Padangų utilizavimas

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 98 KB
12 puslapiai

Padangos referatas. Referatai apie padangas. Referatas apie padangas. Padangos referatas. Referatai apie padangas. Referatas apie padangas.

Turinys

• Turinys………………………………………………………………………………1
• 1. Padangų utilizavimas. Įvadas…………………………………………………………2
• 2. Naudotų padangų kaupimasis ir tvarkymo problematika……………………………3
• 3. Naudotų padangų pagrindiniai perdirbimo
būdai………………………………3
• 4. Naudotu padangu kaupimasis ir tvarkymas Lietuvoje………………………………5
• 4.1. Naudotų padangų kaupimo ir tvarkymo teisinis
reglamentavimas………………5
• 4.2. Naudotų padangų tvarkymas…………………………………………………………7
• 4.3. Netinkamų naudoti padangų tvarkymo problemos
Lietuvoje………………………7
• 5. Naudotų padangų panaudojimo kurui galimybės cemento
pramonėje………………8
• 5.1. Trumpa užsienio šalių patirties apžvalga…………………………………………….8
• 5.2. Padangų naudojimo kurui galimybė AB“Akmenės cementas”……………………9
• 5.3. Naudotų padangų naudojimo klinkerio krosnyje technologiniai
principai……9
• 5.4. Padangų naudojimo AB “Akmenės cementas” klinkerio krosnyje
eksperimentas 10
• 6.
Išvados
12
• 7. Energetinių objektų teršalų ir mokesčių už atmosferos teršimą
apskaičiavimas13
• 8.
Literatūra
19

Padangų utilizavimas

1. Įvadas

Senkantys neatsinaujinantys energetiniai ištekliai, pasaulinėje rinkoje
nuolat kylančios kuro kainos, didejantys atliekų kiekiai verčia ieškoti
naujų galimybių pasinaudoti atliekų energetiniu potencialu.
Kiekvienais metais pasaulyje gaminama daug padangų, kurios, pasibaigus
eksploatacijos laikui,
papildo atliekų srautą. Kadangi padangos pasižymi didele energetine verte,
jos ivairiose pramones šakose gali buti naudojamos kurui.
Vienas realiausiu senų padangų tvarkymo būdų – jų naudojimas alternatyviam
kurui cemento pramonėje klinkerio gamybos krosnyse.

2. Naudotu padangų kaupimasis ir tvarkymo
problematika

Kasmet pasaulyje susikaupia gausybė naudotų padangų, kurios naturalioje
gamtinėje aplinkoje praktiškai neyra. JAV per metus vidutiniškai jų
susidaro apie 281 mln. (~5,68 mln. t), Europos Sąjungoje – apie 180 mln.
(~3,64 mln. t). Padangų, tapusių atliekomis, tolimesnis tvarkymas sukelia
problemų visame pasaulyje, jų kaupimas sąvartyne iki šiol yra vienas
populiariausių
sprendimo būdų. Del išskirtinių padangų savybių – žemo tankio ir menko
biodegradacijos laipsnio – jų laidojimas sąvartyne yra nepageidaujamas.
Padangas...