Nukleorūgštys

Konspektas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

Nukleorugstys referatas. Nukleorugstys referatas.

NUKLEORŪGŠTYS

Nukleorūgščių makromolekulės yra informacijos nešikliai - jose saugoma genetinė informacija, jos padeda genetinę informaciją realizuoti bei perduoti ją palikuonims. Jas sudaro monomerai nukleotidai.
Nukleotidai. Nukleotidas - tai molekulė, sudaryta iš trijų medžiagų - azotinės bazės, monosacharido (ribozės ar dezoksiribozės) ir fosforo rūgšties - molekulių liekanų.
Nukleorūgščių azotinės bazės yra purinai (adeninas ir guaninas, jų molekulės dvižiedės) ir pirimidinai (citozinas, timinas, uracilas, jų molekulės pagrindas vienžiedis). Šios azotinės bazės jungiasi prie monosacharido (ribozės ar dezoksiribozės) 1* C atomo.
Nukleotidų monosacharidai (ribozė ir dezoksiribozė) yra pentozės - jų bendra formulė yra . Dezoksiribozė nuo ribozės skiriasi tuo, kad prie vieno anglies atomo jungiasi ne hidroksilo grupė (-OH), o tiesiog protonas (H). Priešdėlis dezoksi- ir rodo vieno deguonies atomo trūkumą. Prie pentozės 1* C atomo jungiasi azotinė bazė, o prie 5* C atomo - fosfatai.
Fosfatinės grupės yra rūgštinės, vandenyje jos disocijuoja ir turi neigiamus krūvius. Laisvi nukleotidai turi vieną, du ar tris fosfatines grupes.
Nukleotidas be fosfatinės grupės vadinamas nukleozidu. [Ris-57]

intarpas NUKLEOTIDŲ PAVADINIMŲ SISTEMA
Azoto Nukleozido Nukleotido pavadinimas, kai fosoforo rūšties liekana
bazė pavadinimas viena dvi trys
-monofosfatas -difosfatas -trifosfatas
Adeninas purinas Adenozinas Adenozin- AMP ADP ATP
Citozinas pirimidinas Citidinas Citidin- CMP CDP CTP
Guaninas purinas Guanozinas Guanozin- GMP GDP GTP
Timinas pirimidinas Timidinass Timidin- TMP TDP TTP
Uracilas pirimidinas Uridinas Uridin- UMP UDP UTP
Bendri nukleotidų pavadinimai - nukleozidmonofosfatas ir t.t.
Nukleorūgšties molekulėje įmontuotas nukleotidas teturi viena fosfatinę grupę ( ).
Nukleotidai su riboze vadinami ribonukleotidais (rATP, rCDP ir pan.), iš jų sintetinama ribonukleorūgštis (RNR), o iš dezoksiribonukleotidų (dATP, dTTP) - dezoksiribonukleorūgštis (DNR).
Nukleozidtrifosfate nutrūkstant jungčiai tarp antros ir trečios ar pirmos ir antros fosfatinių grupių išsiskiria gana didelis kiekis energijos, todėl šios jungtys vadinamos makroerginėmis.
Nukleorūgščių molekulės sudaromos jungiantis nukleotidams nukleozidtrifosfatams. Jungiantis nuo kiekvieno nukleotido atskyla po 2 fosforo rūgšties molekules , išsiskirianti energija panaudojama jungtims tarp fosfato ir pentozės sudaryti.
Nukleorūgšties grandinėlės skeletinė dalis - tai fosfatas-pentozė-fosfatas-pentozė- O į šonus nuo šios grandinės kyšo azotinės bazės [Ris-58]. Viename grandinės gale lieka laisvas...