Organizacijų pokyčiai ir vystymasis

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 117 KB
15 puslapiai

Referatas organizacijos vystymasis. Referatas organizacijos vystymasis.

TURINYS
ĮVADAS 3
1. POKYČIUS SKATINANČIOS JĖGOS 4
2. PLANINGŲ POKYČIŲ VALDYMAS 6
3. DU POŽIŪRIAI Į POKYČIUS 9
3.1. „Ramaus vandens“ analogija 9
3.2. „ Putotų slenksčių“ analogija 11
3.3. Šių dviejų požiūrių perspektyva 11
4. PRIEŠINIMASIS POKYČIAMS 13
4.1. Individualus priešinimasis 13
4.2. Organizacijos priešinimasis 14
4.3. Kaip įveikti pasipriešinimą pokyčiams 16
5. POKYČIŲ VALDYMAS PER ORGANIZACIJOS VYSTYMĄ 18
IŠVADOS 21
LITERATŪRA 22

ĮVADAS

Permainos organizacijoje, joje vykstantys pokyčiai yra reakcija į pasikeitimus, vykstančius aplinkoje. Į pokyčius organizacijoje reaguoja visi (vadovai ir pavaldiniai), tik reakcija būna skirtinga, todėl norėdama išlikti, organizacija turi derinti savo tikslus su aplinka ir, priklausomai nuo situacijos keisti savo tikslus, juos koreguoti. Kai tikslai tampa paprastais rodikliais, pajunta visi organizacijos nariai. Permainos susietos su įgaliojimų ir atsakomybės perskirstymu, struktūros keitimu; technologijos proceso pokyčiai irgi turi įtakos visos organizacijos veiklai. Permainų, pokyčių valdymas yra sunkus, neprestižinis darbas. Todėl referato tikslas – ištirti organizacijų pokyčius ir jų vystymąsi. Siekiant šio užsibrėžto tikslo, referate formuluojami šie uždaviniai:
• išanalizuoti pokyčius skatinančias jėgas
• susipažinti su planingų pokyčių valdymu
• sužinoti kokie yra du požiūriai į pokyčius
• išsiaiškinti kokie yra priešinimosi pokyčiams šaltiniai ir kaip įveikti pasipriešinimą
• paanalizuoti pokyčių valdymą per organizacijos vystymą
Tyrimo objektas – organizacijų pokyčiai ir vystymas.
Tyrimo metodas - mokslinės literatūros analizė.

1. POKYČIUS SKATINANČIOS JĖGOS

Robbins, S. P. (2003) teigia, jog šiandien vis daugiau organizacijų susiduria su dinamiška ir kintančia aplinka, prie kurios reikia prisitaikyti.1 lentelėje apibendrintos šešios konkrečios pokyčius skatinančios jėgos.
1 lentelė
Pokyčius skatinančios jėgos

JĖGA PAVYZDŽIAI
Darbo jėgos prigimtis Didesnė kultūrinė įvairovė,
Daugiau specialistų,
Daug naujų narių, neturinčių reikiamų įgūdžių

Technologija Greitesni ir pigesni kompiuteriai,
Naujos mobilios ryšio priemonės,
Procesų pertvarkymo programos
Ekonominiai sukrėtimai Naftos kainų pokyčiai,
Interneto kompanijų akcijų kainos kilimas ir kritimas,
Euro vertės mažėjimas
Konkurencija Pasauliniai konkurentai,
Susiliejimai ir susijungimai,
E.komercijos plėtra
Socialinės tendencijos Interneto pokalbių svetainės,
Paauglių tatuiruotės ir gausūs auskarai,...