastabų negi negirdi žodžio pabaigos kodėl rašydamas sulieji atskirus žodžius į vieną kodėl nededi taškų sakinio gale kodėl dedi taškus sakinio viduryje kodėl praleidi raides jums vis dažniau grįžęs iš mokyklos vaikas parneša mokytojų pastabų ...
Pedagogika,  Analizės,  5 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  39 psl.
2011 06 25
Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetas. Iis kurso studenčių lauros potiejūnaitės ir violetos vaicenavičiūtės. Referatas. Darbo vadovė dėst. Vilnius. Šalies apibūdinimas. Vokietija- valstybė išsidėsčiusi europos viduryje užima 357 tūkstančius kv. Km. Plotą. Joje gyvena arti 80 milijonų žmonių. Sostinė- berlynas vyriausioji rezidencija- bona. Vokietija- parlamentinė ...
Pedagogika,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas????????????????????????. Šiuolaikinės didaktikos problemos?????????????. Mokymo turinys – labia aktuali ir sudėtinga problėma??. Mokymo diferencijavimas – būtinybė????????. Mokymo tobulinimas jo ugdomosios įtakos didinimas – vi-. Suotinė aktuali kiekvieno visuomenės raidos etapo didaktikos. Problema?????????????????????. Mokinių žinių vertinimas????????????????. ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Įvadas. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 16 str. Sako kad ?vyrai ir moterys pasiekę brandos amžių turi teisę be jokių apribojimų sudaryti santuoką ir sukurti šeimą. Jie turi lygias teises tiek santuolos sudarymo tiek santuokos nutraukimo metu. Santuoka gali būti sudaryta tik tada kad susituokiantieji duoda laisvą ir visišką sutikimą?. Tokiu principu sudaryta santuoka ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Įvadas. 20 amžiaus pabaiga į pasaulio istoriją įeis kaip diskusijų apie aukštąjį mokslo diversifikavimo laikotarpis. Šiame amžiuje didelis dėmesys skiriamas vidiniams aukštojo mokslo procesams. 1. Lietuva kuria savąją švietimo sistemą kuri tuo pačiu turi atitikti ir tarptautinius standartus kad galėtų sėkmingai integruotis į pasaulio švietimo sistemą. Viena iš aktualių ...
Pedagogika,  Konspektai,  4 psl.
2011 06 25
Patvirtinta lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. Rugpjūčio 21 d. Įsakymu nr. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir bendrojo. Išsilavinimo standartai. Xi - xii klasės. Vilnius švietimo plėtotės. Centras. Bendrojo lavinimo mokyklos. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Meninis ugdymas. Xi–xii klasėms. Turinys. Meninio ugdymo tikslas ...
Pedagogika,  Referatai,  28 psl.
2011 06 25