Pedagogika

Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Socialinės pedagogikos katedra. Magistro darbas. Edukologija. Mokslinis vadovas. Doc. O. Monkevičienė. Vilnius. Turinys. Įvadas ?????????????????????????????????. Asmenų turinčių proto negalę savęs vertinimo ypatumai. ???. ???????. ?. Savęs vertinimo koregavimo socialinės pedagoginės prielaidos ??. ???????. ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Teksto aspektų pristatymas. Teksto motyvacija ir struktūra. Teksto socialiniai kontekstai. Meninio teksto išskirtinumas. Leksinės semantinės figūros meninio teksto analizėje iii – iv klasėje. Papildoma žodžio reikšmė. Deminutyvas. Epitetas. Palyginimas. Žodžio reikšmės perkėlimas 12. Metafora personifikacija alegorija simbolis. Metonimija sinekdocha ...
Pedagogika,  Diplominiai darbai,  17 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga ??????????????????????. 3 psl. Paauglystė – ne liga ????????????????. 4 psl. Tėvai irgi patiria krizę susidūrę su vaikų. Paauglyste ?????????????????????. 5 psl. Tėvų atsiribojimas nuo paauglio ?????????. 6 psl. Pririšti ar paleisti paauglį ?????????????7 psl. Išvada ??????????????????????. 8 psl. Literatūros sąrašas ?????????????????9 psl. Įžanga. Paauglystė ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Skatinimai ir bausmės. Motyvai – visa taikas asmenybę skatina veiktisiekti. Tai nuostatų poreikiųinteresųvertybinių idealų visumaapibūdinanti žmogaus veržlumą ir kryptingumą. Prisiminkime b. F. Skinerio teigiamo pastiprinimoapdovanojimo už gerai atliktą darbąteoriją. Neigiamas pastiprinimas sukelia elgesio pokyčiuskurie dažniausiai keisti nenuspėjami ir nepageidaujami. ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas ---------------------------------------------------------------------------------------------------. Teorinė kursinio darbo dalis. Mokinių požiūris į mokymąsi ir klasės bendruomenę-------------------------------------. Mokymas spręsti problemas – vienas iš būdų ugdyti atsakingumą----------------------. Nauji mokytojo ir mokinių tarpusavio ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  19 psl.
2011 06 25
I. Sveikatos ugdymo kurso reikšmė. Sveikatos suvokimas – įtikinti kad sveikata yra vertybė ir ugdyti atsakomybę už ją. Savęs pažinimas – padėti suvokti save kūną ir jausmus. Žinių įsisavinimas – pateikti spec. Žinių apie sveikatos stiprinimą ir išsaugojimą. Požiūrio keitimas – ugdyti sveiko gyvenimo nuostatų sistemą. Teisingų sprendimų priėmimas – padėti ...
Pedagogika,  Konspektai,  14 psl.
2011 06 25
...
Pedagogika,  Analizės,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Socialinio pedagogo darbas kaimo bendruomenėje. Socialinio pedagogo veiklos metodai. Pedagoginės psichoterapijos metodai. Įvairių elgesio nukrypimų profilaktikos metodai. Socialinio ugdymo metodai. Socialinio palaikymo metodai. Aktyvaus apmokymo metodai. Pedagoginiai metodai. Psichoterapiniai metodai. Socialinio pedagogo darbo kaimo bendruomenėje metodai. Tinkami darbai ...
Pedagogika,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Supažindinimas su vaiko teisėmis ir jų įgyvendinimas – svarbi demokratinės valstybės piliečio ugdymo mokykloje dalis. Kurti ir išlaikyti demokratinę valstybę gali tik piliečiai savo gyvenimo veiklą grindžiantys pagarba žmogaus teisėms pareiga bei atsakomybe. Vaiko teisės yra paprasčiausios žmogaus teisės tai ir vaiko kaip individo apsauga ir aplinkos kurioje visiems vaikams ...
Pedagogika,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Pardavėjų kvalifikacijos kėlimo. Projektas. Turinys. Projekto pristatymas. Sustambintas darbų aprašymas ir darbų išskaidymo struktūra. Gantto grafo rodyklių ir aoa diagramos???????????. Darbo jėgos poreikio paskirstymas iii iv. Išteklių agregavimas apr????????????????????????????????. Projekto biudžetas???????????????????????. Organizacinė struktūra. Projekto pristatymas. Uab ...
Pedagogika,  Kursiniai darbai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. 2psl. Tautinio auklėjimo pradai. 3psl. Tautinio auklėjimo tikslai ir uždaviniai. 4psl. Tautinio auklėjimo veiksniai. 6psl. Išvados. 8psl. Literatūra. 9psl. Įvadas. Tauta yra žmogaus buvimas realybėje. Žmogiškasis pradas istorijoje reiškiasi per begalinį kalbų papročių tikėjimų rasių temperamentų įvairumą. Nėra žmogaus kuris nepriklausytų jokiai tautai. ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Kas lemia vaiko brandumą mokyklai. Mokyklinė branda – protinis emocinis socialinis praktinis vaiko brandumas. Vaiko protinė intelektinė branda. Vaiko emocinė branda. Vaiko socialinė branda. Vaiko praktinė branda. Šeimos vaidmuo vaiko brandai. Organizuotas ikimokyklinis ugdymas. Mokyklinės brandos įgūdžių formavimas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Mokymasis – ...
Pedagogika,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Lietuvos švietimo koncpcija. Tikslai ir principai. Svarbiausi ugdymo tikslai. Padėti asmeniui atskleisti bendrąsias žmogaus vertybes ir jomis grįsti savo gyvenimą. Ugdyti kritiškai mąstantį žmogų gebantį svarstyti esminius žmogaus egzistencijos klausimus atsakingai daryti sprendimus ir savarankiškai veikti. Ugdyti asmenį pasirengusį profesinei veiklai pasiryžusį ir gebantį ...
Pedagogika,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
. Referatas . Demonstravimo - stebėjimo mokymo metodas . Kiekvienas mokytojas savo darbe privalo siektikad jo pamokos būtų įdomios kad pamokų metu būtų kuo labiau ugdomi bendrieji gebėjimaikad atitinkamai parinkti mokymo metodai padėtų mokiniams kuo greičiau ir kuo efektyviau įsisąmoninti mokomąją medžiagą keltų mokymosi motyvaciją ugdytų kūrybingą ir psichologiškai ...
Pedagogika,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos psichologijos fakultetas. Ikimokyklinės pedagogikos. I kurso magistrantės. Nijolės smilinskienės. Grupė kaip socialinis psichologinis ugdymo veiksnys. Vilnius. 2002m. Turinys. Grupė jos formavimosi etapai. 2psl. Mokyklinės grupės. 3psl. Psichologiniai grupės veiksniai. 5psl. Socialiniai grupės veiksniai. 7psl. Grupinis prisitaikymas. 7psl. ...
Pedagogika,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25