Nepilnamečių nusikalstamumas

Referatas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

Nepilnamečių nusikalstamumas referatas. Nepilnamečių nusikalstamumas referatas. Nemokamas referatas. Nemokamas referatas. Referatas nemokamas. Nepilnameciu nusikalstamumai lietuvoje nemokamas referatas. Nemokami referatai kulinarija. Nepilnameciu nusikalstamumai lietuvoje nemokamas referatas.

TURINYS

Tikslai ir uždaviniai3
Įvadas4
Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys5
1. Šeima ir nepilnamečių nusikalstamumas6
2. Bendraamžių įtaka7
3. Mokykla8
Nepilnamečių nusikalstamumo statistika 2002 m9
Išvados10
Naudota literatūra11
Priedai12
1. Instrumentarijus13
2. Anketa14
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas – atskleisti nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvoje.

Uždaviniai:
1. Paanalizuoti nepilnamečių nusikalstamumo priežastis.
2. Apžvelgti Lietuvos nepilnamečių nusikalstamumo statistinių duomenų analizę
3. Sudaryti anketą, bei instrumentarijų.

ĮVADAS

Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo prevencija yra labai sudėtinga ir aktuali problema. Tai viena iš specifinių problemų, su kuria susiduria kiekviena valstybė, nepriklausomai nuo jos dydžio, ekonominės ar socialinės padėties. Nusikalstamumas - blogis, kurio padarinius patiria labai didelė visuomenės dalis. Dėl nusikaltimų žmonės netenka gyvybės, sveikatos, garbės, turto, pasitikėjimo asmens ir visuomenės saugumu, socialiniu teisingumu.
Nepilnamečių nusikalstamumas kelia didelį susirūpinimą valstybinėms valdžios, valdymo, teisėsaugos institucijoms bei visai visuomenei. Paaugliai – visuomenės ateitis ir nuo jos priklauso žmonijos gerbūvis. Nemažėjantis nepilnamečių nusikalstamumas, nevaržoma žiniasklaidos įtaka bręstančiai asmenybei, turi labai didelės įtakos jaunosios kartos moralės principams, nuoširdumui, galiausiai ir pačiam požiūriui į kito žmogaus laisvę, gyvybę ir turtą. Nepilnametis, kaip asmenybė formuojasi nuosekliai, nuo vaikystės iki pilnametystės. Jis labai imlus įvairioms įtakoms, greičiau, nei suaugęs žmogus, priima "nusikalstamas vertybines nuostatas", lengviau įsijungia į nusikalstamą veiklą.
Nusikalstamumas – socialinis reiškinys, kurio nepavyksta išvengti nei vienai valstybei. Tačiau jo būklė ir prevencijos metodai atskirose šalyse yra skirtingi. Tai priklauso nuo įvairiausių socialinių, ekonominių, teisinių, religinių ir kitokių priežasčių. Lietuvoje nusikalstamumas auga, keičiasi ir jo kokybė – jis “sunkėja”. Ne paslaptis, kad dalis jaunimo įsitraukia ir į neformalią veiklą. Reikia rūpintis jaunimu jų laisvalaikiu, mat jaunų žmonių klystkeliai neretai būna lemtingi ne tik jiems, bet ir tiems kas su jais susijęs.
Šis darbas yra svarbus tuo, kad nustačius nusikaltimų priežastis, nuodugniau pažvelgus į socialinės aplinkos įtaką besiformuojančiai asmenybei, galima būtų efektyviau taikyti prevencines priemones.

NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMUMO PRIEŽASTYS

Literatūroje yra nurodoma, kad žodis prevencija yra kelio...