Ofsorinės firmos

 5
Microsoft Word 165 KB
22 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 1

1. OFŠORINIO VERSLO ESMĖ 2
1.1 OFŠORINĖS ĮMONĖS KILMĖ 2
1.2 OFŠORINĖS ĮMONĖS SĄVOKA IR STATUSAS 3
1.2.1 OFŠORINIO VERSLO TEISĖTUMAS 4
1.2.2 OFŠORINIS VERSLAS IR LIETUVOS ĮSTATYMAI 5
1.3 OFŠORINĖS ĮMONĖS PANAUDOJIMAS 8
1.4 OFŠORINIŲ ĮMONIŲ FORMOS 17
1.5 OFŠORINIŲ ĮMONIŲ VIDINĖ STRUKTŪRA 21
1.6 BANKINIS APTARNAVIMAS 22
1.7 OFŠORINIŲ ĮMONIŲ REGISTRAVIMAS 24
1.8 OFŠORINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS APRIBOJIMAI 26
2. OFŠORINĖS JURISDIKCIJOS IR JŲ PASIRINKIMAS 26
IŠVADOS 28
NAUDOTA LITERATŪRA 31
NAUDOTOS LITERATŪROS APŽVALGA 32
SKAIDRĖS

ĮVADAS

Ofšorinį verslą sudaro ofšorinių įmonių įkūrimas bei jų valdymas valstybėse bei valstybių tam tikrose teritorijose (ofšorinėse zonose), kur mokesčių tarifai yra itin maži arba kur mokesčių tam tikroms verslo sritims iš viso nėra. Ofšorinio verslo sferai priklauso taip pat ofšorinių bankų, ofšorinių draudimo kompanijų, trestų kūrimas, tarpinių bei holdingo firmų veikla, taip pat įvairiausios ofšorinių struktūrų teikiamos finansinės paslaugos.
Šiuolaikiniame versle susidaro įvairiausių situacijų, kai ofšorinės įmonės kūrimas yra tikslingas, o kartais net būtinas. Ofšorinės schemos yra taikomos tiek didelių, tiek mažų įmonių valdyme. Ofšorinė įmonė suteikia jos savininkui naujų galimybių ir pranašumų prieš konkurentus. Naudojant kontroliuojamą užsienio įmonę kaip savarankišką tarptautinio verslo finansinių operacijų subjektą, galima perkelti mokesčių atsiradimo vietą į tą valstybę, kuri liberaliau žiūri į verslo plėtrą ir neapkrauna smulkaus ar vidutinio verslo įmonių įvairiausių mokesčių našta.
Svarbią ofšorinių paslaugų dalį sudaro finansinės paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims. Teisė ir galimybė pasirašyti kontraktus ar kitus dokumentus užsienio įmonės vardu yra labai patogus įrankis versle ir kasdieniniame gyvenime. Ofšorinių struktūrų kūrimas yra svarbi tarptautinių kompanijų ir finansinių – pramoninių grupių veiklos dalis.
Kartais ofšorinio verslo galimybės yra pervertinamos arba, atvirkščiai, pervertinamos. Neretai sprendimus dėl ofšorinių įmonių steigimo ir valdymo lemia požiūris ir psichologiniai stereotipai, būdingi tik buvusioms komunistinio bloko šalims. Kaip pavyzdį galima pateikti fizinio asmens norą vykdyti finansines operacijas per užsienio bankus, neregistruojant jokios įmonės ir tokiu būdu nuslepiant gautas pajamas nuo mokesčių kontrolės institucijų. Ofšorinio verslo pagrindas yra ne mokesčių slėpimas nuo kontrolės institucijų, o pareigos mokėti mokesčius perkėlimas į tokią valstybę, kur šie...