Pardavimo strategijos formavimas ir valdymas

 5
Microsoft Word 129 KB
16 puslapiai

Pardavimo strategijos formavimas kursinis. Pardavimo strategijos formavimas kursinis. Pardavimų strategijos formavimas. Pardavimų strategijos formavimas.

TURINYS

Įvadas3
1. Pardavimo vadybos esmė4
2. Pardavimo padalinio ryšys su kitomis įmonės tarnybomis5
2.1 Gamyba5
2.2 Mokslinių tyrimų ir konstrukcinių bandomųjų darbų skyrius6
2.3 Aprūpinimo padalinys6
3. Pardavimo programos parengimas ir valdymas7
4. Pardavimo strategijos parinkimas10
4.1 Pardavimo programos biudžetas13
4.2 Pardavimo programos kontrolė14
4.3 Pardavimo programos rėmimas15
4.4 Prekių pateikimo kanalų parinkimas ir valdymas16
4.5 Pardavimo padalinio organizavimo principai17
5. Pardavimo procesas19
5.1 Kliento pasirinkimas19
5.2 Kreipimosi būdo pasirinkimas20
5.3 Susipažinimas su klientu21
6. Pardavimo teorijos21
7. Pardavimo analizė22
8. Išvados24
9. Literatūra25

ĮVADAS

Kiekvienoje įmonėje atliekama daugybė funkcijų, kurios visiškai ar bent iš dalies priskirtinos marketingui. Įmonės kuria ir tobulina prekes, reguliuoja jų kainas, parduoda jas pačios ar per tarpininkus. Be to, dedamos pastangos vartotojams tirti, ryšiais su jais per reklamą ar kitais būdais užmegsti ir palaikyti. Visus šiuos veiksnius galima atlikti atsitiktinai ar planingai. Antruoju atveju marketingo veiksmai apgalvotai derinami tiek tarpusavyje, tiek su visa įmonės veikla. Taigi įmonės veiklos planavimas leidžia susieti ir suderinti įvairius veiksmus į vieningą visumą ir taip pasiekti geresnį bendrą rezultatą.
Pardavimui turi būti vadovaujama pagal atitinkamą programą, kuri yra marketingo plano sudėtinė dalis, o šis – bendro įmonės veiklos plano sudėtinė dalis. Pardavimo vadyba yra veikiama išorinės ir vidinės aplinkos. Savo esme pardavimo vadyba – tai kartu ir funkcija, ir procesas, o jo pagrindinės charakteristikos turi bendrų bruožų su kitais funkciniais uždaviniais, sudarančiais bendrą įmonės valdymo procesą. Pardavimo vadyba – tai vadovų funkcija pagal įmonės marketingo palną spręsti tokius uždavinius:
• Planuoti, formuluoti uždavinius, prognozuoti numatyti strategiją ir taktiką, kad būtų galima pasiekti rinkoje kuo geresnių rezultatų;
• Nustatyti pardavimo tikslus, samdyti, atrinkti tinkamus darbuotojus...