Pakuotė jos rūšys ir savybės

Referatas
 5
Microsoft Word 76 KB
8 puslapiai

Elektroniko savybes referatas. Elektroniko savybes referatas.

Turinys

Įvadas 3
1. Pakavimas 4
1.1 Apibrėžimai ir terminai 4
1.2 Pakuotės funkcijos 4
1.3 Pakuočių ruošimo procesai 6
1.4 Spaudos produktai 7
1.5 Pakuotės klasifikacija 8
a) Pakavimo medžiagos 8
b) Pakuotės elementai 10
c) Fizinės savybės 10
d) Paskirtis 10
e) Maišai įpakavimui 11
f) Naudojimo apyvartoje trukmė 11
1.6 Gaminių savybės 11
a) Taisyklės ir standartizavimas 12
b) Paskyrimo vieta 12
c) Žymėjimai, išvaizda ir forma 13
1.7 Prekių ir pakuotės ženklinimas 13
Išvados 14
Naudota literatūra: 15


Įvadas
Visame pasaulyje gamyba nuolat kintanti ir tobulėjanti sritis, vykstanti visų ūlio šakų įmonėse: gaminamos žaliavos, gamybos priemonės, vartojimo prekės, energija. Gamintojai nuolatos stengiasi atnaujinti asortimentą, tobulinti prekes bei tinkamai jas pateikti šiuolaikinei rinkai. Taigi itin didelis dėmesys skiriamas produkto kokybei, jo įpakavimui.
Įpakavimas pagal savo funkcinę paskirtį dažnai yra neatsiejama produkto dalis. Jis apsaugo prekę nuo išorinio poveikio, be to, leidžia patekti reikiamos informacijos apie prekės savybes bei vartojimo ar naudojimo būdą. Gerai suprojektuotas įpakavimas naudojamas ir po to, kai produktas suvartotas. Todėl būtina išnagrinėti produkto savybes ir pritaikyti atitinkamas pakavimo medžiagas, atsižvelgiant į kriterijus susijusius su gaminio transportavimu, perkrovimu, saugojimu ir t.t. tik tokiu būdu galima užtikrinti produkto koklybę ir jo savybių efektyvumą vartotojo atžvilgiu.
Šiame referate bus nagrinėjama pakavimo reikšmė, jo savybės, funkcijos, privalumai bei trūkumai. Taigi šio darbo tikslas – išanalizuoti ir supažindinti su kai kuriais faktoriais, lemiančiais pakavimo ir sandėliavimo procesą. Darbo uždaviniai – įvardinti veiksnius, skatinančius pasirinkti vieną ar kitą prekių įpakavimo būdą, išsiaiškinti, kokios gaminio savybės ir tolesni tikslai lemia sandėliavimo tipo pasirinkimą, kaip pakavimo medžiaga gali daryti įtaką produkto kokybės įšlaikymui transportuojant, perkraunant prekes.

1. Pakavimas
1.1 Apibrėžimai ir terminai

Pakuotė – tara ar pakavimo medžiaga, kurioje gaminys parduodamas kaip atskira prekė.
Pakuotė – tai talpa arba kitas prekės apvalkalas, atliekantis prekės apsaugos, identifikavimo ir rėmimo bei papildomų patogumų suteikimo funkcijas.
Bendra pakuotė – bet kokia pakuotė, į kurią įdėtos kelios individualiai įpakuotos ar neįpakuotos prekės ir kurioje šios prekės pateikiamos pirkėjui.
Ženklinimas – ženklinimo rekvizitų pateikimas ant prekės ar prekės pakuotės ar bendros prekės pakuotės spausdinant, priklijuojant etiketę,...