Pasitikėjimas savimi

Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

Įvadas


Žmogui labai svarbu surasti teisingą santykį su savimi pačiu, realiai suvokti savo sugebėjimus ir galimybes, teigiamybes ir trūkumus, dorybes ir ydas. Nuo to, kaip jis pažįsta ir vertina save, priklauso jo veiklos sėkmė, kasdieninis elgesys ir santykiai su artimaisiais.
Beje, daugekis žmonių išvis mažai besidomi savimi, nesigilina į savo vidinį pasaulį, nesistengia save pažinti ir vertinti. Tokie asmenys dažnai elgiasi spontaniškai, impulsyviai, negali susitvardyti, kontroliuoti savo poelgių. Jie dažniausiai būna nepatenkinti savimi, nesiekia savęs nei keisti, nei tobulinti. Suvokdami, kad pasaulyje daug blogio, jie, žinoma, piktinasi kitų nedorumu, bet patys nieko nedaro, kad tas pasaulis būtų geresnis. Maža tai, jie dėl savo pačių ydų kaltina kitus. Tokia nuostata yra pagrindinė kliūtis, trukdanti tobulėti. Juk norint pasaulį keisti, pirmiausia reikia pradėti nuo savęs. Nėra tokios išorinės jėgos, kuri galėtų padaryti žmogų geresnį, jeigu jis pats to nesiekia. Todėl pirmiausia reikia atsigręžti į save, išmokti pažinti ir vertinti save, savikritiškai analizuoti savo veiksmus bei poelgius.
Į mūsų gyvenimą grįžta terminas, kurį buvome pamiršę, gal sąmoningai nutylėję arba nuvertinę – tai pasitikėjimas savimi. Neseniai Lietuvoje prasidėjęs judėjimas už teigiamą savęs vertinimą randa vis daugiau bendraminčių.
Kas tai yra “pasitikėjimas savimi”? Pasitikėjimas avimi – tai santykis su pačiu savimi, sukuriamas savęs vertinimo procese. Priklausomai nuo to, kaip žmogus vertina save , pasitikėjimas savimi gali būti didesnis arba mažesnis, realus arba nerealus.


“Pasitikėjimas savimi yra kažkas puikaus, nes tai ženklas žmogaus, įvertinusio savo sugebėjimus.”
T.Hobsas

Pasitikėjimas savimi ir veiklumas

Pasitikėti savimi – tai galimybė kažką padaryti, pasiekti, išmokti ir panašiai, kuri prasideda nuo pasakymo “aš galiu”. Pasitikėjimas, kad gali kažką padaryti, yra pusė darbo! Tai duoda galimybę pasinerti į troškimą veiklą ir priartina sėkmę. Kiekvienam žmogui reikia tikėti savimi, savo jėgomis, kaip Napoleonas tikėjo Napoleonu. Jam nėra nė vienos nedrąsios arba silpnaširdės gyslos; kiekvieną uždavinį jis imasi su didžiausiu tikrumu ir milžinišku pasitikėjimu, kuriskiekvieną kovą jau pačioje pradžioje padaro pusiau laimėtą. Stebėtis reikia, kaip pasaulis klusnus ryžtingai dvasiai ir kaip visos kliūtys išnyksta nuo tokio žmogaus kelio, kuris pasitiki pats savimi.
Lavindami pasitikėjimą savimi, drauge stiprinkime ir visus gabumus, kurių pagalba mes įvykdome tuos dalykus, kuriuos esame užsibrėžę įvykdyti. Pats tikėjimas yra...