Nuomonė apie holokausta

Istorijos rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

Rasinys nuomone. Holokaustas rasinys. Rasinys nuomone. Holokaustas rasinys.

Mano nuomonė apie holokaustą
Tėvynę žmonės vadina Motina. Kiekvienam ji savita. Būna turtinga, buna skurdi. Bet doram žmogui tėvynė, kaip Motina, viena ir šventa. Kiekvienam ji gražiausia, jos rūpesčiai arčiausiai širdies. Baisiausia Motinai kai iš jos atima vaikus. Jeigu Motina būtų galėjusi Manau, būtų gulusi ant bėgių prieš išvežamųjų ešalonus. Kas gali pasakyti, koks baisus buvo 1941 metų vidurys šalims, kurias buvo okupavusi Vokietija. Aišku tik toms, kurios pajuto tą siaubą.
Siaubingas žydų genocidas Antrojo pasaulinio karo metais pavadintas holokaustu. Okupantai atėmė iš žydų nuosavybę ir savarė juos į uždarus miestų rajonus (getus). Ten žydai neturėjo paprasčiausių žmoniško gyvenimo sąlygų, kentė šaltį ir alkį, masiškai mirdavo nuo bado ir ligų. Getai buvo kuriami tam, kad būtų geriau pasirengta žydus sunaikinti 1941 metų vidutyje okupuotose teritorijose naciai pradėjo visuotinį žydų žudymą. Buvo žudomi visi – ir vyrai, ir moteris, ir seneliai, ir kūdikiai. Užėmus gyvenamąją vietovę, nacių pareigūnai iškart suregistruodavo visus žydus ir įsakydavo nešioti prie drabužių prisiūtas geltonas šešiakampes žvaigždes. Paskui žydams liepdavo susirinkti į kokią nors aikštę, tariamai perkelti į darbo stovyklas. Visi vertingi daiktai iš jų ir būdavo atimami, o patys varomi į duobes. Kartais žydus suvarydavo į getus, bet daugumą jų gyventojų taip pat išžudydavo....