Pagrindines pedagogikos savokos

Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
2 puslapiai

Turinys:
1.Turinys------------------------------------------------------------------------------------------2psl
2.Ugdymas----------------------------------------------------------------------------------------3psl
3.Ugdytojas---------------------------------------------------------------------------------------4psl
4.Mokymas----------------------------------------------------------------------------------------5psl
5.Auklėjimas--------------------------------------------------------------------------------------6psl
6.Švietimas----------------------------------------------------------------------------------------7psl
7.Literatūra----------------------------------------------------------------------------------------8psl

Ugdymas.

Ugdymas-svarbiausias žmogaus tapsmo veiksnys. Jo vaidmuo mūsų gyvenime tolydžio auga.

(V. Jakvičius. Žmogaus ugdymas)

Ugdymas tai mokslas ir kartu menas.Norint būti ugdymo menininku (t.y. gebėti prieiti prie žmogaus, įtaigiai jį paveikti), reikia išmanyti ugdymo mokslą.

(V. Jakvičius. Žmogaus ugdymas)

Ugdymas tai tobulinantis žmogų bendravimas su aplinka. Dvasingume glūdi tobulumas.

(L.Jovaiša Edukologijos pradmenys)

Ugdymas-asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Ugdymo sąveikos apimtis didelė; ji apima auginimą, švietimą, mokymą, lavinimą, auklėjimą, formavimą. Ugdymas vyksta derinant veiklą, bendravimą, bendradarbiavimą, santykius ir sąveiką. Galima skirti dvi ugdymo puses : išorinę (pedagoginius ugdymo veiksmus) ir vidinę (ugdymo vyksmus)“

(L.Jovaiša. Pedagogikos terminai )

Ugdymas-mokslinė problema,spręsta šimtmečiais, bet iki šiol neišspręsta, nes gilintasi ne tik į ugdymo prigimtį, kiek į filosofinius idealus ir valstybės politiką. Todėl galima sakyti, kad iki šiol žmogus pagal tuos idealus...