Organizacija vadovas ir sėkmingas valdymas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 83 KB
9 puslapiai

Turinys

Įvadas 3
1. Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas 4
2. Strateginis planavimas 6
3. Strategijos įgyvendinimo planai 10
Išvados 14
Literatūra 15
Įvadas

Vadyba - valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, įmonėms. įvairaus
tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir 1.1. Vadybos mokslo
praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja apie 6 tūkstančius
metu, o mokyklos - jaunos, susiformavusios šio amžiaus pradžioje. Studijų
objektas yra socialines sistemos žmones. Vieningo apibrėžimo nėra. Įvairus
autoriai vadyba apibudina skirtingai. Labiausiai paplitęs ir pripažintas
apibudinimas -vadyba yra mokslas apie planavimo organizavimo, motyvavimo ir
kontroles funkcijas socialinėse organizacijose.
Organizacija - ,tai grupe žmonių, kuriu veikla sąmoningai
koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžia tikslą, ir kuria sudaro 2 ar
daugiau žmonių. Organizacija turi bendra tikslą; visi organizacijos nariai
drauge dirba siekiant šio tikslo. Vadybos tikslas yra organizuoti darbą
taip. kad numatytus įgyvendinus ir iškilusius uždavinius išsprendus
taikiai, per trumpa laika su mažiausiomis sąnaudomis.
Pagrindines vadybos kategorijos yra jos funkcijos, metodai ir gamybos
arba paslaugu valdymo operacijų sistema, sistemos sudarymas ir
funkcionavimas. Svarbi veiklos kryptis funkcionuojant rinkos sąlygomis yra
visuotines kokybes problema. Visuotines kokybes kategorija reiškia, kad
visose srityse darbas atliekamas laiku ir kokybiškai. Pagrindiniai vadybos
metodai yra palyginimas, analize, sinteze, matematiniai metodai ir kt.
I.Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas

1. Organizacijos, valdymo ir vadovu darbo apibudinimas - pagrindiniu
koncepcijų samprata
2. Formalios, neformalios ir sudėtingos organizacijos, jų tipai.
Organizacijų priklausomybe

nuo aplinkos.

1. Horizontalus ir vertikalus darbo pasidalijimas. Valdymo būtinybę, esme,
vaidmuo ir

funkcijos, žemutines, vidutines ir aukščiausios grandies vadovai.
Menedžeris ir verslininkas.

Verslininkas vadovo vaidmenyje.
2. Organizacijos sėkmės komponentai: efektyvumas, ekonomiškumas ir našumas.
Nėra

"vieninteliu teisingu" atsakymu vadyboje. Situacinis, integralinis vadybos
pobūdis. Nesėkmingos vadovu karjeros priežastys.

Organizacijos veikia visuose trijuose sektoriuose - gavybos, gamybos
ir aptarnavimo. Jų priklausomybe įvairi. Jos gali būti valstybines,
akcines, privačios, individualios ir kt. Vadovo darbas ir pats valdymo
procesas priklauso nuo organizacijos dydžio, gaminamos produkcijos ar
atliekamu paslaugu pobūdžio, dirbančiųjų...