Optimaliu darbo salygu sudarymas

 5
Microsoft Word 251 KB
35 puslapiai

TURINYS
ĮŽANGA 4
1. DARBO SĄLYGAS ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI 5
2. SANITARINĖS HIGIENINĖS DARBO SĄLYGOS 7
2.1 Patalpų mikroklimatas 7
2.2 Būsto ekologija, cheminiai veiksniai 7
2.3 Virpesiai 11
2.4 Apšvietimas 12
2.5 Triukšmas 13
2.6 Darbo patalpų apšildymas 15
2.7 Šviežio oro privalumai ir jo atnaujinimas (ventiliacija) 15
2.8 Oro drėgnumas 16
3. PSICHOFIZIOLOGINIAI, EMOCINIAI VEIKSNIAI 18
4. DARBO IR POILSIO LAIKAS 21
4.1 Darbo laikas 21
4.2 Poilsio laikas 22
4.3 Jaunų asmenų apsaugos reglamentavimas 22
4.4 Slenkantis darbo grafikas 23
4.5 Sutrumpinta darbo savaitė 24
4.6 Laisvas darbo grafikas 25
5. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE. DARBO SAUGA 25
6. DARBOVIEČIŲ IR JŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ BENDROJI CHARAKTERISTIKA 28
6.1 Gamybinės buities reikalavimai 29
6.2 Technologiniai (gamybiniai) reikalavimai 30
6.3 Techniniai reikalavimai 32
6.4 Priešgaisriniai reikalavimai 33
7. DARBO ĮRENGINIAI 35
7.1 Minimalūs reikalavimai mobiliesiems darbo įrenginiams 36
7.2 Bendrosios atsargos priemonės visiems darbo įrenginiams 38
8. SOCIALINIS DRAUDIMAS 40
IŠVADOS 43
SANTRAUKA 44
NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 45
1 PRIEDAS 48
2 PRIEDAS 56
3 PRIEDAS 57
4 PRIEDAS 60
5 PRIEDAS 61


ĮŽANGA
Nepertraukiamai kuriantis naujoms įmonėms, ar plečiant veiklą senoms kompanijoms, didėja ir darbo vietų skaičius. O sudaromos darbo sąlygos tampa pagrindiniu kriterijumi vertinant darbo sudėtingumą, sunkumą, mokant atitinkamus atlyginimus, ir tuo labiau renkantis darbą, profesiją.
Tad optimalių darbo sąlygų sudarymas yra bene pagrindinis uždavinys darbdaviui, kad darbo našumas būtų maksimalus, ir vienas iš svarbiausių interesų darbuotojui, kad galėtų normaliai, nekenkdamas savo sveikatai, dirbti.
Optimalių darbo sąlygų sudarymas yra neatsiejama darbo organizavimo dalis. Taigi, šiame darbe pamėginsime detaliai paanalizuoti veiksnius, lemiančius darbo sąlygas, peržvelgti reikalavimus tiek darbovietės patalpoms, tiek darbo laiko planavimui, kad būtų sudaromos optimalios darbo sąlygos. Jų būtinumą pabrėšime išvardindami pasekmes tiek darbuotojo sveikatai, tiek darbo našumui, jei nebūtų laikomasi darbo sąlygų reikalavimų. Nebus pamirštos ir prevencinės priemonės, kurių pagalba galima išvengti neigiamų padarinių ir pagerinti darbo sąlygas, jei kažkokių problemų vis dėlto kyla. Be to, aptarsime socialinio draudimo niuansus, svarbius tiek darbuotojui, tiek darbdaviui, kompensuojant neoptimalių darbo sąlygų pasekoje atsiradusius neigiamus padarinius dirbančiojo sveikatai.
Darbas parašytas referatiniu, aprašomuoju būdu. Daugiausia remtasi antriniais duomenimis,...