Naujausios vadybos valdymo teorijos

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 93 KB
11 puslapiai

ĮVADAS 2
1. VALDYMO TEORIJŲ KLASIFIKACIJA 3
1.1 Klasikinė organizacijų teorijų mokykla 3
1.2 Neoklasikinis organizacijų teorijų etapas 5
1.3 Žmoniškųjų išteklių ir organizacinės elgsenos mokykla 5
1.4 „Modernioji” socialinių sistemų ir struktūrų mokykla 6
2. NAUJAUSIOS VALDYMO TEORIJOS 8
2.1 Situatyvinis požiūris ir organizacijų ekologijos teorija 8
2.2 Daugybės dalyvių arba rinkos teorija 9
2.3 Galios ir politikos teorija 9
2.4 Organizacijų kultūros teorija 10
3. KLASIKINIAI ORGANIZACINIŲ VALDYMO STRUKTŪRŲ TIPAI 12
IŠVADOS 17
LITERATŪRA 18

ĮVADAS

Istoriškai organizacijų teorijų tiesos pasireiškė kai tik žmonija ėmė organizuotis bendrai veiklai – medžioklei, gamybai, karams ir šeimyniniam gyvenimui. Tačiau rimtos šios srities studijos pasirodė tiktai šiame amžiuje. Gal būt tą lėmė nuo 19-to amžiaus pabaigos ėmę labai sparčiai augti gamybos tempai, o su jais ir „ apetitai ” rezultatams. Todėl ieškojimas to „vieno ir geriausio būdo” rezultatams pasiekti įsiamžino mokslinės vadybos teorijomis, kurios tapo komercinės visuomenės pranašais.
Organizacijų teorijos nesivystė vakume. Jos atspindėjo visus pasikeitimus, vykstančius ekonominiame ir kultūriniame Vakarų kultūriniame gyvenime.
Nidos Paulauskaitės knygoje „Organizacijų teorijų raida” yra išanalizuota organizacijų ir vadybos teorijų raida, ei jų klasifikacija. Pagrindiniai terminai norint aiškiau suprasti naujausias valdymo terijas:
Organizacija – tai socialinis vienetas arba grupė susijusių žmonių, turinčių tam tikrus savitus tikslus. Vadybos teorijos yra labai susiję su bendrai visas organizacijas nagrinėjusiom teorijom, todėl turėtų būti apmąstomos bendrame organizacijų teorijų kontekste.
Teorija – tai teiginių ir koncepcijų sistema, kuria siekiama kažką paaiškinti arba numatyti. Organizacijų teorija siekia paaiškinti, kaip grupės ir individai elgiasi besikeičiančioje organizacinėje struktūroje. Kelios panašios teorijos yra grupuojamos į mokyklas.
Mokykla – lyginant su teorija, apima daugiau klausimų, bei ilgesnį etapą, o taip pat ryškiai skiriasi nuo toliau sekančios mokyklos.
Sąvokos valdymas ir vadyba yra panašios tiek, kiek kiekviena išreiškia tą patį procesą, tačiau vadyba yra platesnė sąvoka, nes dar reiškia ir mokslą apie šią veiklą.

Darbo objektas: valdymo teorijos
Darbo tikslas: apžvelgti naujausias valdymo teorijas
Darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti klasikinės ir neoklasikines teorijų mokyklas
2. Apžvelgti žmogiškųjų išteklių, organizacinės elgsenos ir socialinių sistemų, struktūrų mokyklas
3. Išnagrinėti naujausias...