Netiesioginiu mokesciu vaidmuo biudzetui

 5
Microsoft Word 290 KB
42 puslapiai

Cache:4w25grm2wdoj:referataiplius.lt/ekonomika/diplominiai/. Cache:4w25grm2wdoj:referataiplius.lt/ekonomika/diplominiai/.

TURINYS

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 4

ĮVADAS 5

1. MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI IR VERTINIMO TEORINĖ ANALIZĖ 8

1.1 Apmokestinimo principai 9
1.2 Apmokestinimo riba 13

2. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ VAIDMUO LIETUVOJE 15

2.1 Mokesčių esmė 16
2.2 Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos struktūra 19
2.3 Netiesioginiai mokesčiai 25
2.3.1 Pridėtinės vertės mokestis 25
2.3.2 Akcizai 30
2.3.3 Muitai 33

3. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ SURINKIMO ANALIZĖ LIETUVOJE 37

3.1 Netiesioginių mokesčių surinkimo analizė 37
3.2 Netiesioginių mokesčių surinkimą lemiantys veiksniai 45
3.3 Veiksnių, veikiančių netiesioginių mokesčių surinkimą, analizė 47

IŠVADOS 50

LITERATŪRA 52

SANTRAUKA (anglų kalba) 55

1 PRIEDAS Senojo ir naujojo PVM įstatymų objektų palyginimas 56

2 PRIEDAS Netiesioginių mokesčių surinkimas 1995-2005 m. 57

3 PRIEDAS PVM ir akcizų santykis valstybės biudžete 58

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė Standartinės PVM normos skirtingose Europos šalyse26
2 lentelė Senojo ir naujojo PVM įstatymų mokestinių laikotarpių ir terminų palyginimas27
3 lentelė Nacionalinio biudžeto pajamų struktūra38
4 lentelė Nacionalinio biudžeto pajamų struktūra (procentais nuo bendrųjų biudžeto pajamų)38
5 lentelė Statistiniai duomenys 1995-2005 m48
6 lentelė Pagrindinių veiksnių, įtakojančių netiesioginių mokesčių surinkimą, kitimas48
7 lentelė Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai49
8 lentelė Bruto darbo užmokesčio prognozuojami duomenys 2003-2005 metais49

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Mokesčių tarifų ir mokestinių įplaukų priklausomybė (A. Laffero kreivė)12
2 pav. PVM dalis LR nacionalinio biudžeto mokestinėse ir nemokestinėse pajamose29
3 pav. Netiesioginių mokesčių ir kitų pajamų santykis nacionaliniame biudžete39

ĮVADAS

Netiesioginiai mokesčiai, tiek iki Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES), tiek ir po to
vaidina bene didžiausią reikšmę formuojant valstybės pajamų rezervo augimo šaltinį, todėl jų harmonizavimui ir suvienodinimui ES teikiamas nemažas dėmesys, nes esant laisvam kapitalo, žmonių ir prekių judėjimui, žmonės ir įmonės rinksis palankesnes šalis verslui, tuo tarpu kitos šalys kentės nuo menkų biudžeto pajamų, o siekiant optimalumo tarptautinė prekyba, gamybos veiksnių judėjimas neturėtų vykti dėl mokesčių skirtumo.
ES pastangos suvienodinti mokesčius grindžiamos tuo, kad skirtingos mokesčių taisyklės gali būti žalingos konkurencijai....