Pamokos stebejimas

Analizė
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

Klasė : 2 Mėnuospalis

Skyriaus tema „ Medžiai“

Pamokos tema „ Spygliuočiai ir lapuočiai medžiai“

Naujos sąvokos: medžio šerdis, skersinis pjūvis.

Pamokos tikslai:
1. Supažindinti su spygliuočiais ir lapuočiais medžiais.
2. Ugdyti komunikacinius, vaizdinius gebėjimus
3. Ugdyti aplinkosauginius įgūdžius.

Pamokos uždaviniai:
1. Pažins mokyklos teritorijoje augančius medžius.
2. Susipažins su medžių sandara.
3. Skirs lapuočius nuo spygliuočių ir sužinos jų ypatybes.

Metodai: informacijos rinkimas, pasakojimas, pokalbis, spausdintų šaltinių naudojimas, darbas grupėse, iliustravimas.

Priemonės: medžių fotografijos, pieštukai, piešimo lapai, pieštukai.

Namų užduotys: buvo paprašyta vaikų, kad jie pasiklausinėtų savo tėvelių apie lapuočius ir spygliuočius medžius. Kuom jie skiriasi ir kuom jie yra panašūs.

Str.
dalis Mokinių veikla Mokytojo veikla Metodai, metodiniai būdai Priemonės

Į
V
A
D
I
N
Ė


Išsidėlioja priemones, pasiruošia pamokai.
Mokytojas pasakoja apie lapuočius ir spygliuočius medžius, akcentuoja medžius augančius mokyklos teritorijoje.
Pasakojimas
Spausdinti šaltiniai, paveikslėliai su medžių fotografijomis.

P
A
G
R
I
N
D
I
N
Ė

1. Mokiniai išanalizuoja surinktą medžiagą.

2. susiruošia eiti į kiemą.

3. pasiskirsto į keturias komandas po 5, dvi komandos lapuočių ir dvi spygliuočių.

4. Vykdo mokytojos užduoti, t.y.kiekviena komanda sustoja prie tos grupės medžio ( spygliuočio arba lapuočio).


5. Vaikai apibūdina pasirinktą komandos medį:ar jis lapuotis ar spygliuotis, kuo jis skiriasi nuo kitos komandos medžio, koks šio medžio pavadinimas.
6. Vyksta diskusija ir pokalbis. Vaikai sustoja po...