Obligacijos įsigijimas ir pardavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 89 KB
10 puslapiai

Apyvarta rferatas. Referatas obligacijos. Obligacijos referatas. Obligacijos referatai. Apyvarta rferatas. Referatas obligacijos. Obligacijos referatas. Obligacijos referatai.

Obligacijos įsigijimas ir pardavimasTurinys:
Įvadas 3
Obligacijų išleidimas akcinėse bendrovėse Įstatyme 3
Bendrovių obligacijos 5
Obligacijų rūšys 5
Euroobligacijos 6
Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai 6
VP apyvarta 7
Pirminė VP apyvarta 7
Pirminės viešosios VP apyvartos ypatybės 7
Tarpininko vykdoma pirminė viešoji VP apyvarta 8
Antrinė VP apyvarta 8
VP viešosios apyvartos tarpininkai 8
Viešosios apyvartos tarpininko pasirinkimo kriterijai 8
Tarpininkavimas platinant vertybinius popierius 8
Tarpininkų sindikatų struktūra ir tikslai 9
IŠVADOS 10
LITERATŪRA: 11

Įvadas
Obligacija – serijomis leidžiamas vertybiniai popieriai , teikiantis jo savininkui pajamas dažniausiai obligacijos galiojimo metu periodiškai mokamų palūkanų forma, taip pat suteikiantis ir kitas kreditoriaus teises, nurodomas obligacijoje. Pasibaigus terminui skolininkas turi grąžinti kreditą, išpirkdamas obligaciją už joje nurodyta nominaliąją vertę. Paprastai obligacijos – vidutinialaikiai (1-10 metų) arba ilgalaikiai (dažniausiai 10-20 metų) vertybiniai popieriai.
Akcinės bendrovės gali leisti ir ilgalaikio termino viešosios apyvartos vertybinius popierius – obligacijas. Tačiau daugelyje valstybių reikalavimai AB, norinčių leisti obligacijas, dydžiui, būklei ir viešumui yra griežtesni negu kitoms AB. UAB obligacijų emituoti negali, nes šios bendrovės yra nepakankamai viešos.
Obligacijų laikytojai, kaip ir kiti AB kreditoriai, neturi sprendžiamojo balso valdant AB, tačiau jų investicijos apsuagotos geriau negu akcininkų.
Kadangi obligacijoms mokamos palūkanos įskaitomos į AB savikainą (taigi jos turi pirmenybę prieš visų rūšių akcijų dividendus, mokamus iš pelno), AB, pritraukdamos kapitalo santykinai daugiau obligacijomis, o ne akcijomis, moka mažesnį pelno mokestį. Tačiau tokia AB yra labiau prasiskolinusi ir todėl – rizikingesnė. Įstatymai saugantys obligacijų laikytojų interesus, draudžia AB leisti obligacijas, kurių bendra nominali vertė būtų didesnė už įstatinį kapitalą ir patikimos įmonės, banko ar valstybės bendrovei teikiamas garantijas.
Obligacijų emisija oficialiai griežtai kontroliuojama. Tai sudėtinga procedūra, nors moderniose finansų rinkose patyrę finansų tarpininkai sugeba išplatinti dideles žinomų bendrovių obligacijų emisijas labai greitai.
Nors obligacijų emisijai reikia didelio bendrovės viešumo ir nemažų sąnaudų, leisdama šios vertybinius popierius AB gali sukoncentruoti žymiai didesnį ilgalaikį kapitalą, negu galėtų gauti bankuose tradicinių kreditų forma. Tokių lėšų...