Naujos prekės įvedimas į rinką

 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

Nauju rinku poreikis diplominis darbas. Nauju rinku poreikis diplominis darbas.

Turinys

Įvadas 2
Naujos prekės poreikio nustatymas 2
Naujos prekės charakteristikų nustatymas 3
Naujų prekių sukūrimas 4
Naujų prekių atrinkimas rinkai 5
Kainos nustatymas 7
Prekės testavimas 8
Galutinis prekių parinkimas ir gamybos apimčių nustatymas 10

Įvadas

Nagrinėjama įmonė yra “Raulo mėsinė” turinti mėsos perdirbimo cechą
ir keletą mėsos produktų parduotuvių Lietuvos didžiuosiuose miestuose.
Įmonėje yra prekybos skyrius, marketingo specialistas, finansų valdymo
specialistas, technologas ir įmonės vadovybė.

Naujos prekės poreikio nustatymas

Bendro susirinkimo metu marketingo specialistas pateikė duomenis apie
konkurentų parduodamų prekių asortimento pasikeitimus per paskutinį pusmetį
ir bendrus vartotojų elgsenos pasikeitimus, kurie turi įtakos įmonės prekių
realizacijai. Pagal šiuos duomenis įmonės konkurentės per paskutinius du-
tris mėnesius pateikė vidutiniškai po tris naujus produktus įvairiose
produktų kategorijose, kuriuos teigiamai įvertino pirkėjai. Be to įmonės
pardavimai sumažėjo 15%, todėl reikia skatinti pirkėjų kiekį įmonės
parduotuvėse ir didinti pardavimus. Kadangi įmonės pavadinimas ir firminis
stilius didelės įtakos mėsos produktų rinkoje pirkėjo pasirinkimui neturi,
todėl bene svarbiausias atsakomasis įmonės veiksmas galėtų būti naujų
produktų pristatymas rinkoje. Savo ruožtu technologas išsakė padėtį
susidariusią įmonės mėsos ceche: dėl nepakankamo planavimo susidaro kai
kurių subproduktų perteklius ir jis praktiškai yra prarandamas, tai yra
nurašomas į nuostolius. Įmonės vadovas paprašė finansų valdymo specialisto
patarti, kokią pinigų sumą įmonė gali skirti naujų produktų ar produkto
sukūrimui. Finansų specialistas atsakė, kad reali suma yra apie 7 000 litų,
nes šiuo metu pajamų tendencija irgi nedžiugina. Technologo nuomone, tokios
pinigų sumos gali ir neprireikti, nes galima panaudoti ir vidinius resursus
– subproduktus, kurie nurašomi į nuostolius. Šiam pasiūlymui paprieštaravo
marketingo specialistas, kuris mano, kad naujas produktas turi nebūtinai
būti pigus. Buvo pavesta marketingo specialistui ir technologui surasti
bendrą sprendimą ir savaitės bėgyje pateikti bendram susirinkimui veiksmų
planą, kaip ruošiamasi sukurti ir pateikti vartotojui naują produktą, o
finansų valdymo specialistas turi patikslinti įmonės galimybes finansuoti
naujo produkto išleidimą.

Naujos prekės charakteristikų nustatymas

Marketingo specialistas pateikė technologui šias rinkos apibūdinimo
tendencijas:
• Per paskutinius 5...