Pažintinės praktikos ataskaita

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 48 KB
4 puslapiai

TURINYS

1. UAB „Vilniaus autobusai“ atsiradimo istorija 3
2. Įmonės misija ir pagrindinė veikla 3
3. Įmonės vadovybė, struktūra ir jos padaliniai 3
4. Padalinių darbo specifikacija 4
4.1 Remonto skyrius 4
4.2 Ūkio skyrius…………………………………………………………………………… 5
4.3 Komercijos skyrius 5
4.4 Medicinos punktas……………………………………………………………………… 5
5. Įmonės techniniai – eksploataciniai, ekonominiai ir finansiniai rodikliai……………… 6
Išvados………………………………………………………………………………………. 6

1. UAB „Vilniaus autobusai“ atsiradimo istorija

UAB „Vilniaus autobusai“ savo veiklą pradėjo nuo Vilniaus keleivių susisiekimo kontoros, kuri buvo įkurta 1945 metų lapkričio 18 d. Pradžioje ši įmonė buvo maža, teturėjo tik 17 senų suremontuotų trofėjinių (vokiečių armijos paliktų) autobusų. 1946 m. kovo 13 dieną Vilniuje pradedamas reguliarus keleivių susiekimas: atidaromas pirmas reguliarus maršrutas „Žvėrynas-Geležinkelio stotis”, o netrukus autobusai pradėjo kursuoti dar dviem maršrutais.
Po truputį įmonė ėmė plėstis ir 1959 metais Vilniaus keleivių susisiekimo kontora pavadinama Vilniaus autobusų parku. Atitinkamai didėjo autobusų ir maršrutų skaičius. Teko persikelti i naujas patalpas, kurios ir yra dabartinė „Vilniaus autobusai“ būstinė, Verkių g. 52., ji buvo pastatyta 1964 m. ir galėjo aptarnauti apie 400 LAZ markės autobusų.
1995 metais, priėmus naujus įstatymus, įmonė įregistruojama kaip uždaroji akcinė bendrovė, visos akcijos perduodamos Vilniaus miesto savivaldybei, suteikiamas specialios paskirties įmonės statusas. Nuo tada įmonės oficialus pavadinimas buvo SP UAB Vilniaus autobusų parkas. Tuo metu įmonės balanse buvo registruoti 478 autobusai, kurių du trečdaliai - nusidėvėję, įmonėje dirbo 1843 žmonės.
Šiomis dienomis įmonė sėkmingai plečiasi, daugėja autobusų, gerėja paslaugų kokybė. Vilniaus miesto gatvėmis jau važiuoja 90 City Bus Volvo 7700 markės naujų modernių autobusų.

2. Įmonės misija ir pagrindinė veikla

Bendrovės misija yra aprūpinti Vilniaus miesto gyventojus visuomeniniu transportu. Įmonė rūpinasi savo keleiviais ir siekia juos saugiai, laiku ir patogiai nuvežti nustatytais maršrutais. Atsižvelgiant į keleivių poreikius ir pageidavimus, skatina įmonės ir jos darbuotojų pažangą. UAB „Vilniaus autobusai” kolektyvas siekia, kad jų įmonė būtų viena iš lyderių tarp bendrovių, vežančių keleivius Vilniaus miesto maršrutais.

3. Įmonės...