Paslaugų produkto gyvavimo ciklas ir paslaugų produkto plėtojimo kryptys

Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

ĮVADAS

Darbo tema: paslaugų produkto gyvavimo ciklas ir paslaugų produkto plėtojimo kryptys.

Darbo tikslas – paslaugų produkto gyvavimo ciklo ir plėtojimo krypčių pristatymas.

Darbo uždaviniai:
1. išsiaiškinti produkto gyvavimo ciklą.
2. išnagrinėti produkto plėtojimo kryptis.

Darbo objektas – paslaugų produktas

Darbo metodika:
1. Mokslinės literatūros analizė;
2. Interneto šaltiniai.

1. PASLAUGOS GYVAVIMO CIKLAS

Paslaugos, kaip ir prekės, turi savo gyvavimo ciklą. Tai laikotarpis nuo paslaugos rinkoje atsiradimo iki jos išnykimo. Paslauga, kaip ir prekė, yra marketingo komplekso elementas, todėl jai taikomi tie patys sprendimai ir veiksmai, išskyrus tuos ypatumus, kurie paslaugas nuo prekių skiria. Paslauga nėra apčiuopiama kaip materialus atitinkamo dydžio bei svorio daiktas, todėl jos negalima sandėliuoti, pamesti, palikti ar padovanoti testamentu. Paslauga suvokiama kaip procesas ar jo rezultatas, kai paslaugos vartotojas yra aktyvus šio proceso dalyvis. Todėl paslaugų marketingas nustato svarbiausius parametrus – paslaugos teikimo trukmę bei šio proceso kokybę. Paslauga, kaip ir prekė, patenka į tą patį gyvavimo ciklą, tai yra jos konsepcija remiasi paslaugų marketingo teiginiu – pardavimo mastas nuo jos atsiradimo rinkoje iki išėjimo iš jos kinta, praeidamas tas pačias stadijas, tik su tam tikrais paslaugoms būdingais ypatumais.
Paslaugos gyvavimo ciklas – vienas svarbiausių rinkos tyrimų momentų. Jam, kaip ir prekės gyvavimo ciklui, būdingi keli etapai: kūrimas, įvedimas, branda, smukimas, bet yra ir dar vienas – tai vadinamasis smukimo išvengimo etapas. Pasitaikančio problemos, paslaugų marketingo veiksmai ir priemonės, atsižvelgiant į tai, kuriame gyvavimo ciklo etape yra paslauga, pavaizduotos 1 paveiksle.
Paslaugų marketingo tyrinėtojų Ch. Gronooso ir R. Normanno nuomone, paslaugų gyvavimo ciklas turi esminių skirtumų ir išimčių, kurios apsunkina paslaugos kūrimo ir jos įvedimo į rinką procesą. Kita vertus, paslaugos yra lankstesnės už prekes, todėl lengviau gali išvengti nuosmūkio ir pratęsti savo gyvavimą.
Paslaugos kūrimas ir įvedimas į rinką yra labai rizikingas, nes:
1. paslauga yra nematerialus daiktas, o procesų ir veiksmų sistema, kurioje be paslaugos teikėjo aktyviai dalyvauja ir jos vartotojas, tarpininkai ir kiti paslaugos teikimo ir vartojimo subjektai;
2. paslaugą, kaip procesą, sunku sunku prognozuoti ir valdyti;
3. paslaugos kokybė, vartotojo lūkesčių tenkinimas daugiausia priklauso ne nuo paslaugos teikėjo ar kitų paslaugos teikimo sistemos subjektų, bet nuo vartotojo požiūrio į paslaugos kokybę.
Paslaugų...