Pasaulio ūkio reiškinius aiškinančios koncepcijos labaratorinis

Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

PASAULIO ŪKIO REIŠKINIUS AIŠKINANČIOS KONCEPCIJOS

Užduotys:

1. Pasaulio ūkį aiškinančių koncepcijų trumpa apžvalga.
2. Žymiausių koncepcijų autoriai. Pasirinktos koncepcijos detalesnė analizė, iliustruota pavyzdžiais.

Atsakymai:

1. Pasaulio ūkį aiškinančių koncepcijų trumpa apžvalga

Koncepcijos (teorijos):

 Imperializmo ir neokolonizacijos koncepsija.
 Modernizacijos teorija .Atstovai: M.Vėberis, T. Pirsonas.
 Neoevoliucijos teorija
 Priklausomybės metateorija
 Pasaulinės sistemos
 Naujo tarptautinio darbo pasidalijimo teorija.
 Globalinė tarpusavio priklausomybės koncepcija. ( S. Chofmanon, R.Kuperis).
 Lygiateisiško bendradarbiavimo koncepcija. ( L. Pirson)

Imperializmo ir neokolonizacijos koncepcija
Ši koncepcija paaiškina pasaulio struktūrą, kaip kovą tarp pirmaujančių valstybių:
1. dėl naujų rinkų;
2. dėl žaliavų resursų;
3. dėl kapitalo panaudojimo sferų;
4. dėl politinės ir kultūrinės įtakos stiprinimo

Modernizacijos teorija
Modernizacijos teorija formuojasi tarp dviejų aspektų: tradicinio ir šiuolaikiško.
Teorija sieja šiuolaikinį ekonomikos augimą su dvasinėmis vertybėmis, o ne su materialinėmis ir taip pat šis augimas siejamas su socialinės struktūros perinimu prie mobilizuoto tipo.
Pasak šios koncepcijos, tradicinė visuomenė yra valdoma individų, kurie nepasiruošė permainoms, o šiuolaikinė visuomenė yra valdoma individų, kurie taiko naujas idėjas ir daiktus įtakojant racionaliam mąstymui ir praktikai.
Modernizacijos teorija bando atverti žmogiškus resursus ir struktūrinius procesus, kurie sukilę vidinius pokyčius visuomenėje ir socialinėse struktūrose ir priveda juos prie šiuolaikinio tipo.

Neoevoliucijos teorija
Modernizacijos teoriją dažnai jungia su neoevoliucijos teorija, kuri, analizuojant tradicinę ir šiuolaikinę visuomenę, laikosi istorinio konteksto. Paskutinioji pasisako, kad šiuolaikinė visuomenė iš tradicinės formuojasi per socialinį diferenciacijos procesą
19 amž. neovoliucijos teorija teigė, kad egzistuoja daug įvairių kelių iš tradicinio į šiuolaikinį.
Modernizacijos ir neoevoliucijos teorijos dominavo 20 amž. 1-je pusėje. Nuo 50 m.į šias koncepcijas pradėjo žiūrėti skeptiškai, kadangi jos stipriai skiriesi nuo realinės padėties išlaisvintuose ir kolonizotuose valstybėse.

Priklausomybės metateorija
Ši teorija dominavo 60-70 metais. Jos pradinkas R. Prebišas.
Pasak šios teorijos kapitalizmo sistema, pasauliniame mąste vieno metu sukelia ekonominį vystymąsi ir silpna išsivystymą tarptautiniame,...