Pagoniška Lietuvos valstybės kultūra

Konspektas
 5
Microsoft Word 39 KB
2 puslapiai

15. Pagoniška Lietuvos valstybės kultūra.
XIVa. Buvo vienintelė pagoniška valstybė tarp krikščioniškų Europos šalių. Pagonybėje išryškėjo viendievystė(tikėjimas vienu dievu). Pagal pagoniškus papročius numirėliai buvo deginami(su ginklais,žirgais,drabužiais) ir taip aukojami dievams.(bet žemaitijoje to nebuvo). Baltams Krivis buvo kaip popiežius(dalyvavo laidotuvėse,religinėse apeigose,kureno šventąją ugnį,gydė ligonius, buvo aiškiaregys,pranašas,žinys).Perkūnas-žemės derlingumo,vaisingumo dievas. Iki X. A baltų žemėse savų pinigų nebuvo.(buvo arabiškų , braziliškų kraštų monetos). Vyko papuošalų(vyti iš sidabro,vielos) gamyba.
Paplitęs geležis:įrankiai,ginklai(kirviai,peiliai,pjautuvas,žirklės,pjūklas,replės). Liutuvių įrankiai:šalmai,šarvai,kalavijai,skydai,ietis,kirviai,buožės,lankas. Pagonių tikėjimas buvo gamtos jėgų ir dvasių kulto apraiška. Pagonys turėjo 4 kulto objektus: ugnį,medžius,žalčius,mirusiųjų vėlės. Pagrindinis kultas-saulė.
Krikštas(1387m.) ir jo reikšmė.
Pagal Krėvos sutartį(1385 rugpjūčio 14d.) Jogaila įsipareigojo apkrikštyti lietuvius.
Krikšto etapai:
1. 1386m. Vasario 14d. Krokuvoje apsikrikštyjo Jogaila , jo brolis,giminaičiai,palidovai.
2. 1387m. Vasario mėnesį vilniuje apsikrikštijo žemesnieji lietuvių bajorai,miestiečiai.
Jogaila nutarė krikštyti tik pagonis ir nekrikštyti stačiatikių. Krikšto metu dalinami vilnoniai drabužiai ir kt. (Dėl to daugelis norėjo krikštytis 2 kartus.)Krikšto metu buvo naikinami pagonybės simboliai(kertami šventieji miškeliai,gesinama amžinoji ugnis).
Lietuvos krikšto reikšmė:
1389m. Balandžio 19 popiežius VI Urbonas pripažino Lietuvą katalikišku kraštu. Jo aktas sugriovė Vokiečių Ordino ideologinius pamatus.(Lietuva apginta nuo Vokiečių). Popiežius Bonifacijus XI pasiūlė ordinui susitaikyti su naujakrikštais lietuviais,uždraudė kryžiaus karus...