Nvo reikšmė teikiant viešąsias paslaugas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 103 KB
13 puslapiai

Nvo referatai. Referatasapie nevyriausybine organizacija. Referatas apie viešasias paslaugas. Nvo referatas. Nvo referatai. Referatasapie nevyriausybine organizacija. Referatas apie viešasias paslaugas. Nvo referatas.

TURINYS


| |TURINYS |2 psl |
| |ĮVADAS |3 psl.|
|1.|NVO SAMPRATA TIKSLAI IR TIPOLOGIJA |4 sl. |
|2.|NVO VAIDMUO LIETUVOJE |8 psl.|
|3.|NVO DARBAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI LIETUVOJE |11 |
| | |psl. |
|4.|NVO IR SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS |15 |
| | |psl. |
|5.|NVO SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMOJE |18 |
| | |psl. |
| |IŠVADOS |20 |
| | |psl. |
| |LITERATŪROS SĄRAŠAS |21 |
| | |psl. |

ĮVADAS

Nevyriausybinės organizacijos įgyja vis didesnę reikšmę pilietinėje
visuomenėje ir valstybės gyvenime. Jos tampa veiksminga priemone kovoje už
socialinius ir ekonominius pokyčius, yra tarpininkės tarp piliečių ir
valdymo struktūrų. Kartais nevyriausybinės organizacijos geriau nei
valstybinės struktūros gali atstovauti visuomenės interesams. Joms
priklausantys žmonės gerai išmano savo srities problemas, todėl joms
spręsti prireikia mažiau laiko.
Viena iš svarbiausių NVO atsiradimo visuomenėje priežasčių – tam tikrų
piliečių grupių interesai ir poreikiai. Jie gali būti labai įvairūs:
socialiniai (pvz.: žmonių su negalia globa ir kt.), biogeniniai (pvz.:
gyvybės išsaugojimas, jos pratęsimas), biosocialiniai (sąmoningai ir
kryptingai ugdomi, pvz.: kultūriniai, ekonominiai), sociologiniai (pvz.:
bendravimo).
Valstybės socialiniame ir politiniame gyvenime NVO turi įvairią
paskirtį: jų dėka išryškėja bendri atskirų piliečių grupių interesai, kurie
orientuoja administracinius organus ir politikus į jų tenkinimą, vykdant
valstybinę politiką; jos formuoja visuomenės nuomonę įvairiais visuomeninio
bei valstybinio gyvenimo klausimais.
Dažnai valstybinės institucijos nepajėgia vienos tenkinti visų
piliečių poreikių, todėl jos priskiria nevyriausybinėms organizacijoms dalį
savo vykdomų funkcijų. NVO dažnai yra arčiausiai visuomenės, jos gali
jautriau reaguoti į pokyčius, geriau išmanyti visuomenės narių poreikius.
Jos tampa nuolatiniais partneriais teikiant socialines paslaugas,
organizuojant laisvalaikį, sprendžiant kitas, su jų veiklos sfera
susijusias, problemas.
Lietuvoje gana daug NVO veikia socialinių paslaugų sferoje. Dauguma jų
yra gausios ir veikia kaip valdymo institucijoms nemažą įtaką turinti jėga.
Jų veikla iki šios nėra visapusiškai ištyrinėta. Nors Lietuvoje jau yra
paskelbta keletas darbų, kuriuose analizuojami kai kurie NVO veiklos
aspektai, tačiau vis didėjanti jų svarba reikalauja gilesnių studijų. Todėl
šio darbo objektu ir pasirinktos socialinėje sferoje veikiančios
nevyriausybinės organizacijos.
1. NVO SAMPRATA TIKSLAI IR TIPOLOGIJA