Onės pardavimų strategija

Referatas
 5
Microsoft Word 84 KB
9 puslapiai

Turinys

1. Įžanga 3;
2. Pardavimo strategijos 4;
3. Pardavimo strategijos pasirinkimas 4;
4. Pardavimo programos biudžetas 7;
5. Pardavimo programos kontrolė 7;
6. Rėmimas 8;
7. Prekių paskirstymas 8;
8. Pardavimo organizavimas 11;
9. Pardavimų analizė 12;
10. Išvados 16;
11. Naudota literatūra 17;

Įžanga

Įmonei labai svarbus pardavimų strategijos suformavimas. Paprastai reikia parengti keletą pardavimo strategijos alternatyvų, kad būtų galimybė pasirinkti, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir aplinkybes. Svarbu atsižvelgti į vartotojų poreikius, ekonomines sąlygas, rinkos ypatumus, geografinę padėtį, todėl kiekviena įmonė turi susikūrusi savo strategiją, kurią naudoja artimiems ir perspektyviems tikslams pasiekti ir į kurią reikia atsižvelgti, rengiant pardavimo programą vienai prekei ar visai prekių linijai. Rekomenduotina, kad kiekvienai pardavimo užduočiai būtų parinkti kvalifikuoti specialistai.

Pardavimo strategijos

Siekiant padidinti pardavimų apimtį ir pelningumą, įmonėse naudotinos trys strategijos:
 Intensyvaus augimo strategija, kai stengiamasi užimti kuo didesnę rinkos dalį arba plečiama pardavimo rinka ir didinamas jos rėmimas;
 Diversifikacinio augimo strategija, kuri naudojama tada, kai įmonė jau yra užpildžiusi vienos prekių, ar visos prekių linijos rinką tiek,kad dėti daugiau pastangų ir lėšų, bandant dar labiau užimti rinką, jau neapsimoka. Šis taškas priklauso nuo konkurentų aktyvumo rinkoje ir pramonės šakos plėtros tempų. Tokioje situacijoje įmonė priima labai svarbų sprendimą plėstis, įžengiant į kitas veiklos sritis. Dažnai įmonė plečiasi, naudodama jau sukurtas ir efektyvias stipriąsias savybes;
 Vertikalios integracijos strategija, kai apimamos naujos gamybos ir marketingo sritys, susijusios su ta pačia preke. Įmonė, kuri stengiasi kuo arčiau priartėti prie vartotojo, perima paskirstymo kanalų valdymą, didmeninės ir mažmeninės prekybos tinklus, vadinama ,,einančia pirmyn”. Įmonė, kuri stengiasi perimti prekės išteklių valdymą, jų paskirstymo kanalus bei informaciją valdančias struktūras, vadinama ,,einančia atgal”.
Įmonė gali naudoti ir abu šiuos būdus kartu, vykdydama abipusę vertikaliąją integraciją.
Šios tikslinės nuostatos turi įtakos, pasirenkant pardavimo strategijas atskiruose rinkos segmentuose bei formuojant metinę pardavimo programą.

Pardavimo strategijos pasirinkimas

Pardavimo strategijos pasirinkimas, priklauso nuo prekės ir rinkos naujumo laipsnio. Visą bet kurios įmonės gaminamą prekių asortimentą galima sąlygiškai suskirstyti į naują, t.y. tokį,...