Omo desnis labaratorinis

Referatas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Omo desnis referatas. Omo desnis referatas.

LABORATORINIS DARBAS Nr. 1

OMO DĖSNIS

1. DARBO TIKSLAS:
Išmokti sujungti nesudėtingą elektros grandinę, išmatuoti šaltinio EVJ, įtampą, grandinės srovę, apskaičiuoti šaltinio vidinės įtampos kritimą, vidinę varžą, pritaikyti Omo dėsnį praktikoje.
2. DARBO UŽDAVINIAI:
Susipažinti su laboratoriniam darbui atlikti reikalingais įrenginiais ir prietaisais; sujungti elektrinę schemą; išmatuoti šaltinio EVJ, srovę ir įtampą; suskaičiuoti šaltinio vidinės įtampos kritimą, vidinę varžą, galią, varžą; nubraižyti grafikus U = f (I); P = f (I).
3. DARBO PRIEMONĖS:
Darbo priemonės Žymėjimas Kiekis Techninė charakteristika
Laboratorinis autotransformatorius TV 1 0 – 250 V
Elektros įtampos lygintuvas VD 1 4xD232
Reostatai R1, R2 2 200  (1A)
Voltmetras PV 1 0 – 600 V
Ampermetras PA 1 0 – 1 A
Jungiklis SA 1 5A; 24V
4. DARBO EIGA:
4.1. Susipažinkite su laboratoriniam darbui atlikti reikalingais įrenginiais ir prietaisais. Užrašykite jų techninius duomenis.
4.2. Sujunkite elektrinę schemą (1 pav.), ir parodykite darbų vadovui. Tik darbų vadovui leidus įjunkite įtampą.
4.3. Nustatykite matavimo prietaisų padalos vertę.
4.4. Išjunkite jungiklį SA ir užrašykite voltmetro PV rodmenis į lentelę 1 (kai jungiklis SA išjungtas, voltmetras PV rodo maitinimo šaltinio elektrovaros jėgą E).
4.5. Įjunkite jungiklį SA, lėtai keiskite reostato R2...