Nuo centralizacijos iki anglijos revoliucijos

Konspektas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

Nuo centralizacijos iki Anglijos revoliucijos

Centralizacija XIVa. – XVa.
1215m. Magna Charta(didžioji laisvių chartija). Anglijos karalius įsipareigoja nesikišti į dvasininkų skyrimą, nedidinti ir nereikalauti naujų mokesčių. 1265m. Sušaukiamas pirmasis Anglijos parlamentas (trijų luomų susirinkimas). Jis skyla į bendruomenių ir lordų rūmus. Parlamentas užima svarbią vietą politiniame gyvenime (tvirtina karaliaus įstatymus, taip pat juos leidžia). 1302m. Pirmą kartą Prancūzijoje sušaukti Generaliniai luomai, bet jie yra nepastovūs ir rimtos įtakos karaliui nedaro. XIVa. – XVa. Anglijoje ir Prancūzijoje vyksta centralizacija ir jos tampa luominėmis monarchijomis. 1337m.-1453m. Šimtametis karas tarp Anglijos ir Prancūzijos, kurį pradeda Anglijos karalius Eduardas III, nes nori užimti Prancūzijos karaliaus sostą. Buvo keturi etapai: 1) 1337m. – 1360m. Sėkmingas anglams; 2) 1369m. – 1396m. Sėkmingas prancūzams; 3) 1415m. – 1420m. Sėkmingas anglams, baigiasi „TRUA“ taikos sutartimi, pagal kurią po Prancūzijos karaliaus mirties Prancūzijos karaliumi taptų Anglijos karalius; 4) 1428m. – 1453m. Sėkmingas Prancūzijai, ji išsivaduoja, anglams lieka tik Kale uostas, baigiasi taikos sutartimi.
Didieji geografiniai atradimai XVa. pab.(1492m.) – XVIa. pradž.
Atrasta Amerika, jūros kelias iš Europos į Indiją, pirmą kartą apiplaukta aplink pasaulį. 1487m. portugalas Diasas praplaukia Afrikos pietinį kyšulį, kuris pavadinamas Gerosios Vilties kyšuliu. 1498m. portugalas Vasko da Gama išsilaipina Indijoje ir taip atranda kelią į Indiją. Italas K. Kolumbas 1492m. atranda Ameriką – Karibų jūros salas Kubą ir Haitį. 1507m. naujai atrastas žemynas pavadinamas Amerikos vardu, italo Amerigo Vespučio garbei. 1519m. portugalas F. Magelanas išplaukia į vakarus, per Pietų Amerikos pietus į Ramųjį vandenyną, po to į Filipinus, kur 1521m. nužudomas. Jo įgula grįžta į Ispanijos Sevilijos uostą ir taip pirmą kartą yra apiplaukta aplink pasaulį. 1580m. Ispanijos karalius tampa taip pat ir Portugalijos karaliumi, o visos Portugalijos žemės ir kolonijos atitenka Ispanijos nuosavybėn.
Renesansas XIVa. – XVIIa.
Tai epocha kai suklesti Europos kultūra ir...