Nedarbo mažinimo programos

Referatas
 5
Microsoft Word 278 KB
40 puslapiai

MODULIS: VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS

NEDARBO MAŽINIMO PROGRAMOS

TURINYS

TURINYS………………………………………………………………….………………2
Įvadas….…………………………………………………………………….……………3
Užimtumo politika Lietuvoje…………………………………………….……………….4
Lietuvos užimtumo taryba – Lietuvos darbo birža…………………………………….…7
Veiksmai užimtumo tikslams ir uždaviniams………………………………………………8
Darbo vietų kūrimas ir verslumas……………………………………….………………10
Darbo jėgos teritorinis mobilumas…………………………………………………… 11
Ilgalaikių bedarbių užimtumo gebėjimų didinimas………………………………………15
Profesinio rengimo tobulinimas…………………………………………………………16
Pasiektų tikslų ir rezultatų apibendrinimas……………………………………………20
Išvados….……………………………………………………………………………….23
Literatūros sąrašas……………………………………………………….………………24
PRIEDAS…………………………………………………………………………………25

ĮVADAS

Lietuva, kurioje gyvena 3,5 mln. gyventojų, 1990 m. atgavusi Nepriklausomybę, nuėjo sunkų ekonominių ir socialinių permainų kelią. Šalies ekonomika patyrė daug struktūrinių pakitimų.Kad Lietuvos Respublika pasiektų išsivysčiusių Europos Sąjungos šalių lygį ir taptų lygiaverte partnere (pagal socialinius ir ekonominius rodiklius), kad išaugtų šalies žmonių gyvenimo kokybė, pagrįsta modernios ir žiniomis grįstos ekonomikos plėtra, - pagrindiniai Lietuvos Respublikos Vyriausybės uždaviniai, išdėstyti jos programoje 2001-2004 metams, yra, be kitų: užimtumo didinimas, skurdo mažinimas, investicijų į žmogiškuosius išteklius skatinimas, informacinės ir žinių visuomenės kūrimas ir mokslo, technologijų skatinimas. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo programos strateginiai tikslai yra šie:
- įveikti neigiamus struktūrinės ūkio reformos ir išorės poveikio padarinius gyventojų
užimtumui ir darbo rinkai;
- didinti gyventojų užimtumą, mažinti nedarbą ir subalansuoti darbo rinką;
- pasirengti prisidėti prie ES užimtumo strategijos koordinavimo.
Kaip teigiama ilgalaikėje vizijoje, pagrindinis nacionalinės ūkio plėtros prioritetas – pasiekti aukštus BVP augimo rodiklius....