Paklausa

Referatas
 5
Microsoft Word 50 KB
4 puslapiai

Verslininkai vartotojams teikia vis naujas prekes ir paslaugas, tačiau sekmė lydi juos tik tada, kai siūlomi daiktai yra reikalingi, jų kaina prieinama. Kai kurios prekės bei paslaugos trumpam atsiranda ir išnyksta. Tačiau kiti daiktai esti paklausūs ir net laikui bėgant tampa vertingesni. Prisiminkime kad ir ,,Bitlų” (,,The Beatles ”) daiktų varžytines Londone.
,,Aš patvirtinu tai, kad ši ,,Bitlų” daina nurungė visus pasaulio rekordus”, - taip apie Polo Makartnio sukurtos dainos ,,Getting Better” teksto rankraštį atsiliepė vienas varžytinių organizatorius. Už kiek parduota? Tik už 249200 dolerių. O kas nupirko? Per varžytines jums niekas to nepasakys. Nežinomas pirkėjas derėjosi telefonu. Jis įsigijo dokumentą po energingų derybų telefonu su kitu nežinomu pirkėju, kuris irgi troško šį rankraštį įsigyti.
Ne vienas iš besivaržančiųjų tesiogiai varžytinėse nedalyvavo, tačau jie buvo P.Makartnio dainos rinkos dalyviais. Juk rinka atsiranda tada, kai žmonė su kuo nors mainuosi. Mainai gali vykti tiesiogiai arba pasinaudojant tokiomis ryšio priemonėmis, kaip telefonas, kompiuteris arba faksas.
Kad ir kokiais būdais ta rinka atsirastų, ji nustato savo, rinkos, kainą, ar tai būtų 249200 dolerių už dainą, ar 50 centų už gaiviojo gėrimo skardinę. Kiekviena rinkos kaina, esant rinkos ekonomikai, padeda pirkėjams rinktis. Kaip ji gali padėti rinktis? Kaip rinka nustato savo kainas ? Atsakymus i šiuos klausimus pateikia dvi sąvokos – jas ekonomistai vadina paklausa ir pasiūla. Pakalbekime apie paklausa.
Jei turite automobilį, tikriausiai esate ir benzino rinkos dalyvis. Ar tai reiškia, kad visą jums reikalingą degalų kiekį pirksite už bet kokią kainą? Paprastai vartotojai perka ko nors didesni kieki, jeigu šitai kainuoja mažiau, ir perka mažesni kiekį, jei kainuoja daugiau. Atvirkštinę priklausomybę tarp kainos ir kiekio kitimų ekonomistai vadina paklausos dėsniu. Jis teigia, kad vartotojai pirks daugiau, pavyždžiui, benzino, kai jo kaina mažesnė, o kai ji didesnė – pirks mažiau.
Ekonomistai, vartodami žodį ,,paklausa”, turi galvoje konkrečių prekių arba paslaugų kiekius, kuriuos vartotojai tam tikru metu nori ir gali įsigyti už skirtingas kainas. Paklausa nėra fiksuotas prekių kiekis, kuris perkamas už tam tikrą kainą. Paklausa apibudina įmanomus prekių kiekių bei kainų derinius tam tikrą laiką ir tam tikroje vietoje.
Paklaua ir noras yra ne tie patys dalykai. Jus galite norėti naujo automobilio arba naujais drabužiais prikimštos spintos, tačiau ekonomistams šie daiktai taps paklausa tik tada, kai jus norėsite ir galėsite juos nusipirkti. Paklausa turi būti moki.
Paklausa – tai tam tikrų prekių arba...