Nato1

Konspektas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

NATO ir saugumas
NATO įkūrimo priežastys
Sovietų siekimas viešpatauti Eurazijoje;
Nusilpusios Europos didžiosios valstybės: DB nebegali palaikyti jėgų pusiausvyros kontinente;
Po 1945 m. lyderėmis lieka JAV ir SSSR – nė viena nėra Vakarų valstybė tarp jų geopolitinė kova (jūrų galybė vs. kontinentinė galybė);
JAV ir Europos valstybėms, nors kilo skirtingo dydžio grėsmė, bet jas jungė du dalykai – (a) vienodas grėsmės supratimas, (b) vienodas požiūris į nacionalinį saugumą, t.y. kad jį galima užtikrinti tik bendromis pastangomis.
Europos valstybės norėjo išvengti dar vieno karo;
Europos valstybės norėjo efektyvios gynybos be karo – max atgrasinimo šalininkės, JAV massive retaliation(stambaus atlytginimo) strategija buvo priimtina.
Noras pozityviai išspręsti ateities Vokietijos keliamos grėsmės klausimą.
JAV reikėjo išlyginti jėgų pusiausvyrą Europoje (Vakarų valstybės – nusilpusios), sustiprinti save ir išvengti naujo karo, o jei jis būtų, tai už JAV ribų → keičiasi doktrina.
NATO įkūrimas
1949 m. Balandžio 4 d. Pasirašyta Vašingtono sutartis ir jos pagrindu sukurta NATO – North Atlantic Treaty Organization
Sudarė 12 valstybių: JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Danija, Norvegija, Islandija, Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Prancūzija, Portugalija ir Italija.

1952 m. Turkija ir Graikija tapo NATO narėmis dėl
Karinio potencialo;
Geografinės padėties - stabdyti SSSR įtakos plitimą į PR Europą
Vien karinės NATO pagalbos gali ir neužtekti Turkijai ir Graikijai atsilaikyti prieš SSSR
Padėtų sumažinti priešpriešą.
Padėtis Šiaurės regione
1948 m. pavasarį Švedijos vyriausybė pasiūlė Danijos ir Norvegijos vyriausybėms sukurti Šiaurės gynybinę sąjungą
ŠGS pagrindinis tikslas - suteikti regionui efektyvų neprovokacinio pobūdžio kolektyvinio saugumo laipsnį
ŠGS nesusikūrė dėl
1948 m. balandžio 6 d. - SSSR-Suomijos sutartis, Suomijos padėtis - dviprasmiška.
SSSR užėmė Petsam’o regioną ir Norvegija įgijo sieną su SSSR,
Islandija jau nuo 1946 m. sutiko įsileisti JAV dalį karinių pajėgų.
Švedija nebuvo pajėgi suteikti reikiamo ginklų kiekio...