Organizacijos kultūra ir jos vystymasis

 5
Microsoft Word 95 KB
11 puslapiai




Organizacijos kultura ir jos vystymasis

Turinys

REFERATĄ RENGUSIO STUDENTO VERTINIMO LENTELĖ3
REFERATO ORIGINALUMO (SAVARANKIŠKUMO) PATRVIRTINIMAS4
ĮŽANGA5 1.Organizacijos kultūra6
2.Organizacijos kultūros nauda6
3. Organizacijos kultūros keitimas7
4. Organizacijos kultūros aspektai9
5. Kultūros išraiškos būdai10
6. Organizacijos kultūros lygiai12
7. Organizacijos kultūros ir personalo politikos saveika13
8. Kultūros stiprumas………………13
9. Organizacijos kultūra priklauso nuo organizacijos vidinės aplinkos14
10. Žmogus- įmonės kultūros dalis17
IŠVADOS 21
LITERATŪRA 22

REFERATĄ RENGUSIO STUDENTO VERTINIMO LENTELĖ

Studento vardas, pavardė Parengė Dalykinis įvertinimas Įforminimo įvertinimas Pristatymo vertinimas Galutinis pažymys
Paulius Bytautas Visas

PATVIRTINIMAS APIE PARENGTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ

Patvirtinu, kad parengtas ORGANIZACIJŲ VADYBOS
referatas „Organizacijos kultūra ir vystymas“ :

 atliktas savarankiškai ir nėra pateiktas kito dėstomo dalyko atsiskaitymui šiame ar ankstesniuose semestruose;
 nebuvo pateiktas atsiskaitymui kitame KTU fakultete arba kitoje Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 yra tik su tomis nuorodomis į mokslinę literatūrą, kuri nurodyta literatūros sąraše.

Paulius Bytautas _________________

2005-11-11

Įžanga

Sąvoka "įmonės kultūra" labai plati ir sudėtinga, todėl vienareikšmiškai nusakyti, kas tai, gana sunku. Apibendrinus daugelio mokslininkų, besidominčių įmonių kultūra mintis, galima teigti, kad įmonės kultūra – tai esminių vertybių, vienodų įsitikinimų sistema, kuri pripažįstama visų darbuotojų, įtakoja jų elgesį, yra palaikoma organizacijos istorijų, mitų, herojų bei pasireiškia per normas, tradicijas, kalbą ir simbolius.
Įmonės veiklos sėkmė priklauso ne tik nuo marketingo ar korporatyvinės komunikacijos veiksmų, bet ir nuo vidinių bendravimo sprendimų. Organizacijų kultūros, darbuotojų tarpusavio santykių bei apsikeitimo informacija gerinimas, konkurencijai stiprėjant tampa vis svarbesnis.
Aplinka elgesiui daro didesnį poveikį už asmens savybes, todėl vadovui nepakanka surinkti žmonių, turinčių darbui reikalingų bruožų. Reikia sudaryti ir aplinką, kuri šiuos bruožus palaikytų ir sustiprintų. Didelį poveikį žmonės daro vieni kitiems, taip pat grupės. Žmonių grupės susiduria spontaniškai. Tuoj pat grupių nariai suformuluoja jiems priimtinus nuostatus, tikslus, ugdo atitinkamas vertybes ir viltį, visos neoficialios grupės daro įtaką elgesio normų suvokimui. Čia...