Neoromantiko b sruogos kūryba

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 65 KB
7 puslapiai

Sruoga kurybos bruozai. Sruoga kurybos bruozai. B.sruogos referatas. Referatas is b.sruogos. B.sruogos referatas. Referatas is b.sruogos.

Neoromantiko B.Sruogos kūryba
Proza ir dramaturgija

Nuolatinis dėmesys teatro veiklai , spektaklių recenzavimas , teatrinių seminarų ir studijų organizavimas , ilgainiui išaugę į ištisą lietuvių teatro atnaujinimo programą ,- savaime didelis ir svarbus kultūrinis žygis. Kita vertus , visa tai gakima traktuoti ir kaip savotišką pasiruošimą dra- maturgo darbui, - pastarojo rašytojas ėmėsi jau turėdamas savąją teatro viziją, teatro meno principus, simpatijas ir antipatijas. B. Sruogos dramaturgija tarsi pratęsia jo, teatralo, veiklą, ją galutinai įprasmina ir tuo pat metu iškyla kaip savitas, didžiai reikšmingas lietuvių literatūros reiškinys. Dramaturgija B. Sruogą viliojo nuo pat jo literatūrinio darbo pradžios.
B. Sruogos dramos bandymai, išskyrus 1922m. S. Šimkui kurtą libretą pagal j. Žiliaus-Jani-nos„Vestuves“,susiję su ,,Vilkolakio‘‘satyros teatru. Tiesa,1920-21 ir 1924-25m. jo vaidinimams rašytus satyrinius tekstus vargu ar galima laikyti dramaturgija,tačiau šio teatro iniciatyva B.Sruo-ga , 1924 m.gryžęs į auną, pabandė ir didesnių tos pat stilistikos kūrinėlių.Tai dvi vienaveiksmės pjėsės ,,Vilkolakio‘‘ vaidinimams-,,Tėvynė‘‘ ir ,,Anapus įstatymų‘‘. Abiejų premjera įvyko 1925 m.kovo 12 d.;statomi veikalai, ypač ,,Tėvynė‘‘.Buvo koreguoti,tačiau pagrindinė mintis ir siužet-inės gairės išliko B. Sruogos. ,,Tėvynė‘‘- alegorinis vaizdelis: nuskarusi, į vargą įpuolusi Tėvynė tarsi elgeta meldžia puotaujančių valdininkų, klebonų, bankininkų, įvairių partijų atstovų pagal-bos, betvisi veja šalin, vienas tik elgeta pasidalija su ja abišale duonos. Tuometinių realijų yra ir vienveiksmėje pjesėje ,,Anapus įstatimų‘‘, tačiau komizmas čia remiasi ,,anapus įstatymų‘‘ paskelbto herojaus, ,,gatvės didvyrio‘‘ Raulo Pusberniausko ,,filosofija‘‘, kad tokioje padėty atsidūrusiam žmogui primalu viską daryti atvirkščiai, negu kad elgiasi likę įstatymų globoje.
Buitinės komedijos elementai ir stilistika įsiterpia į dar kelis vėliasnius mažai žinomus
B. Sruogos dramos bandymus, sietinus su trečiojo dešimtmečio antrąja puse ar ketvirtojo dešimtmečio pradžia.
Tikroji B. Sruogos dramaturgijos pradžia - istorinė kronika ,,Milžino paunksmė‘‘, parašyta specialiai 1930 m. paskelbtam literatūriniam konkursui Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 500 mirties metinių proga. Ką tik skolon įsigijus automobilį, viliojo taip pat ir didelė, neįprasta tiems laikams premija. Apsisprendęs sėsti prie dramos, B. Sruoga kibo į istorinę literatūrą, o paties teksto ėmėsi tik 1931 m. vasarą, pabaigęs alinantį darbą prie „Rusų literatūros istorijos“ pirmojo...