Naujausieji laikai

Konspektas
 5
Microsoft Word 34 KB
1 puslapis

Naujausieji laikai konspektas. Naujausieji laikai konspektas.

NAUJAUSIEJI LAIKAI

1919-1920M. Lietuvos kovos už nepriklausomybę. M.Šleževičius-(1882-1939) visuomenės ir valstybės veikėjas. Įkūrė socialistų liaudininkų partiją. Buvo užsienio reikalų ministras. V.Kapsukas-kūrė tarybų valdžią. Paskelbė Lietuvos tarybų respubliką.Lietuvos vadovas. J.Pilsudskis-(1867-1935) 1926m. Lenkijos diktatorius, įvedė sanacinį režimą. Želigovskis-(1867-1947) generolas.tarnavo rusijos kariuomenėje. Buvo Vilniaus krašto kariuomenės vadas. A.Stulginskis-Lietuvos tarybos nrys. Antrasis Lietuvos prezidentas.
1920-1922m. Steigiamasis seimas
1922m. Fašistai paima valdžią Italijoje. Fašizmas-politinė srovė, riškianti reakcingiausių ir agresyviausių sluoksnių interesus. Autoritarizmas-totalitarinio valdymo forma –valdžia nerenkama, jos veikla nekontroliuojama. Diktatūra- valstybės valdymo forma, priešinga demokratijai, kai valstybė nėra atsakinga piliečiams ir naudojasi valdžia savo nuožiūra. B.Musolinis- (1883-1945) įkūrė fašistų organizaciją. Vadovavo „žygiui į Romą“.
1926m. Gruodis- valstybės perversmas Lietuvoje. Socialdemokratai- politinė partija. Pasisako už demokratiniu būdu suformuotos vyriausybės politiką, orientuotą į socialinės lygybės ir teisingumo įgyvendinimą. A.Smetona-(1874-1944) pirmasis Lietuvos prezidentas. 1917m. Vilniaus konferencijoje išrinktas į Lietuvos tarybą. A.Voldemaras (1883-1942) tapo pirmosios Lietuvos vyriausybės vadovu....